Sayfa 1/3 123 SonuncuSonuncu
43 sonuçtan 1 ile 20 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,139
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.


  Üstelik elektrik borcu nedeniyle köylerindeki trafolar sökülüyor.


  35 kuruşa mal ettikleri patatesi 10 kuruşa bile satamayan ve depolarda çürümeye terk eden Niğdeli üreticiler isyanda.

  TÜR*Kİ*YE*’de tü*ke*ti*len her beş pa*ta*tes*ten bi*ri*ni Niğ*de*li çift*çi*ler üre*ti*yor. An*cak üre*ti*ci*nin ha*li iç*ler acı*sı… Bin bir emek*le üret*ti*ği pa*ta*te*si ma*li*ye*ti*nin al*tı*na sa*tan üre*ti*ci*le*rin bin*ler*ce li*ra*lık elek*trik bor*cu var. Da*ha ön*ce dev*le*te olan borç özel*leş*tir*me son*ra*sı şir*ke*te geç*miş. Şim*di de şir*ket, tra*fo*la*rı sö*kü*yor. Ka*pı*la*rı*nı çal*dı*ğı*mız üre*ti*ci*ler biz*le*re de*po*lar*da bek*le*yen pa*ta*tes*le*ri gös*ter*di, “Biz ki*me gi*de*lim?” di*ye is*yan et*ti.

  Niğ*de ve Nev*şe*hi*r’*de 800 bin ton pa*ta*te*sin de*po*lar*da bek*le*di*ği bil*gi*si*ni al*dık. Sor*du*ğu*muz her çift*çi yük*lü elek*trik fa*tu*ra*sı*nı öde*ye*me*miş ve fa*iz*le bir*lik*te 400 bin li*ra*lık bor*cu olan var. Mec*lis Ge*nel Ku*ru*lu*’n*dan ge*çen ye*ni bir dü*zen*le*me ile şim*di ku*yu su*la*rı*na sa*yaç ta*kı*la*cak. Köy*lü en*di*şe*li çün*kü ku*yu*yu aç*tır*ma*nın be*de*li on bin li*ra*yı bu*lu*yor.

  Kor*ku*yor*lar, ko*nuş*mu*yor*lar

  Niğ*de*li köy*lü*ler ne fo*toğ*raf çek*tir*mek ne de ko*nuş*mak is*ti*yor*lar. Zor*la çek*ti*ği*miz fo*toğ*raf*la*rın ar*dın*dan, “Bu ka*dar sı*kın*tı*nız var ne*den an*lat*mı*yor*su*nuz?” so*ru*su*na hep*sin*den, “Kor*ku*yo*ruz. Bu ka*dar iş gel*di ba*şı*mı*za yar*dım eden yok. Bir de tu*tuk*la*nır*sak…” ya*nı*tı*nı al*dık.

  Köy*lü*le*rin borç*la*rı ne*de*niy*le araç*la*rı*nın üze*rin*de ha*ciz var. Ka*me*ra*la*ra ya*ka*la*nıp, tu*tuk*la*nı*rım kor*ku*suy*la şe*hir mer*ke*zi*ne gi*de*mi-*yor*lar. Çok mec*bur ka*lır*lar*sa dağ yo*lun*dan gi*di*yor*lar.

  Ame*ri*kan pa*ta*te*si için..

  İtal*yan ve İs*ra*il*li fir*ma*la*rın böl*ge*ye il*gi*si ise dik*kat çe*ki*ci bo*yut*ta. El*ma bah*çe*le*ri*nin ucu bu*ca*ğı yok. Köy*lü*ler ora*da iş*çi ola*rak ça*lış*tı*rı*lı*yor. Bir tek el*ma*yı bi*le dı*şa*rı çı*kar*ma*la*rı*na izin ve*ri*lmi*yor. Üre*ti*len ürün*ler ken*di ül*ke*le*rin*de sa*tıl*mak üze*re top*la*nı*yor. Yer*li pi*ya*sa*ya sa*tış ya*pıl*mı*yor.

  CHP Niğ*de Mil*let*ve*ki*li Do*ğan Şa*fak, yet*ki*li*le*rin , “Ü*re*tim faz*la*sı va*r” di*ye ya*lan söy*le*dik*le*ri*ni be*lir*te*rek, pa*ta*tes üre*ti*mi*nin 2002’de 6.5 mil*yon ton iken 2012’de 4.5 mil*yon to*na düş*tü*ğü*nü be*lirt*ti. Şa*fak, “As*lın*da amaç fark*lı. Ame*ri*kan pa*ta*te*si*ni sat*mak is*ti*yor*lar. Ana*do*lu çift*çi*si bı*ra*kın yok*sul*lu*ğu, aç*lık*la kar*şı kar*şı*ya. Sa*bah sa*de*ce bir ta*bak yo*ğurt*la kah*val*tı eden çift*çi*le*ri*miz va*r” açık*la*ma*sın*da bu*lun*du.Başak KAYA/NİĞDE 2. #2
  YUSUFTUYLUOGLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12 Kasım 2010
  Şehir
  Erzurum
  Yaş
  41
  Mesajlar
  9,793
  Adı geçen
  80 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  hep diyorun gelin burada doğan bir birliktelik başlatalım..

