karma 2000 sertifikalı tritikale tohumu temin edebilecek kimse var mı .. bizim bölgede cok ara$tırdım kimsede yok .. 280 kg kadar lazım ..