+ Konuya Cevap Yaz
7 sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  6,685
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu ' na tepkili
  24 Nisan 2013 Çarşamba 18:12
  Son Güncelleme: 18:19

  Şeker Kanunu ' nu değiştirmek amacıyla Meclis ' e sunulan tasarı; pancar çiftçisi ile şeker işçilerini memnun etmedi.

  ANKARA - Hükümet, şeker sektöründe esaslı değişikliklerin meydana geldiği, bu alanda Türkiye ve dünyada önemli gelişmeler yaşandığı, dolayısıyla yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle 2001 yılından beri yürürlükte olan 4643 sayılı Şeker Kanunu ' nu değiştiriyor.

  Meclis ' e sunulan tasarıda bu genel gerekçenin altında dikkat çeken ve sektörde de tartışma yaratan yeni düzenlemeler bulunuyor. Şeker pancarına dayalı şeker üretimi kotası sabit tutulurken, gıda sanayiinde kullanılan nişasta ve sakaroz kökenli şekere toplam yüzde 15 kota veriliyor. Bakanlar Kurulu arz açığı halinde gerektiği kadar kota artırımı yapabilecek. Başka bir ifade ile Bakanlar Kurulu istediği kadar pancar dışı şeker kotası belirleyebilecek.

  4634 sayılı Kanun ' da Bakanlar Kurulu ' na verilen yüzde 50 kota artırma veya azaltma yetkisi, tasarıda sadece artırma ile sınırlandırılıyor. Gıda dışı sanayilerde kullanılan şekerler ilk kez mevzuata girerken, bunlar kapsam dışı bırakılıyor ve üretim-atışı Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurulu ' nun iznine bağlanıyor.

  Şeker Kurulu geniş yetkilerle yeniden yapılandırılarak, Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu/Kurulu ' na dönüştürülüyor.
  4634 sayılı Şeker Kanunu döneminde bir kısmı sektörde tartışma ve tepkilere yol açan etkin düzenlemeler yapıldı. 1926 yılından 2000 ' li yılların başına kadar şeker pancarına dayalı oluşan ve çalışan sektörde yerli şeker pancarı esaslı üretim daraltılırken, büyük ölçüde ithalata dayalı nişasta bazlı şeker üretimi kotalarla artırıldı.

  Bu çerçevede; 4634 sayılı Kanun ile yapılanan şeker sektöründe şimdiye kadar ne gibi sorunlar ortaya çıktı? Bu sorunlar sektörün hangi kesimlerinde yaşanıyor? Tasarı, bu sorunları ne ölçüde çözebilecek, şeker kotalarıyla ilgili düzenlemeler sektörün hangi kesimlerinin talebidir? Nişasta artı sakaroz kökenli şekere toplam yüzde 15 kota verilirken, Bakanlar Kurulu ' nun kota azaltma yetkisinin kaldırılarak sadece artırmayla sınırlandırılması ne anlama geliyor?

  Konuyla ilgili sektör kuruluşları tasarıyı bu yönleriyle değerlendirdi.

  'Tasarı hayal kırıklığı yarattı'

  Fahrettin Tan (Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği/ PANKOBİRLİK) Genel Müdürü

  Biz bu tasarının birçok maddesinin arkasındayız. Ancak tasarıya verdiğimiz destek, itiraz ettiğimiz hususlar olmadığı anlamına gelmiyor. Bizim tasarı ile ilgili itirazlarımızdan biri tasarının hazırlanma süreci, diğer içeriğindeki maddeler olmak üzere iki hususta. İnanıyoruz ki, bu hususlar Mecliste yeniden değerlendirilecek ve hükümetimiz bu tasarının sektörde yeni kaoslara başlangıç teşkil etmesine ve pancar üreticisinin mağdur olmasına izin vermeyecektir.

  Ülkemizdeki 31 pancar üreticisi kooperatifin merkez birliği olan ve 1 milyon 572 bin pancar üreticisini temsil eden Pankobirlik için tasarının Meclise intikal eden hali tam bir sürpriz olmuş, hayal kırıklığı yaratmıştır. Tasarı hakkında Haziran ayında sektörün görüşlerine müracaat edilmiş, ancak sektörün görüşüne sunulan tasarı ile Meclise intikal eden tasarı maalesef en azından sektörün üretim kompozisyonu, kurulun yapılanması gibi temel hususlarda büyük değişikliğe uğramış.

  Mesela, bizim görüşümüze gönderilen tasarıda şeker pancarı dışındakilere tanınan kota yüzde 10 ve bunu yüzde 50 arttırma, eksiltme yetkisi Bakanlar Kurulu ' nda iken, nihai tasarıda diğer ürünlerin kotası yüzde 15 ' e sabitlenmiştir. Kimse bu düzenlemenin AB uygulamaları ve AB pazarıyla uyumlu olduğunu iddia edemez. AB ülkeleri ortalaması olarak izoglukozun toplam şeker kotasına oranı yüzde 4,9 ' dur.

