arım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli ' nde öngörülen havzalarda 2012 yılında üretilen bazı ürünlere, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete ' de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak ' ' 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ' ' ilişkin karara göre, söz konusu havzalarda 2012 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, çay ve zeytinyağı ürünlerine, ' ' tarımsal veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre ' ' destekleme ödemesi yapılacak. Pamukta sertifikalı tohum kullanma şartı aranacak.

Daha önceki Bakanlar Kurulu kararında anılan desteklemelerin ' ' il bazında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortalama verimleri dikkate alınarak ' ' gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştı.