+ Konuya Cevap Yaz
17 sonuçtan 1 ile 17 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,141
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Facebook ' ta Paylaş
  AK*P’*nin se*çim*de kul*lan*dı*ğı “Ha*yal*di ger*çek ol*du!” di*ye bir slo*gan var*dı. Çift*çi*ler için bu ha*yal ön*ce ka*bus son*ra ger*çek ol*du.
  Olay şu; Gı*da Ta*rım ve Hay*van*cı*lık Ba*kan*lı*ğı, Su*dan Ta*rım ve Su*la*ma Ba*kan*lı*ğı ile an*la*şa*rak 5 mil*yon dö*nüm ara*zi*yi ta*rım*sal üre*tim için 99 yıl*lı*ğı*na ki*ra*la*mış.
  Ne za*man? 3 Ma*yıs 2012’de… Ye*ni or*ta*ya çık*tı. Açık*la*ma ge*re*ği duy*ma*mış*lar.
  Ne*den ki*ra*la*mış*lar? Muh*te*me*len yü*rüt*tük*le*ri ta*rım po*li*ti*ka*la*rıy*la “a*na*nı da al gi*t” de*dik*le*ri çift*çi*ye son dar*be*yi vur*mak için…
  Ba*kan*lık an*laş*ma*ya ge*rek*çe ola*rak ba*zı ürün*le*rin “Tür*ki*ye*’de ye*tiş*ti*ri*le*mi*yo*r” olu*şu*nu gös*ter*miş. Bir ba*kı*yo*ruz, ara*zi*de Tür*ki*ye*’de üre*ti*mi*ne ko*ta ko*nu*lan pa*muk baş*ta ol*mak üze*re seb*ze ve mey*ve üre*ti*le*cek.

  Ka*zan ka*zan for*mü*lü

  Pe*ki, bun*la*rı ne*den Tür*ki*ye*’de üret*mi*yor*lar? Ara*zi mi kal*ma*dı? Ça*lı*şa*cak adam mı yok? Hiç bi*ri… Ge*rek*çe ola*rak Su*da*n’*da ki*ra*la*nan ara*zi*ler*de iş*çi*lik ve su*la*ma ma*li*yet*le*ri*nin çok dü*şük ol*ma*sı gös*te*ril*miş. Ya*ni İk*ti*dar ti*ca*ret ya*pıp pa*ra ka*za*nır*ken ay*nı za*man*da içe*ri*de*ki çift*çi*yi bi*ti*re*cek. Tam ka*zan ka*zan for*mü*lü…
  De*mek ki, ar*tık Türk çift*çi*si*nin ye*ni ra*ki*bi, Türk Hü*kü*me*ti des*tek*li Su*dan çift*çi*si… Geç*mi*şe dö*nüp ba*kar*sak çift*çi*le*ri azar*la*mak*tan, gir*di*le*re zam yap*mak*tan, ürün*le*re ko*ta koy*mak*tan baş*ka ne yap*tı ki AKP?
  Araş*tır*ma*lar, Tür*ki*ye*’nin 171 ül*ke ara*sın*da en pa*ha*lı mo*to*rin kul*la*nan 5’in*ci ül*ke ko*nu*mun*da ol*du*ğu*nu or*ta*ya ko*yu*yor.

  Tak*si pla*ka*sı usu*lü çift*çi*lik

  Tür*ki*ye*’de Ma*zo*tun çift*çi*nin top*lam üre*tim ma*li*yet*le*ri için*de*ki pa*yı yüz*de 40’la*rı aşı*yor. Ha*liy*le ma*zot*ta ya*şa*nan en ufak fi*yat ar*tı*şı, çift*çi*nin üre*tim ma*li*yet*le*ri*ni de doğ*ru*dan et*ki*li*yor.
  Des*tek ver*dik di*yor*lar. Çift*çi*ye ve*ri*len des*tek ye*ri*ne ula*şı*yor mu sa*nı*yor*su*nuz? Ta*bi*i ki ha*yır! Des*tek ki*me gi*di*yor? Top*rak sa*hi*bi*ne… Top*rak sa*hi*bi tar*la*yı ken*di ek*mi*yor, ki*ra*ya ve*ri*yor.
  Tak*si pla*ka*sı usu*lü… Ma*zot ve güb*re des*te*ği*ni top*rak sa*hi*bi alı*yor, tar*la*yı eken*ler ce*bin*den çı*kan ma*zot, güb*re pa*ra*sı ile baş ba*şa ka*lı*yor.
  So*nuç*ta da*ya*tı*lan ta*rım po*li*ti*ka*la*rı ne*de*niy*le son 10 yıl*da 3 mil*yon çift*çi*miz işi*ni ve top*ra*ğı*nı bı*ra*ka*rak ye*rin*den göç et*mek zo*run*da kal*mış.
  İk*ti*da*rın hak*kı*nı da ye*me*ye*lim. Göç ne*re*den ya*pıl*mış? Dub*le yol*lar*dan!  DİKKAT! : Köşe yazarlarının yazılarını kaynak göstermeden ve haberi sozcu.com.tr ' deki linkine yönlendirmeden yayımlayan diğer site yöneticileri hakkında yasal işlem