  AB ortalamasının yüzde 4,9 olması da kimseyi yanıltmasın. Ortalamayı 4,9 ' a yükselten Macaristan, Portekiz, Slovakya, Bulgaristan gibi iklim şartları ve arazi yapısı itibariyle pancar şekeri sektörü gelişmemiş ve mecburi olarak şeker ihtiyacını karşılamada NBŞ kullanmak zorunda kalan ülkelerdeki oranlardır. Türkiye gibi şeker ihtiyacını pancar şekerinden karşılama imkanı olan ve pancar şekeri sanayisi gelişmiş AB ülkelerinde bu oran çok daha düşük. Mesela Almanya ' da NBŞ ' nin toplam şeker kotası içindeki oranı yüzde 1,9 ; Polonya ' da yüzde 3; Fransa, İngiltere ve Hollanda ' da yüzde 0 ' dır. Şeker sektörü ve şeker sanayi ülkemizle benzerlik gösteren bu ülkelerdeki oranları bir yana bıraksak bile, yeni düzenleme ile ülkemizde pancar şekeri dışındaki ürünlere AB ortalamasına göre 3 katından fazla bir kota tahsisi getirilmekte. Bunun anlamı şu; bizim insanımızın tükettiği ürünlerin içinde Avrupalının tükettiklerine göre 2 katı izoglukoz olacak. Daha da özelleştirirsek mesela, bir Fransız, Hollandalı, İngiliz ' in sofrasında izoglukozlu ürün ihtimali sıfır veya sıfıra yakın olurken, bizim ülkemizde tüketicinin sofrasında, çocuğunun elinde bir Almana göre 4.5- 5 kat fazla izoglukoz kullanılmış ürün olacak.

  Doğası gereği doğal şeker olmayan bu ürünlerin tüketici sağlığı açısından oluşturduğu potansiyel tehdit, sağlık riskleri henüz tartışmalıyken sektörün üretim kompozisyonunun yanı sıra tüketicinin kendi rızası, hatta bilgisi dışında tüketim portföyünü radikal ve geri dönülemez şekilde değiştirecek bu düzenleme maalesef en azından biz pancar üreticileri için acı sürpriz olmuştur. Yine maalesef tüketici içinde bir emrivakidir. Kota oranı yüzde 15 ' e çıkacak olan ve pancar şekeri yerine kullanılan diğer ürünler bu toprakların dışına çıkmayacak. Bu kota ihraç ürünler için tahsis edilmiyor. Bu ülkenin sınırları içinde bizim insanımız tarafından tüketilecek.

  Kaldı ki, şeker üretiminde ve tüketiminde doğal pancar şekeri dışında kalan diğer ürünlerin pazar payının kotaları ile orantılı, yani yüzde 15 ' de kalacağının da garantisi yok. Biz pancar üreticileri olarak, bu filmi daha önce gördük. 2001 ' de çıkan kanunda; pancar dışı şekerlerin kotası yüzde 10 ' du. Bunu yüzde 50 artırma ve eksiltme Bakanlar Kurulu ' nun yetkisindeydi. Uygulamada tercih hep arttırmadan yana kullanılınca haliyle pancar üreticisi yuvarlak her laftan çekinir hale geldi. Nitekim, tasarıda pancar şekerinde oluşabilecek arz eksikliği durumunda kurula bu eksikliğin giderilmesine yetecek kadar diğer şekerler için ek kota belirleme ve Bakanlar Kurulu ' na önerme yetkisi verilmiş. Ancak bu durumun tespiti ile ilgili objektif kriterler belli değil.

  Kanun tasarısına bizim görüşümüz alınmadan eklenen ve diğer şekerlerin kotasını yüzde 15 ' e sabitleyen düzenlemenin, pancar şekeri sanayiindeki üretim karşılığı yaklaşık 125 bin ton şekerdir, ve bunun sebep olacağı tarımsal üretimdeki daralma ise yaklaşık 900 bin ton şeker pancarıdır. Yaklaşık 10 bin pancar üreticisinin pancar üretiminden bir daha yapmamak üzere çekilmesine sebep olacak bu düzenlemenin küspe, nakliye ve yem sanayi ile hayvancılık gibi yan sektörlere etkisini bir yana bıraksak bile pancar üreticisinin tarımsal hasıla kaybına doğrudan etkisi ise her yıl 100 milyon dolar civarındadır.

  Tasarıda yer alan bir diğer düzenleme ise kurulun yapılanmasına ilişkindir. 2012 ' de üzerinde istişare ettiğimiz tasarıda kurul üyelerinin seçimde mevcut kanundaki gibi üye önerme hakkımız korunurken, Meclise intikal eden tasarıda bu yetki iki bakanlığın uhdesine geçmiş. Kanunda yer alan ve bizi endişelendiren bir diğer düzenleme ise şeker pazarının gıda şekeri ve gıda dışı şeker diye ikiye bölünmesi ve gıda dışı kullanılacak şekerin kotasız üretilecek olması.

