Semt pazarlarında babadan-oğula dönemi başlıyor.

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre ölen pazarcının yeri oğluna devredilecek. Organik mal üreten üreticilere yer tahsis edilecek, özel olarak organik malların satışı amacıyla semt pazarı kurulabilecek. Trafiğe yük getiren pazar kapatılacak. 2014’te pazarlarda naylon torba tarih olacak. Hal Kanunu’nu desteklemek için çıkarılan Pazar Yerleri Yönetmeliği’nde semt pazarları ile ilgili önemli düzenlemelere yer verildi. Yönetmelikle gelen bazı yenilikler şöyle:

* Vefat etme veya çalışamayacak derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde satış yerleri, belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilecek.
* Organik mal üreten üreticilere yer tahsis edilecek.
* Özel olarak organik malların satışı amacıyla semt pazarı kurulabilecek.
* Büyükşehir belediyesi sınırı ve mücavir alanları içindeki pazar yerleri 1 Ocak 2017, diğer yerlerdeki pazar yerleri ise 1 Ocak 2016 tarihine kadar ilgili belediye tarafından mevzuata uygun hale getirilecek.
* Pazarlarda zabıta bürosu, çöp toplama yeri, elektronik tartılar, hoparlör sistemi, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası ve tuvaletler bulunacak.