Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ' nün 6 Mart 2012 tarihli genelgesiyle tevkifat yapmakla yükümlü gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına bakılmaksızın yüzde 5 kesinti yapıldığını ifade etti.


TZOB başkanlığının yanı sıra ' ' kendi nam ve hesabına çalışanlar ' ' adına SGK ' da Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını da belirten Bayraktar, konuyu dünkü toplantının gündemine taşıdığını bildirdi. Yüzde 5 tevkifatın pek çok üreticiyi mağdur ettiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:


' ' Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için konuyu SGK Yönetim Kurulu gündemine taşıdık. Yönetim Kurulu, çiftçilerin sattıkları ürün bedelleri üzerinden prim borçlarına istinaden yüzde 5 ' e kadar yapılan tevkifat oranını yeniden yüzde 1 ' e düşürdü.


Ayrıca değiştirilen mevzuatta, prim borcu olmayan çiftçilerin SGK il müdürlüklerinden borcu olmadığına, muafiyet kapsamına giren çiftçilerin de yine SGK il müdürlüklerinden muafiyet kapsamına girdiğine dair belge getirmeleri durumunda tevkifat yapılmayacağına da yer verildi. Buna göre, çiftçilerin, prim borçları yüzde 1 ' den az ise yüzde 1 değil çiftçinin borcu kadar tevkifat yapılacak. ' '