  'Şeker fabrikaları denetimden kaçırılıyor'

  Hüseyin Akay ( Kayseri Şeker Fabrikası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı)

  Ekonomide tarım önemli bir paya sahip. Tasarının genel gerekçesinde; ülke şeker talebinin, yerli üretimle karşılanması, yerli üretimin teşvik edilmesi, korunması, geliştirilmesi öngörülüyor. Ama tasarının kendisi ile gerekçesinin çeliştiğini görüyorum. Özellikle NBŞ ' lerle ilgili yüzde 10 olan kota, kanunla otomatikman arttırılıyor. Ayrıca birtakım gerekçeler gösterilerek arttırma yetkisi veriliyor.
  Tanımlar maddesinde diğer şekerler diye bir kavram var. Pancar dışında yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar tanım olarak gündemden çıkarılıyor. Kotalar özellikle gelişmiş ülkelere baktığımızda, bizde belirlenen oranların çok altında. Dünyada yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların oranı yüzde 2 iken, bizde bu oran yüzde 15 ' e çıkarılıyor.
  Ayrıca, fabrikaların kotaları konusunda daha sağlıklı bir yaklaşım olması gerekiyor. Fabrikaların çalışma süreleri çok sınırlı. Kota belirlenmesinde sadece üretimin değil, kapasitelerin de dikkate alınması lazım. Türk Şeker ' e ait 15 gün, hatta 7 gün açık kalan fabrikalar var. Burada üretilen şekerle sağlıklı maliyetle şekerin üretilmesi mümkün değil. Türk Şeker ' in toplam şeker maliyeti yüksek, dolayısıyla bunun tüketiciye yansıması da olumsuz oluyor. İlk iş olarak fabrikaların elden geçirilmesi lazım. Bugün senede 15 gün çalışan fabrikaların Türkiye ekonomisine katkı sağlaması mümkün değil.

  'Lobiler çok iyi çalışmış'

  İsa Gök (Türkiye Şeker Sanayii İşçileri Sendikası/Şeker-İş/ Başkanı)

  NBŞ ' de kotaların yüzde 15 ' de sabitlenmesi var ama bu daha çok serbest bırakılması manasına geliyor. Tasarı şeker tarifini pancar şekeri ve diğerleri diye tarif etmiş, daha önce sakkaroz, glikoz diye tarif ediyorlardı. Şimdi NBŞ algısını değiştiriyorlar. Tasarıya göre kamış şekeri de NBŞ diye tarif ediliyor. Algıyı değiştirmek istiyorlar. Çok iyi lobi faaliyeti yapılmış.
  Pancardan şeker üretenlerin düzenleyici ve denetleyici kurulda olmaması, kanunu antidemokratik ve sivil toplum örgütlerinden kaçak hale getiriyor. Bunun aksine Sanayi Bakanlığı ' nın yan kuruluşu gibi olan, Şeker Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu ' na yetki veriliyor. Türkiye ' de bu isimle çok sayıda kurul var ama onların özerk yapısı burada yok.
  Bunu NBŞ için yapılmış bir kanun olarak nitelendiriyorum. Yoksa şekeri, 'Pancar şekeri ve diğer şeker diye tarif edebilen başka güç olur mu?'. Bunu Bakanlar Kurulu bilmez, şekerin içinde olanlar bilir. Bu şekliyle Bakanlar Kurulu imzasına kim sunuyor? Sektörde çalışanların bu kurumun içinde olması şart. Kanun bu şekilde çıkmamalı. Biz bunun için Meclis ' e her türlü bilgilendirmeyi yapacağız. Yoksa bu Türkiye ' nin kaybı demek, 2,5 milyar dolarlık katma değerin kaybolması demek.

  'Şeker fabrikaları denetimden kaçırılıyor'

  Emin Haluk Ayhan ( MHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi)

  Şeker pancarı üreticilerinin kaygılı oldukları bize ulaşan şikayetlerden anlaşılıyor. Tasarıda; nişasta bazlı şeker lehine değişiklik yapılıyor. Gıda dışı kullanılan şeker kota dışı tutuluyor. Özelleştirmeye devam edilsin deniliyordu.

  Hükümetin talimatıyla durduruldu. Sayıştay denetimi getiriliyor. Ancak, Sayıştay denetiminden kaçan ve denetimi etkisiz hale getiren Hükümet, burada da şeker fabrikalarını denetimden kaçırıyor. Şeker fabrikalarından emekli olan nitelikli personel gitti çözüm yok, yenisini alamadılar. Sektör problem yaşıyor.

  Üretimde maliyetler yüksek, bazı fabrikalarda polar şeker oranı ortalamanın altında, bazı fabrikalarda kampanya süresi düşük, üretim düşüyor, maliyetler artıyor. Sosyal amaç bile şeker fabrikaları ve bulunduğu bölgelerde dikkate alınmamış vaziyette. Bunlar tasarıda dikkate alınmamış.

  Pankobirlik bile tasarıya karşı. Pankobirliğe daha önce verilen taslakta yer alan hususlar bu tasarıda yer almamış. Tasarının hazırlanmasında şeffaflık ve katılımcılık yok. Bütün tasarılarda olduğu gibi. Bu nedenle hayal kırıklığı yaşıyor. Kota daralması hayvancılığı menfi etkileyecek. Kurula üye seçimi tamamen bakanlığın uhdesinde alındığından üreticiler şikayet ediyor. Bu üreticinin katılımcılığını engeller. Şeker pazarının gıda ve gıda dışı şeker diye ayrılması problem olarak görülüyor. Bu tasarı; pancar üretiminde 900 bin tonluk kısmı problem haline getiriyor. Bu yük, problem üreticiye taşıttırılmak isteniyor. Komisyonda detaylı tartışacağız.

