Tavuklarda Sağlık Koruma Kuralları ve Yetiştirme Hastalıkları

hayvansal üretimde üstün verim ancak sağlıklı hayvanlardan alınır. Tavukçuluk işletmelerinde sürü sağlığının korunması üretimin her aşamasında önemle ele alınmalıdır. Modern tavukçulukta canlı güvenliği (Bio-security) kuralları bu amaçla geliştirilmiştir. Bu üretimde hastalıklara yer yoktur. Hastalık çıkmaması için gerekli önemleri zamanında almanın çok önemli olduğu daima hatırda tutulmalıdır. Hastalık çıktıktan sonra yapılan tedavi, çıkan bir yangının söndürülmesine benzetilebilir. Hastalık çıkması halinde erken tanı, doğru sağaltım zararı en aza indirebilir.
Bir sürüde hastalık çıktığı zaman, meydana gelen kayıp, piliçlerin bu hastalığa karşı direnme güçlerine, hastalığın cinsine, tipine ve tavukçuluk işletmesinin yapısına bağlı olarak ortaya çıkacaktır.
Hastalık kısaca, 'canlının normal sağlıklı durumdan ayrılması' olarak tanımlanır. Hastalıkların ortaya çıkmasından çeşitli faktörler ayrı ayrı yada birlikte etkili olur.
Hastalıkları, nedenlerine bağlı olarak aşağıda olduğu gibi gruplandırmak mümkündür;
Bakteriyel hastalıklar,
Mycoplasmalar ile ilgili olanlar,
Mantar ve küf hastalıları,
Paraziter hastalıklar,
Viral hastalıklar,
Beslenme bozuklukları ve metabolik bozukluklar,
Kötü bakım ve stress şartları ile ilgili hastalıklar,
Zehirlenmeler,
Kalıtsal bozukluklar,
Hastalıktan korunmak amacı ile geliştirilmiş canlı güvenliği (bio-security) kuralları kaba hatları ile aşağıda belirtilen üç grup altında toplanabilir.
Hastalık etkenlerinin uzak tutulması (İzolasyon)
Üretimin tüm aşamalarında hayvanlara uygun çevre koşullarının sağlanması, uygun bakım yapılması ve sağlık temizliği kurallarına uyulması (Hijyen)
Hayvanların hastalıklara karşı dirençli bulundurulmaları (Bağışıklık)