Mısır Bitkisinde Damla Sulama ve Önemi

Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin en önemlilerinden olan mısır, son yıllarda önemini arttırarak 600- 700 bin ha gibi ciddi ekim alanlarına ulaşmıştır. Ekonomik öneminden dolayı da talep sürekli olarak artmaktadır. Üretimdeki artışlara rağmen talep karşılanamamakta ve zaman zaman ülkemiz mısır ithal etmek zorunda kalmaktadır. Buna bağlı olarak, hem ciddi döviz kayıpları olmakta hem de ürün fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Mısır üretimi ve üründen alınan verim, iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte ana unsur yine de modern tarım tekniklerinin üreticilerimiz tarafından uygulanması olacaktır. Verimli mısır üretim alanları sulanabilir alanlara bağlı olduğundan hemen, hemen en yüksek sınıra ulaşmıştır. Bu nedenle mısır üretiminde hedeflenen miktarlara ulaşabilmenin yolu, birim alandan alınan verimin artırılmasıyla mümkündür. Mısır tarımında verimliliğin artırılması yüksek verimli ve kaliteli tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması, modern sulama ve gübreleme tekniklerinin ile birlikte çeşitli araştırmaya dayalı tarımsal uygulamaların yerinde ve zamanında yapılması ile mümkün olacaktır.

Mısır bitkisi tarla bitkileri içinde suyu en ekonomik kullanan bir bitkidir. 1 gr kuru madde üretmek için 270 gr gibi az miktarda su tüketmektedir.
Bununla birlikte, toplam fotosentez ve transprasyon yüzeyi, oluşturduğu kuru madde miktarı ve yetiştiği dönemdeki yüksek sıcaklık ve buna bağlı buğarlaşma nedeniyle gerekli su miktarı fazladır.

Mısır bitkisinin en aktif olduğu haziran, temmuz ve ağustos aylarında mısır tarlasında günde dekardan 4 tondan fazla suyun transprasyonla atmosfere geçtiği çalışmalarla belirlenmiştir.Durum böyle iken ve toplam su tüketiminin neredeyse %80 ‘i tarımsal sulama da tüketilirken modern sulama tekniklerinin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.


Modern sulama yöntemlerininen önemlilerinden olan damla sulama, mısır tarımında üreticilerimiz tarafından beğinelerek uygulanmaktadır.
Bu sayede bitkinin su ihtiyacı en ekonomik ve etkili şekilde karşılanırken, ideal bir bitki yetiştirme ortamı sağlanabilmektedir.


Uygulanmasındaki
kolaylıklar, kaliteli ve
yüksek verim üreticimizin
tercihinde etkili
olmaktadır.

Damla sulama ile;

*Besin elementleri bitkinin bulunduğu fenolojik dönemin ihtiyaçlarına göre belirlenerek verilir.

Mısır tarımında gübre verilmesi salma sulama yönteminde genelde; yer hazırlığında ve karıklama işlemi sırasında yapılarak ciddi gübre yüklemesi yapılır. Bu nedenle kayıplar artar.

* Su ve besin ihtiyacı her bir bitkiye eşit
miktarda ve kök bölgesine yakın olarak verilebilir.

Böylece bitki kökleri daha iyi hava alabilir.
Sık sık azar azar su verdiğimiz
için toprakta SU -HAVA-GÜBRE dengesini kolayca ayarlarız.


Bitkide ideal kök ortamı

*Bitkinin topraktan besin maddesi alımı kolaylaşır ve besin maddesi alınabilirliği artar.

*Yıkanma sebebi ile oluşan gübre kayıpları ciddi miktarda azalır.

*Sadece kök bölgesi ıslatıldığı için daha az yabancı ot çıkışı olur.

*Uygulamada esneklik sağlanır. Yöntemin uygulanması toprak, topğrafya, zaman ve hava koşullarından bağımsızdır.
*İkinci ürün kuruya ekimi olanaklı hale getirir.

*Az işçilik ve düşük işçilik maliyetleri ile tasarruf sağlanır.

*Düzenli sulama ve gübreleme sebebiyle bitki daha erken ürüne yatar ve hasadı daha erken yapabiliriz.


*Mısır bitkisinin önemli gelişim dönemlerinden olan çiçeklenme ve dane oluşu döneminde damla sulama ile gübreleme yapmak mümkün olmaktadır.

*Standart sulama sistemlerinde kullanılan gübrelere ilave olarak özel gübreler kullanarak mısırda kuraklık ve aşırı sıcak sonucu olan döllenme sorunlarını azaltılarak verim artışı sağlanır.

Özetle, günümüzde aşırı miktarda artan gübre, mazot, işçilik gibi girdi maliyetlerine karşı üretici olarak yapacabileceklerimizden birisi de birim alandan aldığımız ürünü arttırarak, kaliteli örnek ürün elde etmek ve karlılığımızı arttırmaktır.Salma sulama yöntemi ile ortalama 1000-1200Kg/Da olan dane mısır verimleri %30’luk bir verim artışı ile damla sulama yönteminde 1600-1800 Kg/Da olarak gerçekleşmekte ve arzu edilen kalite de düşük rutubette ürün elde edilmektedir. Özellikle ikinci ürün silajlık mısır tarımında damla sulama ve gübreleme teknikleri ile 8-10 Ton/Da verim almak mümkün olmaktadır...
ALINTIDIR...