Uluslararası Hububat Konseyi ' nin (IGC) aylık olarak yayınladığı Hububat Piyasası Raporu ' nun sonuncusu 25 Ekim 2012 tarihinde yayınlanmıştır.


BUĞDAY


• Karadeniz bölgesindeki ihracat arzının çok dar olduğuna dair kanıtların desteğiyle buğday, genel olarak artış seyrini sürdürmektedir.


• AB ile Kazakistan ' daki azalan verim ve ayrıca Arjantin ile Avustralya ' daki kötüleşen mahsul beklentileriyle dünya üretimi öngörüsü 655 m t düzeye indirilmiştir.


• Küresel yemlik kullanımının hızla düşüşe geçeceği beklenmekte olup, dünya devir stokları 172 m t düzeyi ile önceki öngörünün 3 m gerisinde beklenmektedir. Başlıca ihracatçılarda bulunan stokların son beş yılın en düşük seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.


• ABD ve Avustralya ihracat öngörülerinde düşüşler görülürken, Rusya ve Hindistan ' ın daha büyük miktarlarda sevkiyat yapmaları beklenmektedir.


MISIR


• Fiyat artırıcı etki yapan USDA raporları ile temel göstergelerdeki daralma, Ekim ayı boyunca dünya ihracat fiyatlarında net artışlar yaşanmasına neden olmuştur.


• Kuzey yarımküre ile ilgili üretim beklentileri büyük oranda kötüleşmiştir. Her ne kadar ekimler bir miktar gecikmişse de, Güney Amerika mahsullerine ilişkin genel görünüm büyük oranda olumlu seyrine devam etmektedir.


• Talepteki %3 ' lük düşüşe rağmen, toplam stoklardaki azalma devam etmektedir. Başlıca ihracatçıların elinde bulunan sezon sonu kapanış stokları yaklaşık dörtte bir oranında azalabilir.


• AB ' nin ithalat ihtiyaçları artış kaydetmektedir, ancak Meksika ile Çin ' in daha az alım yapmaları olasıdır ve dünya ticaretinin son üç yılın en düşüğüne gerileyeceği tahmin edilmektedir.


PİRİNÇ


• IGC GOI günlük pirinç fiyatı endeksi Ekim ayı boyunca büyük oranda değişmezken majör ihracatçı fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir.


• 2012/13 dönemi küresel pirinç üretimine ilişkin öngörü biraz azaltılmıştır, ancak 465 m t (463 m) düzeyi ile yine de rekor düzeyde gerçekleşecektir. Küresel kullanımın tüm zamanların en yükseği olan 466 m (457 m) seviyesine tırmanması beklenmektedir.


• 2012/13 dönemindeki dünya kapanış stoklarının 102 m t seviyesi ile bol miktarda olacağı tahmin edilmekte olup, buna başlıca ihracatçılardaki %3 artış da dahildir.


• Uzakdoğu Asya ile Sahra Altı Afrika ' ya yapılan sevkiyatlardaki azalma neticesinde 2013 yılı dünya pirinç ticaretinin %2 oranında gerilediği görülmektedir.


YAĞLI TOHUMLAR


• Küresel üretim beklentilerindeki iyileşmenin baskısı altına giren IGC GOI soya fasulyesi alt Endeksi aydan aya yaklaşık %5 oranında gerilemiştir.


• Dünya soya fasulyesi üretiminin Güney Amerika ' daki mahsullerde görülen iyileşmeye bağlı olarak yıldan yıla %11 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir ve bunun sonucunda başlıca ihracatçıların stoklarında %50 ' ye yakın büyüme görülecektir.


• Bunun aksine, 2012/13 dönemi dünya kolza/kanola üretim projeksiyonu belirgin şekilde azaltılarak 58,8 m t (60,4 m) düzeye indirilmiştir. Başlıca tedarikçilerde yaşanacak sert düşüş de dahil olmak üzere küresel kapanış stokları hemen hemen dörtte bir oranında gerileyecektir.


• Dünya soya fasulyesi ticaretinin yıldan yıla %5 artması beklenmektedir, ancak arzlardaki daralma ve fiyatlardaki artışın kolza/kanola ticaretini kısıtlayarak yıldan yıla %11 oranında gerilemesine neden olacağı tahmin edilmektedir.tmo.gov.tr