05-07 Eylül 2012 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Tarım Ekonomisi Derneği tarafından “Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma” temalı 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Konya ilinde düzenlenmiştir.

Kongreye kamu kurum ve kuruluşları, çeşitli üniversiteler, STK ' lar ve özel sektör temsilcileri katılımda bulunmuştur. Genel Müdürlüğümüzden Genel Müdürümüz Doç .Dr. Masum BURAK, Genel Müdür Yardımcımız Dr. A. Ahmet YÜCER, Daire Başkanı Dr. Muhammet DEMİRTAŞ, Koordinatör Ahmet ÇELİK, Mühendislerden Erol ÖZTÜRK, Dr. Gülşen KESKİN, Turğut ORMAN, Mehmet DEMİR ve Hakan SAÇTI katılmıştır.

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum BURAK açılış konuşmasında kısaca Türkiye ' de ve Dünya ' daki tarımsal gelişmelerden, Türkiye ' deki 10 yıllık tarımsal gelişmelerden bahsetmiştir. Türkiye ' nin “alan el” durumundan “veren el” pozisyonuna geldiğini belirtmiştir. Ayrıca FAO Alt Bölge Ofisinin Ankara ' da kurulmasına değinerek gıda ve tarım konusunda Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde projeler uygulanmasuna başlandığını, yakında Önasya, Balkanlar ve Kafkasya ' da da proje uygulamalarına başlanacağını belirtmiştir. Bakanlığımızın Ar-Ge Destek Programı ve sekreteryasını yürüttüğü TÜBİTAK 1007 Destekleme Programı çerçevesinde yürütülen projeler hakkında bilgiler vermiştir. Bakanlığımızın yeniden yapılanması çerçevesinde Tarım Ekonomisine verilen öneme değinerek Tarımsal Ekonomi Araştırmaları Bütçesinin 185.000 TL ' den 750.000 TL ' ye artırıldığını vurgulamıştır. TAGEM ' de Tarım Ekonomisi norm kadrolarının %100 artırılarak 160 kişiye çıkarıldığını ve yeni elemanların alınacağını belirtmiştir. Ayrıca yurtdışından yüksek lisans eğitimi ve dönüşünde zorunlu hizmet çerçevesinde 1416 sayılı Kanuna dayalı olarak 200 öğrenci kontenjanı alındığını ve 25 ' inin Tarım Ekonomisi bölümü mezunu olacağını vurgulamıştır. TAGEM ve bağlı araştırma kuruluşlarının, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresine sözlü–poster toplam 41 araştırcı – 19 bildiriyle katıldığını ve bu tür kongrelerin ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşınması gerektiğini belirterek Bakanlık olarak bu konuda gerekli her türlü desteğin verileceğini ifade etmiştir.

Son olarak Bakanlığımızın Tarım Ekonomistlerinden beklentilerine kısaca değinmiştir.

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi İİBF Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali KOÇ tarafından güncel bir konu olan “Dünya Gıda Krizi ve Gıda Fiyatlarında Oynaklığın Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk Etkileri: Küresel ve Ulusal Politika Tepkileri” konusunda çağrılı bildiri sunulmuştur.