 2. #2
  volkanuzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  24 Kasım 2009
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  25
  Mesajlar
  11,573
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Vay anasını la 99 yıllığına kiralamışlar

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,141
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  sen ülkende tarımı hayvancılığı bitirme noktasına getir .ondan sonra git yetişmeyen ürün var ülkede diye 3250km uzaktan tarım arazisi kirala .
  memleketindeki verimli arazileri gavur evlatlarına peş keş cek.
  cenabı mevlam bildiği gibiyapsın bunları.

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  12 Eylül 2012
  Şehir
  ANKARA
  Yaş
  50
  Mesajlar
  527
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  İşte; İTİBAR

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  07 Ocak 2011
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  51
  Mesajlar
  3,472
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Son zamanlarda aklıma sıklıkla gelmeye başladı, keşke Atatürk 'Köylü ulusun efendisidir' diye bir söz söylememiş olsaydı diye... Atatürk ün izinden gitmek istemeyen, O nun izlerini silmek isteyen adamlardan daha ne beklenir ki? Atatürk ' Köylü yok edilmelidir' deseymiş keşke...

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,141
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Alıntı 768 link=topic=62681.msg701690#msg701690 date=1360744987 Nickli Üyeden Alıntı
  Son zamanlarda aklıma sıklıkla gelmeye başladı, keşke Atatürk 'Köylü ulusun efendisidir' diye bir söz söylememiş olsaydı diye... Atatürk ün izinden gitmek istemeyen, O nun izlerini silmek isteyen adamlardan daha ne beklenir ki? Atatürk ' Köylü yok edilmelidir' deseymiş keşke...
  bu konuda haklısın abi.
  eğer öyle bişey demiş olsaydı ATATÜRK son 10 yılda bizler birer imparator olurduk kesin.

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  06 Aralık 2007
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  25
  Mesajlar
  13,626
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Tartışma çıkaracak mesajları sildim.Bazı üyeler çıkıp sitede siyaset olmasın diyor ona göre yazıyorum diyor,sonra öyle mesajlar yolluyor ki baştan aşağı siyaset içeriyor,konuyla gram alakası yok.Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu denir yaptıklarına ancak ben anlamadım amaçları nedir


  Konuya gelirsek ben çözemedim gitti acaba bir kısmımız kendimizi feda edip sudana göçsek oraya odaklanırlar belki de memlekette kalanlar az rahat nefes alır

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  29 Ocak 2011
  Şehir
  TEKİRDAĞ
  Mesajlar
  501
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  bence yorumlar silinceğine bu tür konular açılmasın sitede..Din Siyaset v.b.

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  18 Ekim 2012
  Şehir
  yozgat
  Mesajlar
  30
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Yapacak Birsey Kalmamıski kardeşim Türk Ulusu akıllanması lazım diyorum ben.... kız-*sw

 10. #10

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2009
  Şehir
  EDİRNE KEŞAN
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,333
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  beyler bulgaristan da ve rusya da da çeltik ekmeye gidenler oldu çevremizden ama belirli bir zaman sonra geri geldikleri gibi takım taklavatı bile satıyorlar gerisini (yorumunu) sizlere bırakıyorum

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  01 Ocak 2013
  Şehir
  kırıkkale
  Yaş
  41
  Mesajlar
  54
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Hayırlı ugurlu olsun AKP ye, bizlerde alalım kümürümüzü alalım yiyecek yardımımızı verelim oyumuzu alk-*s

 12. #12
  aşkar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  16 Şubat 2010
  Yaş
  26
  Mesajlar
  332
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Alıntı 768 link=topic=62681.msg701690#msg701690 date=1360744987 Nickli Üyeden Alıntı
  Son zamanlarda aklıma sıklıkla gelmeye başladı, keşke Atatürk 'Köylü ulusun efendisidir' diye bir söz söylememiş olsaydı diye... Atatürk ün izinden gitmek istemeyen, O nun izlerini silmek isteyen adamlardan daha ne beklenir ki? Atatürk ' Köylü yok edilmelidir' deseymiş keşke...
  atatürk degil kununi sultan süleyman söylemiştir

