MATLI YEM AŞ TARAFINDAN DÜZENLENEN “SÜT SIĞIRCILIĞINDA BRUCELLA SORUNU, HAYVANCILIĞIN DURUMU VE HAYVAN BESLEMENİN ÖNEMİ” KONULU SEMPOZYUM KONYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK …
Ülkemizin değişik bölgelerinde kurduğu fabrikalarıyla Türkiye’nin büyük ve küçük baş hayvan yemi üretiminde ilk sırada yer alan Matlı Yem, çiftçiler ile besicileri bilgilendirmeye devam ediyor. Matlı Yem AŞ’nin bu kez Konya’da yapacağı sempozyum internetten www.gidatarim.com adresinden telekonferans sistemiyle canlı olarak yayınlanacak ve bütün Türkiye’den izlenebilecek.

Matlı Yem AŞ bünyesinde yer alan Ömer Matlı Hayvansal Üretim Eğitim ve Araştırma Geliştirme Çiftliği’nin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Selçuk Üniversitesi ve Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği “Süt Sığırcılığında Brucella Sorunu, Hayvancılığın Durumu ve Hayvan Beslemenin Önemi” konulu sempozyum, 21 Haziran 2012 Perşembe günü Konya’da gerçekleştirilecek. Sempozyum internet üzerinden yapılacak canlı yayınla ülke genelinde izlenebilecek ve izleyiciler yine internet üzerinden sorular yöneltip görüşlerini açıklayabilecekler.

Konuyla ilgili olarak Matlı Yem AŞ’den yapılan açıklamaya göre, Ak Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Önder Matlı ile TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Daire Başkanı Muhittin Eyimaya, Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Alparslan ve Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız’ın yapacağı konuşmalardan sonra sempozyuma 4 oturumla devam edilecek.

Sempozyumun sabah bölümünde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü / Brucella Referans ve Serolojik Teşhis Laboratuarı’ndan Dr. Selma İyisan Türkiye’de Hayvanlarda Brucellosis’in Epidemiyolojisi, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Semacan da Brucella hastalığının döl verimi üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulunacak.

Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ.İsmet Türkmen Dünya da ve Türkiye de hayvancılığın durumu, kaba yem sorunu ve Ömer Matlı Araştırma-Geliştirme Merkezinin Faaliyetleri, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Behiç Coşkun da Sütçü sığır işletmelerinde rasyon maliyeti ve karlılık konusunda katılımcılara bilgiler verecek.

Matlı Yem AŞ’nin sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlediği ve 21 Haziran 2012 Perşembe günü 09.30-15.30 saatleri arasında Konya’da Hilton Garden Inn gerçekleştirilecek olan ve internetten www.gidatarim.com adresinden telekonferans sistemiyle canlı olarak yayınlanacak sempozyuma Konya ve çevresindeki çiftçiler ile besiciler katılacak.

Ekleme Tarihi
11.06.2012