ORUC MISIR FLAKESİ ET VE SÜT VERİMİ İÇİN
Mısırın, flakes şeklinde işlenmesi ile elde edilen partikül boyutunun büyüklüğü, rumende kalış süresini uzattığından daha iyi sindirilmesi de sağlanmış olur. Rumen ve ince bağırsakta nişastadan daha fazla yararlanma sağlanır. Bunun sebebi, rumende, flakes olarak işlenen mısırın çözülebilir nişastasının yüksek olması nedeniyle yararlanımın artmasından ve ince bağırsağın da enzimler ile nişastayı kolayca glukoz formuna çevirerek sindirim derecesini artırmasından kaynaklanıyor. Böylelikle, yüksek verimli süt sığırlarında doğumdan sonra görülen negatif enerji dengesini pozitife doğru çevirmeye yardımcı olunur.ORC Mısır Flakes’in Özellikleri

Sahip olduğu lezzet ve kokusuyla kuru madde tüketimini arttırır.
Süt verimini arttırır.
Süt proteinini arttırır.
Sindirilebilirliği yüksektir.
Üretim teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklıkta zararlı mikroorganizmalar yok olur.
Dane ve kırılmış mısıra göre kulanım miktarı daha yüksektir.
Rasyonda iyi bir enerji kaynağıdır.
Erken kızgınlık tespiti sağlar.
Erken laktasyonda vücut kondisyonunu dengede tutar.
ET VE SÜT VERİMİNDEKİ ARTIŞLAR %10-13 ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR...


ARPA FLAKESİ ET VE SÜT VERİMİ İÇİN
Elenmiş , temizlenmiş , kuru buharla muamele edildikten sonra şoklama usulü ile soğutularak flake haline getirilen arpadır ...

***Arpa Flake işkembe problemleri yaratmaz , hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve sindirilebilirliği ezilmiş veya kırılmış arpaya göre daha fazladır.Flake nin Avantajları :

Tahıllardaki nişastanın moleküler formunu değiştirir.

 Nişasta, mükemmel anlamda jelatinize olur.

 Tahıl ezilerek hücre genişlemesi sağlanır.

 Yukarıda sayılan değişiklikler ile hayvanlarda
sindirilebilirlik artar.

 Hayvanlarda süt veriminde % 10‐% 13 dolayında artış
sağlar.

 Sütteki protein miktarını arttırır.

 Sütten elde edilen peynir kalitesini yükseltir.

 Bağırsakta çözünemeyen bypass proteinlerinin
çözünmesini sağlar.

 Zararlı mikroorganizmalar yüksek sıcaklık ile yok
edilir.

 Buzağı ve düvelerde ishal ve solunum yolu
enfeksiyonlarını azaltır.

 Şeker lezzeti ve kokusu ile kuru madde tüketimini
arttırır.

 Pelet yem, keçi boynuzu ve yonca ile karıştırıldığında
buzağılar için mükemmel bir başlangıç‐büyütme yemi
haline gelir.

 Süt sığırları, buzağılar, besi hayvanları, koyunlar,
keçiler ve atlar için ideal bir yem çeşididir.Tüm besi sürelerinde kullanabilir..
SİZDE ET VE SÜT VERİMİNDEKİ ARTIŞI GÖZÜNÜZLE GÖRMEK İSTİYORSANIZ

KESİN ÇÖZÜM FLAKES