  'Düzenleme NBŞ lobisinin etkisiyle hazırlanmış'

  Umut Oran ( CHP İstanbul Milletvekili - Genel Başkan Yardımcısı)

  AKP hükümeti tarafından TBMM ' ye gönderilen 27 maddelik yeni tasarıda ağırlıklı olarak gıda sanayiinde kullanılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) lehine çeşitli düzenlemeler yer alıyor. İnsan sağlığı üzerinde yarattığı ciddi tehlike nedeniyle bütün ülkelerde aşırı sınırlanan NBŞ kullanımının önü AKP ' nin düzenlemesiyle alabildiğine açılıyor. Tasarının 'kotalar ve kotaların tespiti' başlıklı 3 ' üncü maddesi aynen yasalaşırsa, mevcut kanunda pancar şekerinin yurt içinde üretilerek piyasaya arz edilen A kotasının yüzde 10 ' u kadar olan nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 15 ' e yükselecek. Eski yasada Bakanlar Kurulu ' nu bu oranı yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunurken, yeni düzenlemede azaltma yetkisi kaldırıldı. Mevcut kanunda yüzde 10 ' luk sınırlama sadece nişasta bazlı şeker için yer alıyor, yeni düzenlemede ise kota, sakaroz ve nişasta bazlı şekerler için toplam yüzde 15 olarak belirlendi. En vahimi Bakanlar Kurulu ' na, arz açığı bulunması durumunda kotayı bu arz eksikliğini giderecek kadar artırabilme yetkisi veriliyor. Bu ucu açık yetkiyle Bakanlar Kurulu, arz eksikliğini gerekçe göstererek pancar dışındaki şekerler için, ilgili pazarlama yılıyla sınırlı olmak üzere istediği kadar kota belirleyebilecek
  .
  AKP ' nin ülke çıkarına aykırı düzenlemesi, şeker fabrikalarında çalışanlar, pancar üretiminde çalışan tarım işçileri ve pancar üreticisi ailelerle birlikte toplamda 8 milyonu aşkın insanı doyuran büyük bir sektörü hedef alıyor. Şeker pancarı ve pancar şekeri üretimi, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Şeker pancarı sanayi, yılda yaklaşık 3 milyar dolar katma değer yaratıyor. AKP ' nin çıkarmaya hazırlandığı yeni yasa çok uluslu bir-iki firmanın daha çok para kazanması uğruna, pancar çiftçisi, şeker sanayii ve ülke ekonomisine darbe indirdiği gibi milyonlarca insanın sağlığını da tehlikeye atıyor. AKP ' nin bu art niyetli düzenlemesinin arkasında, yani bu taşın da altından Cargill var. Cargill ' in hedefi Ortadoğu ' nun doğal şeker pazarını NBŞ pazarına dönüştürmek.
  NBŞ lobisinin etkisiyle hazırlanan düzenleme yasalaştığında umudunu ve geçimini pancar tarımına bağlamış milyonlar büyük bir darbe yemiş olacak.

  NBŞ için, zaten yıllık 1 milyon ton açık olan mısır yine ABD ve Arjantin ' den üstelik GDO denetimi yapılmadan daha fazla ithal edilecek Türkiye kobay ülke olmaya devam edecek. Yani AKP bir kez daha tavrını halktan yana değil, çok uluslu şirketlerden, büyük sermayeden yana koymuş oluyor. Birçok hastalığa ve özellikle pankreas kanserine yol açtığı bilinen bu şekerlerin önünün açılması halk sağlığına da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Tasarıda, kamuoyunda NBŞ olarak bilinen ve tepki gören nişasta bazlı şekerler, 'diğer şekerler' gibi belirsiz bir kavram ile tanımlanıyor. Bu da AKP ' nin işlediği suçu kamuoyunun algısından kaçırma niyetini ele veriyor. Türkiye ' de nişasta bazlı şeker kullanımı, zaten halk sağlığını tehdit edecek kadar yüksek boyutlarda bulunuyor. Avrupa ' da ciddi kotalar uygulanan nişasta bazlı şekerin kullanımı yüzde 1 ' ler dolayında.


 2. #2

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2009
  Şehir
  EDİRNE KEŞAN
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,332
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  her zamanki gibi birileri zengin olacak . olan benim üreticimle ülkeme olacak.

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  6,685
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  Alıntı FEHİM link=topic=64989.msg736034#msg736034 date=1366819967 Nickli Üyeden Alıntı
  her zamanki gibi birileri zengin olacak . olan benim üreticimle ülkeme olacak.
  Aynen Fehim bey, bu tarz medya kullanımı ile dezenformasyon yapılıyor....Alt yapı, PR çalışması yapılacak hareket için...

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  6,685
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  Yeni Şeker Kanunu ile NBŞ ' ye geniş alan açılıyor
  29 Nisan 2013 Pazartesi 08:01

  Halen Meclis Sanayi Komisyonu ' nda görüşülmeyi bekleyen ' Şeker Kanunu Tasarısı ' nın mevcut şeker üretimine büyük darbe vurmayı amaçlayan lobilerin ürünü olduğunu belirten Gök, yasanın Nişasta Bazlı Şeker ' in (NBŞ) önünü açacağını açıkladı.

