Orman açılımı
Ormanlar özel sektöre açılıyor. Orman alanlarında kamu - özel ortaklığıyla sağlık ve eğitim tesisleri yapılacak. Ağaç ekme bedelini ödeyenler, ormana hastane ve okul yapabilecek.

Ak Parti’nin, 2-B satışına gelen şikayetler üzerine yasada yaptığı ikinci değişiklik TBMM Tarım Komisyonu’nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek yasa teklifinin, “orman arazilerinde kamu-özel işbirliğiyle tesis” yaptırılmasına imkan sağlayan maddesi de Ak Parti önergesiyle değiştirildi.
Değişikliğe göre öncelikle bozuk orman alanlarında kamu-özel ortaklığıyla sağlık ve eğitim tesisleri yapılacak. Tesis yapanlar ağaçlandırma bedeli dışında yalnızca kira ödeyecek. Tesis yapan firma, okul ve hastanelerin kantin ile otoparkını işletecek ve işlettirecek. Ormana tesis yapanlar kullandıkları alanın en az iki katı alanı ağaçlandıracak.
22 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifte imzası olan Ak Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, teklifin gerekçesini güncelleştirme ihtiyacıolarak tanımladı.
CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise komisyonda görüşülen teklifin yetersiz olduğunu, bunun da daha sonra yeniden ele alınacağını dile getirdi. Bugün Genel Kurul’da görüşülecek teklif şöyle:

Üç ay süre tanınacak
* Tamamen tarımsal amaçlı kullanılan ve üzerinde mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yerler için, taşınmazın yüzölçümüne ve hak sahibi olunan taşınmaz sayısına bakılmaksızın, bu yerlerin, geçimini çiftçilikle sağlayan hak sahibine satışta satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50’si olacak.
* Satış bedelinin, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde sadece tarımsal amaçlı olarak kullanılan mandıra, sera, ağıl kümes gibi yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde 10’u, diğer yerler için yüzde 20’si, yapılan yazılı tebligattan itibaren 3 ay içinde tahsil edilecek.
* Kalanı, belediye ve mücavir alanda 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan dışında 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz ödenecek.
* Bu arazilerin tarımsal amaçla kullanılmadıklarının sonradan anlaşılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde 70’i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark, kanuni faiziyle birlikte hak sahibinden tahsil edilecek.
* Mevcut düzenlemeye göre orman alanlarında sağlık ve eğitim tesisleri yapım izni sadece devlet idarelerine veriliyordu. Teklifte, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları adına orman alanlarında eğitim ile sağlık tesisi kamu-özel işbirliğiyle yaptırılacak veya tesisler yenilenebilecek.

Ağaçlandırma bedeli
* Talep edilmesi halinde yükleniciler adına üst hakkı kurulacak. Üst hakkı kurulması halinde yükleniciden ağaçlandırma bedeli alınacak ve alınan bedel ile yeni sahalar ağaçlandırılacak.
* Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil hiçbir bedel alınmayacak. İzinler, öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek.
* İzin verilen alanın en az iki katı alan, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne, ağaçlandırmak üzere tahsis edilecek.

Yeni üniversitelere alan

Teklif yasalaşınca orman alanlarında tesis yapanlar, ağaçlandırma bedeli dışında yalnızca kira ödeyecek. Tesis yapan firma, okul ve hastanelerin kantin ile otoparkını işletecek ve işlettirecek. Ormana tesis yapanlar kullandıkları alanın en az iki katı alanı ağaçlandıracak. Devlet ve vakıf üniversiteleri kampuslarını orman alanlarına kurabilecek. Şehir merkezi dışındaki ormanlarda özel hastane kurulabilecek.

CHP: Orman köylüsü en yoksul kesim...

Komisyonun CHP’li üyelerince yazılan muhalefet şerhinde orman köylüsünün kullandığı araziler ile tarım arazilerinin satışında rayiç bedelin yüzde 70’den yüzde 50’sine indirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
“Hükümet orman köylüsünde para var zannediyor. Orman köylüsü, köylü kesiminin de en yoksuludur. AKP, 10 yıllık iktidarında bu gerçekleri unuttu. 2B’de binası olanlar için bedelde düzeltme yok. İstanbul Sultanbeyli örnek olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde bulunan 2B dışındaki arazilerdeki mülkiyet sorunu bu teklifle de çözülmemiştir.”