AYDIN (İHA) - Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre fark ödemesi desteğine esas ürün miktarının belirlenmesinde TUİK verimlerinin kullanılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Salih Köksal, “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin 2012/3106 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden hazırlanan 2012/42 Sayılı Uygulama Tebliği 2012 tarih ve 28336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Daha önceki yıllarda yapılan uygulamalardan farklı olarak; Fark ödemesi desteğine esas ürün miktarının belirlenmesinde TUİK İl ortalama verimleri kullanılacaktır. Alım satım belgelerinin yani müstahsil makbuzu veya faturalarının kontrolü sistem üzerinden yapılacaktır. İl Komisyonunun 16 Temmuz 2012 tarih ve 1 no’lu kararına göre fark ödemesi desteğine esas pamuk, ayçiçeği ve dane mısır ürünlerini üreten üreticiler 30 Kasım 2012 tarihine kadar, buğday, arpa, çavdar ve yulaf ürünlerini üreten üreticiler 30 Eylül 2012 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) müracaatlarını yaptırmaları gerekmektedir. Zeytinyağı üreticileri yıl içerisinde ÇKS kayıtlarını yaptırabilirler. Bu nedenle 2012 yılı üretim sezonunda fark ödemesi kapsamındaki ürünleri üretecek olan üreticilerin ÇKS’ye yapılan müracaatlarının akabinde muhtarlıklar tarafından ön müracaatlarının alınması gerekmektedir. Alınan ön müracaatlara istinaden arazi tespitleri yapılacaktır” dedi.

Ekleme Tarihi
31.07.2012