Gönlü olana 375 TL nakit!
Kimleri kapsayacak?
20 Ağustos 2013 Salı, 15:16:45

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir’de, gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2013 yılında 375 TL katılım desteği ödenecek. Destek kapsamında tarımsal işletmelere ödemeler, işletme başına yılda bir kez destek verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu iller olan İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir’de, gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2013 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

ÖDEME YAPILACAK TARIMSAL İŞLETMELER

Buna göre ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne (ÇKS) veya bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak. Destek kapsamında tarımsal işletmelere, Bakanlar Kurulu kararına istinaden işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2013 yılında 375 TL katılım desteği ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, bakanlık tarafından bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüğünce hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0.2’si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

UYGULAMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA komisyonları ile il müdürlüğü tarafından yürütülecek. İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler, takip eden yıl içinde anket yoluyla toplanacak. Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenecek. Sorumlu birim tarafından her bir il için bildirilen sayıda işletme il ÇMVA komisyonları tarafından bakanlıkça belirlenen seçim planına göre seçilecek. Seçilen işletmelerle il müdürlüğü arasında katılım anlaşması imzalanacak. Katılım anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanacak. Anket formları il müdürlüğünce kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilecek. Anket formları sorumlu birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilecek. Sorumlu birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA komisyonuna bildirilecek.

İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, ÇKS sistemi aracılığıyla, 2013 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılacak. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp sorumlu birime gönderilecek.

HAKSIZ YARARLANANLARA 5 YIL MEN CEZASI VAR!

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe gird