KOP illeri göç veriyor
YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ / KONYA ' DAN
04 Kasım 2013 Pazartesi 09:06

Geçtiğimiz günlerde Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “KOP Bölge Nüfusu ve 2012 Yılı İtibariyle Nüfus Hareketleri” raporunda Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’dan oluşan KOP Bölgesi’nin nüfus projeksiyonu ortaya konuldu.

Raporda ortaya çıkan sonuç KOP illerinin göç verdiği şeklinde. Kırsaldan kentsel alanlara ve bölge dışı büyük illere doğru yaşanan hareketlilik, bölgenin yatırım ihtiyacını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Nüfus raporu hakkında ayrıntılı bilgiler aldığımız KOP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, , nüfusunun yarısı kadarını göç veren bu bölgenin iyi incelenmesi gerektiğini belirterek; “2012 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, dünya genelinde bölge illerine kayıtlı toplam 4 milyon 166 bin 367 kişi bulunuyor. Bu nüfusun 2 milyon 684 bin 605 kişisi şu anda Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’den oluşan KOP Bölgesi’nde yaşıyor. Yani nüfusun yüzde 40’a yakını birçok neden yüzünden KOP Bölgesinde artık yaşamıyor” dedi.

Niğde’nin bölgede en çok, Konya’nın ise en az göç veren il olduğunu vurgulayan Babaoğlu’nun verdiği bilgiye göre Niğdelilerin yarıdan fazlası il dışında yaşamayı tercih ediyor. Karamanlı ve Aksaraylı vatandaşların önemli bir bölümü de nüfusa kayıtlı oldukları il dışında ikamet ediyor. Konya’da ise il nüfusuna kayıtlı kişilerin yaklaşık 4’te 3’ünün doğduğu ilde yaşadığı görülüyor. Bölgede en çok göç veren ilçeler ise Konya’da Taşkent, Hüyük, Ahırlı ve Çeltik; Aksaray’da Sarıyahşi, Ağaçören, Güzelyurt ve Ortaköy; Karaman’da Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek; Niğde’de ise Çamardı, Ulukışla ve Altunhisar.

KOP Bölgesi’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Babaoğlu, gençlerin belirli bir süre bölgede yaşadıktan sonra başka yerlere göç ettiklerini, bunun da bölgede beyin gücü kaybı yarattığını ifade etti.

KOP Bölgesi’nden göçün en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi büyükşehirlere olduğunu hatırlatan Babaoğlu, gençlerin eğitim, iş hayatı, sosyal yaşam standartlarını yükseltmek gibi nedenlerle büyükşehirleri tercih ettiğini; ulaşım, konut, iletişim, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yetersiz kaldığı alanlardan yakın il ve ilçelere göç yaşandığını dile getiriyor.

Babaoğlu, bölgedeki nüfus hareketliliğini önlemek için bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ile eşitsizliklerin giderilmesi, kır-kent arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılması ve kentsel-kırsal alanlarda yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiği görüşünde. Yaşam kalitesini artırmak için

kalkınma stratejileri ile eşgüdüm içinde bir bölge stratejisi uygulanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Babaoğlu, nüfus artış hızı yükselen, göçün zaman içinde tersine döndüğü, cazibe merkezi niteliğinde bir KOP Bölgesi’ni ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Artıki göçün önüne geçmek ve genç beyinleri bölgede tutmak için gereken çalışmalara hız verilmeli.

Ancak göç önlendiğinde güçlü bir KOP bölgesinden bahsedilebilir.