Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Bitki Islahçıları Alt Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası katılımlı Çeltik Çalıştayı ve Tarla Günü, çeltik üreticilerimizin yoğun katılımıyla 13-14 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 13 Eylül 2012 tarihindeki çalıştayın sabah oturumunda; A.B.D, Rusya, İtalya, Avustralya ve Güney Kore’den Enstitü müdürleri ve yetkililer ülkelerinde çeltik tarımı, üretim teknolojileri, araştırmaları, sanayisi v.b konularda sunumlar yapmıştır. Öğleden sonraki oturumlarda ise, Enstitü çeltik araştırmacıları, Çeltik Üretici Birlikleri, Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Derneği (PAKDER), Pirinç Değirmencileri Derneği ve Ziraat Odası başkanları sunumlar yapmıştır. Sunulardan sonra, çalıştayda, çeltik tarımı, araştırması, sanayi ve pazarlaması konusunda çalışan ilgililer, üreticiler, araştırıcılar, tohumluk üreticileri, girdi sağlayıcıları, sanayiciler, pazarlamacıları v.b üç gruba ayrılarak, mevcut durumun gözden geçirilmiş, sorunları ve çözüm önerilerini belirlemişlerdir. Çalıştay sonuçları daha sonra rapor haline getirilip, yayınlanacaktır.

13 Eylül 2012 tarihinde yapılan Tarla gününe ise, Sayın Bakanımız M. Mehdi EKER, TAGEM Genel Müdürü Doç Dr Masum BURAK, BÜGEM Genel Müdürü Mevlüt GÜMÜŞ ve TMO Genel Müdürü Mesut Köse ve diğer Bakanlık yetkilileri, Üreticiler, Çeltik Sanayicileri, pazarlamacılar, tohum şirketleri, araştırıcılar v.b sektörün bütün paydaşları katılmıştır. Tarla gününde Enstitüdeki Çeltikle ilgili araştırmalar ve yeni çeşitler hakkında katılımcılara bilgi verilmiş ve deneme alanları gezilmiştir.

Çeltik Çalıştayı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu

Edirne Çeltik Çalıştayı ve Tarla Günü 2012