BURDUR (İHA) - Burdur Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından besilik erkek sığır desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Burdur Gıda, Tarım ve Hyavancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başvuru şartları da açıklandı. Besilik Erkek Sığır Desteği başvuru şartları, “ 07.Mayıs.2012 tarih ve 28285 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında ve 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince ödenecektir. Yıl içinde kişi veya İşletmeler tarafından kestirilecek besilik erkek sığır sayısı 5 baş ve altında ise Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerine belirtilen tarihlerde başvurulması gerekmektedir. Eğer yıl içinde kişi veya işletmeler tarafından kestirilecek besilik erkek sığır sayısı 5 başdan fazla ise Kırmızı Et Üreticileri Birliği’ne üye olmaları ve başvurularını birliğe yapmaları gerekmektedir” şeklinde bildirildi.

Açıklamada ayrıca başvuruların iki dönem halinde yapılacağı, 1. dönem 01.01.2012 ile 30.06.2012 tarihleri arasında kesilen hayvanlar için son başvuru tarihinin 31.07.2012 olduğu, 2. dönem 01.07.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasında kesilen hayvanlar için son başvuru tarihinin ise 31.12.2012 şeklinde belirlendiği açıklandı.Destekleme için karkas ağırlığının 190 kilogram ve üstü erkek olması ve hayvanın işletmeye giriş tarihi ile kesim tarihi arasında en az 90 gün işletmesinde bulunması şartı arandığı bildirilen açıklamada, “Başvuruda istenen belgeler ise dilekçe, pasaportun kesimhaneden onaylı fotokopi, İşletme tescil belgesinin aslı ya da bizden onaylı fotokopisi, Türkvet kayıtlarından düşüm belgesi, müstahsil makbuzu/fatura, kesim cetvelidir. Hayvan ilçe ya da başka ilden kesime gelmişse veteriner sağlık raporunun kesimhaneden onaylı fotokopisi gerekmektedir” denildi.

Ekleme Tarihi
30.06.2012