Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ' nden yapılan açıklamada Macar fiği, adi fiğ, burçak ve yem şalgamı ekilişiyle ilgili müracaatların 1 Haziran, silajlık mısır, hayvan pancarı ve sorgum sudan otu ekilişiyle ilgili müracaatların 2 Temmuz, yonca, korunga ve yapay çayır mera ekilişiyle ilgili müracaatların 31 Ekim 2012 tarihine kadar yapılması gerektiği bildirildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur, çiftçilerin belirtilen tarihlerden ve yem bitkilerini hasat etmeden önce müracaat etmesi gerektiğini belirtti. Okur, istenen belgeleri ise tapu fotokopisi, müracaat formu ve taahhütname olarak sıraladı.

İlçe Müdürü Okur, 2012 yılı yem bitkileri destekleme müracaatlarında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle aktardı: “Toplam 10 dekarın altındaki müracaatlar kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, hasattan önce yapılmalıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne kayıtlı olmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat sahibi, ürününü göstermek zorundadır. Askı icmaline yapılmayan itirazlardan doğan aksaklıklardan müracaat sahibi sorumludur. Müracaatı yapılan parsellerin Çiftçi Kayıt Sistemi ile uyumlu olması zorunludur. Uyumlu olmayan parsellerde müracaat beyanı esas alınacaktır