3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  20 Mart 2013
  Mesajlar
  3,611
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Yabancıları Dilinden Türkler  İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler

  - Napolyon

  Türklerden bahsediyorum... Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatıda inciten bir gaflet olur.

  - Tasso / İtalyan Şair

  Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz.

  - William Martin

  Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri, tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

  - Lamartine / Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

  Poltava ' da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar k bir milletin barasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı.

  - Demirbaş Şarl / İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

  Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkânlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.

  - M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)
  ......
  Seceat ve cesaret<BR>bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.

  - İbn-i Hassul
  ......
  Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir.

  - Pierre Loti
  ......
  Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa ' nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.

  - Çarnayev (Rus Komutan)
  ........
  Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, kâtibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

  - Moltke
  ........
  Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.

  - La Martine
  .........
  Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.

  - Towsend (İngiliz Komutan)
  .........
  Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak. Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.

  - Auguste Comte
  .........
  Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.

  - Lady Mary Wortley Montagu
  ..........
  Türk ' ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. Fakat pek güç olan, Türk ' ün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat mgösterilemez.

  - Decamps (fransız ressam)
  .........
  Türkler yaman binicidirler. Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar.

  - Câhiz (Arap Bilgini)
  .........
  Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, basit düşünceler yoktur.

  - Semame İbn-i Eşreş (Arap Bilgini)
  ........
  Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar vermezler. Fakat kazanç getirirler.

  - Comenius (Çek Bilgini)
  ........
  Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattir. Ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.

  - William Pitt (İngiliz Devlet Adamı)
  .........
  Türk, Heredot ' tan, Tevrat ' tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur. Sadelik içinde görkemi, sükunet içinde ihtişamı, tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik, alabildiğine geniş bir fetih aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür.

  - Hammer
  ..........
  Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla elele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

  - Comenius (Çek Bilgini)
  ..........
  Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin ve yakın Asya tarihinin bildiği en halis efendi millettir.

  - Kayzerling
  ..........
  Her Türk ' ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür. O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğrenmiştir.

  - Molkte
  ...........
  Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk ' ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

  - Lord Byron
  ...........
  Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe el atarsa başarır.

  - Semame İbn-i Eşreş
  ............
  Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk ' ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

  - Gelland (Fransız Bilgini)
  ............
  Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder.

  - Albert Einstein
  ...........
  Artık Türklerle savaşmam. Onlar çok cesur ve iyi insanlar.

  - Andreas Phitiades
  ...........
  Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.

  - Albert Sorel
  ...........
  Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez.

  - Baron Büsbek
  ...........
  On ulusun, on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk ' e bedel olmaz. Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silahtır. Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir.

  - Charles Mcfarlene
  ..........
  Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir.

  - Donaldson
  ..........
  Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.

  - Donaldson
  ...........
  Türklerle dost ol ama düşman olma.

  - Gianni de Michelis
  ..........
  Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.

  - Hamilton
  ..........
  Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

  - Hamilton
  ............
  Türkler devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf ustadır. Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve< korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiç de kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır.

  - Hammer
  ............
  Çanakkale ' de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Böyle bir<BR>millet görmedim.

  - Sir Julien Corbet
  ...........
  Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir.

  - Mulman
  ..........
  Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir. Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülkelerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur. Çünkü onların övülmeye değe hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan, güveni suistimal etmekten çekinmeleridir.

  - Monradgea D ' ohsson
  ...........
  Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşı da yapar ve yerine getirirler Bu noktada müslümanla Müslüman olmayan arasında hiçbir fark gözetmezler.

  - Monradgea D ' ohsson
  ...........
  Türk ' ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk ' ün vakur kalışı, kuşku yok ki< körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu bir davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

  - Pierre Loti
  ..........
  Türk ' ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

  - Thomas Thorsten
  .........
  Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.

  - Moltke..

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  09 Şubat 2013
  Şehir
  Osmaniye/Kadirli
  Yaş
  35
  Mesajlar
  1,229
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Yabancıları Dilinden Türkler  Türk diye bir ırk yokmuş haberin yok mu senin Cerail kardeşim.

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2009
  Şehir
  EDİRNE KEŞAN
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,332
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Yabancıları Dilinden Türkler  Türk diye bir ırk yokmuş haberin yok mu senin Cerail kardeşim.


  madem böyle bir ırk yok biz uzaydanmı indik. bazı kişiler veya toplumlar kabul etmeselerde TÜRK toplumunun bir bireyi olarak ben şahsen halimden hiçde şikayetçi değil tam tersine TÜRK olmaktan mutluyum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bilgisiyar kodlama dilinden anlayanlar bakabilirler mi ?
  Konu Sahibi Emin ÜNAL Forum Muhabbet - Geyik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Ocak.2014, 19:50
 2. 'Türkler en çok nelerden korkarlar!'
  Konu Sahibi n_cebeci Forum Tarih
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Ocak.2013, 22:48
 3. Şeker fabrikaları çiftçinin dilinden anlayana verilsin mısırdaki tekel de bitsin
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Aralık.2011, 21:56
 4. TÜRKLER ÜRETİYO
  Konu Sahibi muttalip yılmaz Forum Videolar (Çekimler)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 19.Şubat.2011, 16:04
 5. çılgın türkler
  Konu Sahibi sevyanli Forum Fotoğraflar (Çekimler)
  Cevap: 22
  Son Mesaj : 20.Aralık.2008, 21:36

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status