şyt-*-sa arkadaşlar yem fabrikaları ayçiçeği küspesi bulamadıkları için cuval başı 2 lira zama hazırlanıyorlarmış