Tarımda çağ atlama dönemi
VURAL AK *
19 Aralık 2013

Son yıllarda tarım aletlerine ihtiyaç hızla arttı. İhtiyaç duyulan bu tarım aletlerinin hemen hemen hepsi Amerika, İspanya, İtalya, Fransa vb. ülkelerden ithal ediliyor. Ancak aşırı yüksek fiyatlar, klasik Türk çiftçisini değil bizim gibi kurumsal firmaları bile zorlayacak seviyede.

Uzun yıllar ülkemiz toprakları, insan ve toprağı işlemeye yardımcı olacak hayvan gücü ile işlenmiş, traktör ve diğer toprak işleme aletleri çok uzun yıllar sonra Türk çiftçisinin ulaşabileceği noktalara gelmiştir. Ancak bu tarım ekipmanları da genelde ülkemizde yoğun olarak üretilen tarım ürünlerine yardımcı olacak şekilde sınırlı kalmıştır.

Özellikle son 10 yılda ülkemizde hızla gelişen tarım sektörü daha işlevsel, hızlı, pratik, ekonomik tarım aletlerine ihtiyaç duymaya başlamıştır. İhtiyaç duyulan bu tarım aletlerinin hemen hemen hepsi özellikle Amerika, İspanya, İtalya, Fransa vb. gibi ülkelerden ithal edilmeye başlanmıştır. Ancak aşırı yüksek fiyatları sebebi ile bırakın zorlu şartlarda tarım yapmaya çalışan Türk çiftçisinin sahip olabilmesini, bizim gibi kurumsal çalışan firmalar bile bu yüksek maliyetler konusunda sıkıntı yaşamaktadır.

Her ne kadar ülkemizde tarım aletleri üreten ciddi firmalar ve KOBİ’ler olsa da ihtiyaca cevap verecek nitelikte ve kalitede uygun fiyatlarla ekipman bulabilmek büyük bir sıkıntıdır. Fakat çok sağlıklı ve uzun vadeli tarım politikaları sayesinde,ülkemizdeki tarım makineleri üreticileri ve KOBİ’ler özellikle Ar-Ge aşamasında maddi ve manevi desteklenmelidirler. Böylece uygun maliyetle üretilen her çeşit yerli tarım aletleri ve makineleri Türk çiftçisinin ulaşabileceği fiyatlarla kullanıma sunulabilir.

Aynı zamanda ülkemizde üretilen bu tarım aletlerinde kullanılan motor, bıçak, ayak, dişli vs. parçalarda yan sanayileri hareketlendirecek ve hem işsizlik oranının azalmasına vesile olacak hem de ülkemize katma değer katacaktır.Bununla beraber bu tarım aletlerini kullanacak çiftçimizin tarım aletlerini verimli şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli eğitim seminerleri düzenlenmeli ve bu konuda il ve ilçe tarım müdürlükleri önemli rol oynamalıdır.

Bu çok önemli bir konudur, çünkü özellikle son yıllarda yaşanan kırsaldan kente olan göçler arazilerde yapılan işlerin insan gücüyle yapılmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle yeni nesil, artık bedenen çalışmak istememektedir. Okuyan genç nesil, köyden ayrılıp ilçelere veya büyük şehirlere yerleşmek istemekte bu da köylerin boşalmasına neden olmaktadır. Bu sebeple tarım aletlerinin geliştirilmesine çok büyük önem ve destek verilmeli ve çiftçimizin uygun fiyatlarla sahip olması sağlanmalıdır.

Burada unutulmaması gereken bir konu vardır: Bu ülke hepimizin, bu topraklar hem bizlerin hem çocuklarımızın geleceğidir. Eğer bu toprakları işleyemezsek veya işlemeyi cazip hale getiremezsek üretim azalır ve bugün ihraç ettiğimiz ürünleri yarın ithal etmek zorunda kalabiliriz. Tarım aletleri ve makinelerinin ülkemizde üretilmesini desteklemeli ve geliştirilmesini sağlamalıyız ve hepimiz Türk malı tarım aletleri kullanmaya özen göstermeliyiz.

*Eylül Tarım Yönetim Kurulu Başkanı