ARKADASLAR hardal Küspesinin yerine baska ne tür yem kullana biliriz !!

30-40 lt süt veren ineğe verilen rasyon örneği

25 kg mısır silajı
10 kg ot silajı
500 gr saman
500 gr ot
1.5 kg soya küspesi
2.5 kg hardal küspesi
2kg çavdar kırması
Mineral-tuz-kireç taşı


25 lt süt veren 550-600 kg canlı ağırlıktaki ineğe verilen rasyon örneği

22 kg silajlık mısır
9 kg ot silajı
9 kg pancar posası
6 kg arpa posası
4 kg kesif yem