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,139
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı YUSUFTUYLUOGLU link=topic=63079.msg707435#msg707435 date=1361638354 Nickli Üyeden Alıntı
  hep diyorun gelin burada doğan bir birliktelik başlatalım..
  gec bile kaldık aslında yusuf bey.
  madem 50 bin üyeyiz .tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz.birimiz hepimiz, dememizin zamanı geldide geçiyor bile.

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  15 Aralık 2009
  Şehir
  Nevşehir
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1,117
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  evet durumumuz bu kimse sesimizi duymuyor ilgilenen yok secimde oya gelirler

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  6,685
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Sindirildik, son 10 yılda...

  Kabuktan çıkmak gerek...

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  19 Şubat 2013
  Şehir
  ...
  Mesajlar
  460
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  bu şartlarda başka iş yapamayacagımız iş olmadıgı ıcın mecur yapıyoruz ama bu devlette tarımla gecınılmez.. hep zarar hep zarar bana bır tane kar ecen uretıcı gosterın .. kazananlarda cok buyuk arazılerı oldugu ıcın yanı surumden kazanıyor...

 7. #7
  YUSUFTUYLUOGLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12 Kasım 2010
  Şehir
  Erzurum
  Yaş
  41
  Mesajlar
  9,793
  Adı geçen
  80 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  bunu tarım teşkilatlandırması olarak en yakın zamanda resmiyete bindirmemiz lazım
  ankara veya yakınlarında bir kaç çiftçimizi kendimize aday gösterip hemen başlamamız lazım kendimizde ankaraya toplanırız bir sefer yeter herkes anlar o arada üyelik işlemleri hallolur ve herşey daha değişik olur ben varım daha öncedende demiştim hazırım erzurum bana ait ..

 8. #8
  ertac sahın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Ekim 2009
  Şehir
  Eskişehir'dir
  Yaş
  27
  Mesajlar
  8,249
  Adı geçen
  5 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  ısyan sa ısyan cıkaralım ...

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  17 Ağustos 2010
  Şehir
  Sivas
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1,614
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  %55 oyu niğdeliler verdi kendi elleriyle ettiler. Ağlayacak bir durum yok

 10. #10

  Üyelik Tarihi
  19 Şubat 2013
  Şehir
  ...
  Mesajlar
  460
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  bn bursadayım bız vermedık ama bazı akıllılar verdı sonuc ne pekı verenlerde galıyor vermıyenlerde boyle sıstemın ben ...

 11. #11
  YUSUFTUYLUOGLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12 Kasım 2010
  Şehir
  Erzurum
  Yaş
  41
  Mesajlar
  9,793
  Adı geçen
  80 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  hepimiz yaptık kimseye maletmeyelim ne bilelim kim ne eder sonu nasıl biter önemli olan bunu ne kadar erken telafi edersek o kadar iyi
  BEN BU İŞİ HALLEDEYİMMİ ANKARAYA GİDİP BİR SENDİKA KURAYIMMI VARMI BENLE GELEN KAÇ KİŞİYİZ HANİİİİİ.:

 12. #12

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  6,685
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Birlikler warken Sendika nasıl kurulur ki? Kurulabilir mi?

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  23 Ocak 2011
  Şehir
  ESKİŞEHİR
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1,911
  Adı geçen
  5 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı ceksparow-1986 link=topic=63079.msg707442#msg707442 date=1361638657 Nickli Üyeden Alıntı
  evet durumumuz bu kimse sesimizi duymuyor ilgilenen yok secimde oya gelirler
  babayı alırrrrr

 14. #14
  ertac sahın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Ekim 2009
  Şehir
  Eskişehir'dir
  Yaş
  27
  Mesajlar
  8,249
  Adı geçen
  5 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı YUSUFTUYLUOGLU link=topic=63079.msg707462#msg707462 date=1361639402 Nickli Üyeden Alıntı
  hepimiz yaptık kimseye maletmeyelim ne bilelim kim ne eder sonu nasıl biter önemli olan bunu ne kadar erken telafi edersek o kadar iyi
  BEN BU İŞİ HALLEDEYİMMİ ANKARAYA GİDİP BİR SENDİKA KURAYIMMI VARMI BENLE GELEN KAÇ KİŞİYİZ HANİİİİİ.:
  20 kısı anca

 15. #15

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,139
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Arkadaşlar TÜRK çiftçisi üzerinde oynanan oyunları ,anlamak için lütfen sondan ikinci pararafı dikkkatlice okuyun.
  bu sade patedes üretiçisi için gecerli bir durum deyil.