  ANKARA - Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Türkşeker bünyesindeki makine fabrikalarında elektromekanik alanında çok büyük potansiyel bulunduğunu belirterek, görev verilmesi halinde rahatlıkla uçak ve araba üretilebileceğini söyledi. GÖK, TBMM ' ye gönderilen Şeker Kanun Tasarısı ' na yönelik sert eleştiriler yöneltti.

  Halen Meclis Sanayi Komisyonu ' nda (Sanayi Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu) görüşülmeyi bekleyen tasarıyı 'Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) Yasası' olarak nitelendiren Gök, ve bunu siyasilerin değil, NBŞ ' cilerin yazdığını düşündüğünü söyledi. Gök, pancar ve doğal şeker üretiminin yalnızca maliyet boyutu ile değerlendirilemeyeceğini belirterek katma değer, istihdam ve insan sağlığı ve toprağın korunması bakımından, doğal şeker üretiminin önemine dikkat çekti. NBŞ ' nin tokluk hissi vermediği için sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Gök, Başbakanlık YDK raporuna rağmen kota arttırım talebinde bulundukları için Şeker Kurulu üyelerinin tamamına tazminat davası açacaklarını söyledi. Ankara Sohbetleri ' ne konuk olan Gök, Ankara Temsilcimiz Ferit B. Parlak ve Ankara Haber Müdürümüz Hüseyin Gökçe ' nin sorularını cevaplandırdı.

  Türkiye ' de son dönemlerde pancar üretiminin azaltılarak alternatif olarak NBŞ kullanılması yönünde bir politika izleniyor. Diğer ülkelerde durum nasıl?

  Bakın pancardan şeker üretimi yapılan Polonya ' da yüzde 2 kota belirlenirken, Hollanda da ise NBŞ ' ler için sıfır noktasında. Bunlar aptal mı ki pancardan şeker elde etmeye devam ediyorlar.

  Pancarın yarattığı katma değere bağlıyorum, istihdama bağlıyorum. Bir kere pancar mısıra göre 8 kat-10 kat daha fazla istihdam yaratıyor. Hem sanayide, hem tarım alanında. Küspesi hayvan yemi oluyor, kaba yem oluyor. Türkiye ' de pancardan yılda 6 milyon ton kaba yem çıkıyor. Yani kaba yem ihtiyacının yarısı pancardan karşılanıyor.

  Maya sektörünün en büyük destekçisi şeker pancarı, melas kullanıyorlar. Kozmetik sektöründe kullanılıyor, alkol yapımında kullanılıyor. Bu kadar yerli katma değer yaratıyor ki insanlar bundan vaz geçemiyor. Tarımsal alanda 120 binin üzerinde tam istihdam yaratabilen başka bir ürün gösterebilir misiniz? Böyle bir şey yok. Yani Türkiye ' de 2.5 milyar dolara yakın yerli katma değer yaratan, kendi imkanlarımızla yarattığımız başka ürün var mı? Bunu üstelik 10 milyona yakın insan, yani fakir fukara paylaşıyor. Dünya bunu görüyor ve tercihini pancardan yana kullanıyor.

  Pancardan şeker üretme maliyetinin yüksekliğinden bahsediliyor.
  Kimse bu konuda açık olmuyor. Türkiye ' de pancar- şeker sektörünün yapılanmasına kimse bakmıyor. Doğu ' daki fabrikaları devlet niye yaptı? Zamanında gerekliymiş, istihdam için, köylüyü orada tutup beslemek için gerekliymiş. Bugün fonksiyonunu tamamlamış mı diye bakıyoruz, tamamlamamış, devlet orada istihdam yaratmak için tarıma, sanayiye korkunç teşvik veriyor ancak her ne hikmetse şekeri pahalı yiyoruz diyor.

  O zaman NBŞ kotası niye sürekli arttırılıyor ?
  Bunu anlamakta ben de güçlük çekiyorum. Yani bu çok açık. Avrupa ' da, Orta Anadolu ' daki fabrikalar NBŞ fiyatına yakın AB ' de daha ucuz şeker üretiyor. NBŞ üretimini yapan lobilerin ne kadar güçlü olduğuna defalarca şahit oldum. Diyorum ki bu ülkede ihtiyacımız kadar mısır üretemiyoruz. Her yıl bakın 500 bin ton ile 2.5 milyon tona yakın mısır ithalatı yapıyoruz. Türkiye kendi ihtiyacı kadar mısır üretemiyor zaten. NBŞ ' nin her artışı, mısır ithalatını arttırıyor. Biz kendi dövizimizle başka ülkelerin çiftçilerini desteklemeye devam ediyoruz.

  Sanayi Bakanı Ergün, devletin pahalıya mal ettiğini ve fiyatı da yüksek maliyet üzerinden belirlendiği için yarıya mal eden özel sektörün çok para kazandığını söylüyor.

  Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye ' de yüzde 100 özel bir tek fabrika var. dünyada neden şeker fabrikaları şahısların değil ona bakmamız lazım. Dünyanın en büyük liberal ülkesi ABD örneği veriliyor. Tamam bunu kabul ediyorum orada niye bir tane şahsın fabrikası yok. Hepsi pancar üreticisinin. Bunu kendi kendime hayal kuruyorum. Ben sendikacı olarak sadece istihdam yönlü politika üretmiyorum. Pancar stratejik bir ürün. Belirli mevsimde yetiştirip, belirli zamanda işleyeceksin. Pancarı bekletip istediğin zaman satamazsın. Onun için dünyanın her tarafından üretici ile endüstri ilişkisi kurulmuş. Aynı zamanda çiftçiler fabrikaların da sahibi olmuş. Bunu için pancar üretmek mecburiyetindesiniz. Münavebeli bir ürün. Zamanı geldiğinde oraya başka bir şey ekersen, fabrikan zarar eder, dengeler bozulur. Fabrikalar özel sektöre satılırsa pancar üretimi kısa sürede biter, çünkü onlar karlarına bakarlar. Hükmet bir ürünü teşvik eder de insanlar pancar ekmezse şahıslar buna dayanamaz. 5-6 yıl iyi para kazanırlar ama sonra yok olup giderler.
  Türkiye ' de çiftçi şirketlerinin fabrikaları iyi para kazanıyor ama bunların hepsini de yatırıma yönlendiriyor. Biz Şeker İş Sendikası olarak pancar üreticisi, şeker işçisi, kamu birbirini kontrol edip denetleyen unsurlar olsun ki sektör kazansın diye düşünüyoruz.
  Sanayideki üretimin sorumluluğunu alsın, hem paylaşmayı bilsin. Güzel bir sistem öneriyoruz. Bununla ilgili bir rapor hazırlıyoruz.

  TBMM ' de bulunan Şeker Kanun Tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
  Şimdi Şeker Kanunu önümüze geldi. Hangi lobiler Türkiye ' de çok etkili. Siyasete bu yanlışı hangi kurumlar yaptırıyor bunu sorgulamak lazım. Gariptir ki bunu sorgulamak da işçilere kalıyor. Biz de amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu taslak Şeker Kanunu değil, NBŞ kanunu derseniz daha doğru olur. Biz bu konuda detaylı bir basın açıklaması yaptık. Ayrı bir çalışma daha yapıyoruz. Bütün milletvekillerine göndereceğiz. Bu kanunun gerekçesine ve altında yazılanlar bakın. Kanun ile gerekçenin hiçbir alakası yok. 'Diğer şekerler' diye bir tanım yapılmış. Kamış şeker ile pancar şekeri aynı ürün olmasına rağmen, kamış şekerini de diğer şekerin içine atmışlar, NBŞ algısını değiştirmek istiyorlar. Sendika olarak etiketlerin değişmesi için çalışıyoruz. İçinde ne varsa yazılsın istiyoruz.


  Bakanlar Kurulu ' na kota konusunda verilen sınırsız yetkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
  Bakanlar Kurulu ' na yüzde 15 dışında sınırsız bir yetki veriyor. Yani pancarı yok etmek için her şeyi yapıyorlar. Buna kimsenin sessiz kalmaması lazım. Aksi takdirde ülke çok şey kaybeder. Sadece kapanacak fabrikaların arsa değeri dışında 4-5 milyar dolarlık yatırım değeri var. Bunları kimsenin terk ettirmeye hakkı yok. Birim alanda ormana göre 3 kat daha fazla oksjien üretiliyor. Yaprakları gübre oluyor. Yem oluyor. Böyle bir bitkinin neden düşmanlığı yapılıyor anlamıyorum. Bu alanda buğday ve arpa eksen bu kadar para kazanman mümkün değil.

  Biz Avrupa ' nın daimi işçi sayısının yarısı kadar insanla Türkiye ' nin gelmiş geçmiş en değerli üretimini yapıyoruz. Değerlerimiz en üst seviyede. Yeter ki işçimiz suçlanmasın istiyoruz. Emekliliği gelen işçilerimize yalvarıp emekli olmamasını istiyoruz. 3 ay boyunca hafta tatili kullanmadan kampanya tamamlayan arkadaşlarımız var. Ben sendikacıyım biliyorum suç, ama o adam gelip vardiya tutmazsa üretim olmayacak.

  Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılara daha sıkı denetim geldiği ifade ediliyor?
  Bununla ilgili yasada eski yasadan aykırı bir şey göremiyorum. Şimdi söylemekle bir şey olmuyor. Belki bakan beye yanlış bilgi veriyorlar. Hangi denetim unsuru var, yeni madde eklemişler de denetimi daha fazla yapacaklar.. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar yüzde 100 insan sağlığına zararlı. NBŞ 3 gün tüketirsen zararlıysa o anında zararlı. Denetleyici Kurul, siyasetten lobiden arındırılmış olmalı, bilimsel olması lazım. Türkiye ' de ne kadar pancar alıyorsan her şey kayıtlara geçer, pancar kadar denetlenebilen başka ürün yoktur.
  Türkiye ' de çok sayıda alandan pancar ekilemez hale geldi. Ekilen yerleri kontrol altında tutamazsan, toprak hastalanır. Ondan sonra orada pancar yetiştirilemez, 20-30 yıl kullanamazsın toprağı. Aksaray, Konya ve Kayseri ' de bu başladı. İşi şahıslara vermişsen, kimse münavebe kurallarına bakmaz. Pancar kooperatifleri denetimsiz pancar ekimine şiddetle karşı çıkarlar. Şeker şirketi bir gram izin vermez.

