KİLİS (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kilis İl Müdürü Feyzullah Bayındırlı, borçlu sigortalılar ile işverenlerin 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında ödeme sıkıntısı çekenlere kolaylık sağlandığını söyledi.
Feyzullah Bayındırlı, yapılandırmada son güne kalınmaması gerektiğini belirterek, '15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31 Mayıs 2012 tarihli ve 6322 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 42’nci maddesi ile 13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanuna geçici 19’uncu madde eklendi. Söz konusu geçici madde hükümlerinden kurumumuza borçlu sigortalılarımız ile işverenlerimizin 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun gereğince yapılandırma talebinde bulunanların, borçlarını gerek peşin ödeme, gerekse taksit seçeneğini seçerek ödeme planına bağlatan işveren ve sigortalılarımızdan, ödemelerini süresi içerisinde ödeyemeyerek ödeme planları bozulan veya iptal olanların, bu kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarına göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren kanunun 19’uncu maddesinde belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırılır' dedi.

Bayındırlı, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Bu nedenle, 2010 Kasım ayı ve öncesi ayları kapsayan işverenlerimizin prim, idari para cezası, sosyal güvenlik destek primi ve sigortalılarımızın (Bağ-Kur, 2925 SSK Tarım ve 2926 Bağ-Kur tarım) prim borçlarını 6111 sayılı kanuna göre daha önce yapılandırdığı halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek ödeme planları bozulan veya iptal olan kurumumuza borçlu sigortalı ve işverenlerimizin yukarıda belirtilen kanun hükmünden yararlanmak suretiyle borç yapılandırmalarını devam ettirme imkanı getirilmiştir. 6111 sayılı kanununa ilave edilen geçici 19 ' uncu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların müdürlüğümüze en geç 1 Ekim 2012 tarihine kadar yazılı olarak müracaat ederek bozulan peşin veya taksit ödeme planındaki aksatılan taksitlerin toplam tutarı ve hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödemeleri imkanı sağlanmıştır. Bu durumda olan sigortalı ve işverenlerimizin kurumumuzun sağladığı ek imkandan yararlanmaları için, son müracaat tarihi olan 1 Ekim 2012 tarihini beklemeden müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.'

Ekleme Tarihi
11.07.2012