 13. #13
  ismail_17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Ekim 2010
  Şehir
  Çanakkale - Biga KARABİGA kasabası
  Yaş
  46
  Mesajlar
  4,392
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  İster herkes buradan kendi partisinin kendi görüşünün propagandasını yapmak.Kendisi gibi düşünmeyenleri aşağılamak al aşağı etmek.Şükür ki bu millet kimin dinin arkasına sığınıp siyaset yaptığını .Kimin gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ve Muzaffer ordumuzun arkasına sığınarak siyaset yaptığını.Kimin cemaatin arkasına sığınıp siyaset yaptığını.Kimin etnik ve kültürel kimliklerin arkasına sığınıp siyaset yaptığını .Çoooook çok iyi biliyor sözcü gazetesini ve Emin Çölaşanı seven sever, sevmeyen sevmez . Fikri görüşü bellidir.Muhalefetsiz iktidar , iktidarsız muhalefet olmaz.AK Partiyi sevmiyorsak buradan söyleyin o zaman yerine hangi partiyi koyalım. Bu tür konular tadında kalmalı. Bu meseleyi konuşmak için burası uygun değil yine kırılanlar darılanlar olacak.

 14. #14
  aşkar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  16 Şubat 2010
  Yaş
  26
  Mesajlar
  332
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Alıntı aşkar link=topic=62681.msg701876#msg701876 date=1360777261 Nickli Üyeden Alıntı
  atatürk degil kununi sultan süleyman söylemiştir
  bunu siyasetle alakası yok

 15. #15

  Üyelik Tarihi
  07 Ocak 2011
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  51
  Mesajlar
  3,472
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  Alıntı aşkar link=topic=62681.msg701876#msg701876 date=1360777261 Nickli Üyeden Alıntı
  atatürk degil kununi sultan süleyman söylemiştir
  Evet daha öncesinde Kanuni tarafından daha evrensel bir dille söylenmiş.

  http://cevaplar.mynet.com/soru-cevap...oylemis/136396

  http://ziraat.akdeniz.edu.tr/ataturk-ve-tarim

 16. #16

  Üyelik Tarihi
  23 Temmuz 2011
  Şehir
  osmaniye
  Yaş
  35
  Mesajlar
  1,945
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  arkadaşlar köklü milletin efendisidir sözü nü kimin söylediginin ne önemi var
  efendilik mi kaldı yoksa köleligemi dogru gidiliyor ona bakmalı

  yoksa çakma tarihçi zaman gastesi yazarı ve hükümet yandaşı mustafa armagan ortaya böyle bir iddaa attı diye bizde mustafa kemal atatürkü silip atacakmıyız adamlar atatürkü sevmiyor(kimse kimseyi sevmek zorunda degildir dogru) ve sevmedikleri gibi bir düşman bir hain ilan ediyor
  üniversitede lisans ve yüksek lisans egitimini tarih üzerine yapmış biri olarak şunu söyleyeyim eskiden bildiklerinize güvenin 11-12 yıldır ortaya atılan deli zırvası saçmalıklar sizlerin kafasını karıştırmasın
  amaçları belli bu oyunlara kanmayın

  kaldıki atatürkün bu sözü söyledigi konuşmalarda resmi belgelerle arşivlerde mevcuttur

 17. #17
  YUSUFTUYLUOGLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12 Kasım 2010
  Şehir
  Erzurum
  Yaş
  41
  Mesajlar
  9,795
  Adı geçen
  80 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÇİFTÇİNİN CELLADI SUDAN'DAN.  bence konu başlığında ki haberi siyasete bulaştırmadan tartışmaya açık olması lazım nedeni ise konu ile bizlerin yaptığı işin aynı mahiyette olmasıdır.bu haber bizler için mutlak surette önem arzeder.ama tekrar belirteyim siyasi görüşler katılmamak şartıyla..

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. ÇİFTÇİNİN KORKUNÇ ÖLÜMÜ
  Konu Sahibi kobra47 Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Ekim.2012, 14:04
 2. ÇİFTÇİNİN ÇİLESİ BİTMİYOR
  Konu Sahibi stemga Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2012, 01:55
 3. Sudan Sebeplere Sudan Çözümler..
  Konu Sahibi nailyetek Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 22
  Son Mesaj : 24.Kasım.2011, 23:21
 4. ÇİFTCİNİN HALİ
  Konu Sahibi manas Forum Muhabbet - Geyik
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 10.Eylül.2010, 10:11
 5. ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK...
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Temmuz.2008, 21:53

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status