  Yasa hazırlanırken size görüşünüz soruldu mu?
  Şeker İş sendikasını NBŞ ' ciler düşman olarak görüyor. PANKOBİRLİK ' e de danışmadıklarını biliyoruz. Daha doğrusu kendilerine gelenle TBMM ' ye giden çok farklı düzenlemeler. Bu da Kurul ' da birilerinin oyun oynadığını gösteriyor. Bunu siyasiler imzalamaz, bunu bilen birisi yapıyor. Pancarı öldürüp NBŞ ' yi ön plana çıkaran bir yasa. Bunu NBŞ ' cilerden daha iyi yazan olmaz. Aklıma başka türlü bir şey gelmiyor.

  Araba ve uçak yapacak makine parkımız var
  Ortadoğu ' da ve Balkanlarda bizim makine fabrikamız kadar büyük makine parkı yok. Bu makine fabrikalarımız, yüzde 95 ' i kendi üretimimiz. Kendi işçimiz, mühendisimiz tarafından üretilip Özbekistan ' a da fabrika yaptık. Buraya gelen bakanlar çok şaşırıyor.Burada istersen uçak yaparsın, otomobil yaparsın. Ankara, Eskişehir, Turhal, Afyon ' da var.Her şeyi yapabilirsiniz. Dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ' ın ağzı Eskişehir fabrikasını gördükten sonra açık kaldı. Sayın Başbakan için Ilgın Fabrikası ' nı görse satmaktan vaz geçer dedim. Buralar çok değerli, satılamaz. Tekrar ediyorum, uçak araba bile yaparız. İki mühendise söyleyin arabanın kralını yaparlar. Bizde birikim de var. Elektromekanik aygıtlar fabrikamızda her şeyi yapabiliriz. Sadece bizim önümüzü açsınlar.

  Sendika olarak Şeker Kurumu ' na dava açıyoruz

  Şimdiye kadar NBŞ ' lerle ilgili açtığımız bütün davaları kazandık. 2011-2012 kota artırım davasını da yine kazandık. Bu son artışta Şeker İş Sendikası olarak Şeker Kurulu ' na başvurduk. Başbakanlık YDK ' nın bir raporu var. 'NBŞ kotasını arttırmayın' diyor Şeker Kurumu ' na. Bu raporu aldık, Şeker Kurumu ' na yazdık avukatımız kanalıyla. Bizim başvurumuzu bile hasıraltı edip Bakanlar Kurulu ' na yükseltilmesiyle ilgili tezler sunup görüş bildirdiler. Kotayı yükselttiler. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde tazminat davası açacağım. Bugünkü Kurul üyeleri aleyhine dava açıyoruz. YDK rapor tutuyor, hukuk bütün kararları 8 ' e yakın dava açtık, 6 ' sı bizim lehimize. Bunların hiçbirisini yok sayıp sürekli yükseltilmesi yönünde görüş bildiren Kurul olur mu? Hukuk nerede? Adalet nerede?

  NBŞ ' nin sağlık maliyeti çok yüksek olacak

  Bunun sağlık boyutunu kimse tartışmıyor. Doğal şeker yerine tercih ediliyor diyenlere şunu söylüyorum: doğalsa pancarı kaynatıyorsun, pekmez olur, reçel olur. Mısıra enzimlerle kimyasallarla müdahale etmezsen şeker olmuyor. Doğal değil, yapay tatlandırıcı. Şeker fabrikalarını gezin her şeyin buharla olduğunu görürsünüz. ABD ' nin bu kadar obez olması NBŞ ' lere bağlanıyor. Niye ABD pancarı yok etmiyor. NBŞ üretimini azaltıyor. Bunu Türkiye ' ye şırınga etmek istiyorlar. Bizim insanlarımızın sağlığı o kadar önemsiz mi? Bu örnekten sonra kim çocuğuna bile bile NBŞ tüketimi yaptırır? İnsanların yarın sağlık için ödeyecekleri para ucuz yediklerinin kat kat fazlası olarak geri dönecek. NBŞ ' cilerin sağlık alanında yatırımı olduğunu düşünüyorum, aksi takdirde bir lobi bu kadar hızlı işleyemez.