 16. #16

  Üyelik Tarihi
  19 Şubat 2013
  Şehir
  ...
  Mesajlar
  460
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Aynen herkes 'babayı alır ' dıyor secım sonu bı bakıyorumz yıne Kazanan aynı Anlamadım gıttı

 17. #17

  Üyelik Tarihi
  17 Ağustos 2010
  Şehir
  Sivas
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1,614
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı YUSUFTUYLUOGLU link=topic=63079.msg707462#msg707462 date=1361639402 Nickli Üyeden Alıntı
  hepimiz yaptık kimseye maletmeyelim ne bilelim kim ne eder sonu nasıl biter önemli olan bunu ne kadar erken telafi edersek o kadar iyi
  BEN BU İŞİ HALLEDEYİMMİ ANKARAYA GİDİP BİR SENDİKA KURAYIMMI VARMI BENLE GELEN KAÇ KİŞİYİZ HANİİİİİ.:
  üretici sendika kuramaz oda kurar oda var zaten ziraat odası görevini yapacak olan onlar. çiftçi bastırsın ziraat odalarına kırsın döksünler ama yok neerrrrdeee öyle adam. Hepimiz verdik diyorsunuz da ben vermedimde gelecek seçimde yine verecekler aynı oyu alacaklar bakın görün bizim millet böyle seviyor malesef

 18. #18

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,139
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı YUSUFTUYLUOGLU link=topic=63079.msg707462#msg707462 date=1361639402 Nickli Üyeden Alıntı
  hepimiz yaptık kimseye maletmeyelim ne bilelim kim ne eder sonu nasıl biter önemli olan bunu ne kadar erken telafi edersek o kadar iyi
  BEN BU İŞİ HALLEDEYİMMİ ANKARAYA GİDİP BİR SENDİKA KURAYIMMI VARMI BENLE GELEN KAÇ KİŞİYİZ HANİİİİİ.:
  ben varım yusuf bey .sonu neye ve nereye kadar giderse varım.

 19. #19

  Üyelik Tarihi
  17 Ağustos 2010
  Şehir
  Sivas
  Yaş
  30
  Mesajlar
  1,614
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı tümosan 8095 link=topic=63079.msg707467#msg707467 date=1361639548 Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar TÜRK çiftçisi üzerinde oynanan oyunları ,anlamak için lütfen sondan ikinci pararafı dikkkatlice okuyun.
  bu sade patedes üretiçisi için gecerli bir durum deyil.
  genelde de aynı sonuç oyu veren çiftçi bir araştırma yapın hep kırsal kömüre bedava denilen kredıye kandılar oda patlaı zaten batan batana hayırlısı da hayırlı gozukmuyor

 20. #20

  Üyelik Tarihi
  07 Eylül 2011
  Şehir
  Nevşehir -Kırşehir
  Yaş
  43
  Mesajlar
  5,139
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: ÜRETİCİ KAN AĞLIYOR.  Alıntı erdal600 link=topic=63079.msg707474#msg707474 date=1361639728 Nickli Üyeden Alıntı
  genelde de aynı sonuç oyu veren çiftçi bir araştırma yapın hep kırsal kömüre bedava denilen kredıye kandılar oda patlaı zaten batan batana hayırlısı da hayırlı gozukmuyor
  oyu veren versede ,ceremetini hep cekmiyormuyuz Erdal bey.

Sayfa 1/3 123 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. KARPUZ DİYARI OSMANELİ DE ÜRETİÇİ PERİŞAN
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Karpuz
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 11.Nisan.2015, 14:25
 2. ÜRETİCİ YİNE HÜSRANA UĞRADI
  Konu Sahibi cemal ÖZTÜRK Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 19.Haziran.2012, 12:50
 3. ÜRETİCİ KARTLARMI-ZİRAİ KREDİLERMİ DAHA AVANTAJLI?
  Konu Sahibi kesanlı22 Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 07.Aralık.2011, 13:25
 4. SÜT DESTEKLEMELERİ YARIN ÜRETİCİ HESAPLARINA YATIRILIYOR
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 06.Aralık.2011, 17:41
 5. ÜRETİCİ KÜSPEYE HUCÜM ETTİ...
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Diğer
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 23.Ekim.2011, 09:44

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status