Rasyon Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gereken Unsurlar
Haber AHS
December 2, 2013

Hayvanların günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak, aynı zamanda istenilen düzeyde verim vermelerini sağlayacak yem bileşimlerinin hazırlanmasına rasyon denir...

Yaşama ve verim payı için gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması yeterli miktarda enerji, protein, mineral, vitamin ve su tüketimine bağlıdır. Tüm bu ihtiyaçları karşılayan rasyona dengeli rasyon denir. Yani dengeli rasyon hayvanın 24 saatlik besin maddeleri ihtiyacını uygun bir oran ve miktarda karşılayan yem karışımıdır. Hayvancılık işletmelerinde, yem ve yemleme ekonomik düzeyde verim alınması ve ekonomik bir faaliyet yapılabilmesi açısından büyük önem taşır. Rasyonun kalitesi yani besin madde dengesi verimi etkiler.

Dengesiz bir rasyon verimin düşmesine neden olur. Yem maliyeti de toplam üretim masraflarının %50-60′dan fazlasını içerdiği için rasyonun ekonomik olması gerekir. Rasyon hazırlanırken, hayvanın gereksinimlerini dengeli bir şekilde karşılaması yanında en düşük maliyetli olmasına da özen gösterilmelidir. Rasyon hazırlanırken dikkat edilmesi gereken 4 ana unsur vardır:

1. Hayvanların besin madde gereksinimleri: Rasyon hazırlanacak hayvanların canlı ağırlık, verim düzeyi, fizyolojik durumu ve çevre faktörlerine göre değişen besin madde gereksinimleri tam olarak bilinmelidir. Bu gereksinimler içinde söz konusu hayvanların yem tüketim kapasitelerinin bilinmesi rasyonun besin madde içeriklerinin belirlenmesi açısından en temel konudur.

2. Yem hammaddelerinin besin içeriği: Rasyonda kullanılması düşünülen yem hammaddelerinin besin madde kompozisyonlarının bilinmesi gerekir. Çünkü hayvan gereksinimlerini tükettiği yem hammaddelerinden sağlayacaktır.

3. Yem hammadeleri için sınırlayıcı etkenler: Yem hammaddelerinin rasyonda kullanımlarını, yem kalitesi, hayvanın sağlığı ve türü gibi bazı konular sınırlayıcı olabilmektedir. Bunların bilinmesi ve rasyon hazırlarken bu hususların göz önünde bulundurulması gerekir.

4. Hammadde maliyetleri: Ekonomik bir hayvancılık faaliyeti için hazırlanan rasyonların maliyetinin düşürülmesi gerekir. Bu yapılan faaliyetin ekonomikliği açısından büyük önem taşır.