  GÖK ' ün dikkat çektikleri

  2007 yılı Ağustos ayında yayımlanan yazımdan alıntı yaparak başlayayım:'Şeker rejiminde köklü değişiklik kararı alan Avrupa, şeker reformunu geçtiğimiz yılın Temmuz ayında uygulamaya başladı. Buna göre pancar alım fiyatı 2010 yılına kadar yüzde 40 oranında düşürülerek tonu 26 euroya, şekerin ton fiyatı ise 400 euro seviyesine indirilecek. Ancak Avrupa ' nın ' reform ' dediği şeyin yanında, şeker pancarı ile şeker üretiminde verimi artıracak çalışma başlatması ve görüntüde fabrika kapatırken, diğer taraftan fabrikalarda kapasite ve verimlilik artışına gitmesi üretimin daraltılması değil aksine artırılması anlamına geliyor.'Fransa ve Almanya ' da dediğimiz oldu ve şeker pancarı ile üretim ' vatandaşın sağlığı ve geleceği ' için artarak devam etti. Peki ya Türkiye? Gök ' ün, 'Avrupa ' nın en verimli şeker ve makine fabrikalarının Türkiye ' de olup, hızlı adımlar atmasından birileri rahatsız oluyor.' Cümlesi durumu açıklamaya yetiyor.

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  14 Ocak 2012
  Şehir
  Konya
  Yaş
  42
  Mesajlar
  6,685
  Adı geçen
  11 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  Nişasta bazlı şeker için kota yüzde 25 artırıldı
  Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Şeker Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’nu yanlış yönlendirdiğini savundu. Gök, artışın iptali için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

  Nişasta bazlı şeker için kota yüzde 25 artırıldı
  Ana Sayfa» Ekonomi» Ekonomi - Diğer
  25.06.2016 02:00

  Hüseyin GÖKÇE

  ANKARA - Bakanlar Kurulu, 2015-2016 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından belirlenen 250 bin ton kotanın yüzde 25 artırılmasını kararlaştırdı. Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Şeker Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’nu yanlış yönlendirdiğini belirterek, kota artışının iptali istemiyle mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu, yürürlükteki Şeker Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanarak, Şeker Kurulu’nun talebi doğrultusunda nişasta bazlı şekerler için pancar şekerine göre belirlenen kotayı yüzde 25 artırdı. Son 10 yıldır sürekli kotaların artışı yönünde karar alan Bakanlar Kurulu, daha önce oran olarak verdiği kota miktarını bu kez miktar olarak belirledi. Yani Şeker Kurulu’nun 250 bin ton olarak belirlediği kotanın yüzde 25 artırılmasını kararlaştırdı.

  Şeker Kanunu, Bakanlar Kurulu’nun, NBŞâ€™ler için pancar şekerinin yüzde 10’u kadar olan kotasını yüzde 50’ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Bugüne kadar NBŞ kotasının artırılmasına yönelik çıkan tüm Bakanlar Kurulu kararlarını yargıya başvurarak iptal ettiren Şeker İş Sendikası, dünkü karar için de mahkemeye gidiyor. Ancak iptale rağmen geç alındığı için ilgili yıla yönelik iptal kararları teknik olarak uygulanamıyor.

  ‘Bakanlar Kurulu’nu yanlış yönlendiriyorlar’

  Konuyu DÜNYA’ya değerlendiren Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, Şeker Kurulu’nun sürekli hukukun arkasından dolanarak Bakanlar Kurulu’nu yanlış yönlendirdiğini söyledi. Açtıkları bütün davaları kazanmalarına rağmen, hiçbirisinin uygulanamadığını dile getiren Gök, “Şeker sektörüyle ilgili düzenleyici kurul, piyasayı gözetleyip iki yıldır pancardan şeker üretilememesinin nedenlerini araştırması gerekirken, hiçbir üzüntü duymadan kota artırma kararı için Bakanlar Kurulu’nu yanlış yönlendiriyor” diye konuştu.

  Bu konuda Şeker Kurulu Başkanı’na şahsi tazminat davası da açtıklarını vurgulayan İsa Gök, “Sağlık açısından dünyanın tartıştığı NBŞ, bizde sürekli artırılıyor. AB’nin kurucu ülkeleri Fransa ve Almanya, kendi ihtiyaçlarının iki katı kadar pancardan şeker üretiyor. Üstelik Fransa’da NBŞ kotası yüzde 0, Almanya’da ise yüzde 1.92. Bizde ise yüzde 10 ve her sene artırılıyor” dedi.

  UÖZKAN.77 teşekkür etti.

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  25 Aralık 2008
  Şehir
  Konya
  Yaş
  45
  Mesajlar
  2,482
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  var olan kanun devamlı nısasta bazına calısıyor
  kım bılır hangı godamana mısır ıthal ettırıp kose dondurecekler
  bırde seneye mısır desdeklemesı kalkıyor tayit ın oglanlar bu işemi girecek

 7. #7
  ofas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  04 Nisan 2010
  Şehir
  Eskişehir
  Yaş
  38
  Mesajlar
  1,663
  Adı geçen
  20 Mesaj
  Etiketlenme
  1 Konu

  Cevap: Şeker işçisi ve pancar üreticisi yeni Şeker Kanunu'na tepkili  "Devrim niteliğinde değişiklik" haberleri hep mi DEViriRİM niteliğinde olur?

  Hermiyas teşekkür etti.

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 4
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2014, 16:56
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2014, 01:30
 3. Şeker Kanunu değişiyor
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Nisan.2013, 21:20
 4. Cevap: 46
  Son Mesaj : 27.Mart.2013, 21:15
 5. Cevap: 6
  Son Mesaj : 28.Şubat.2013, 19:41

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status