Kastamonu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2013 yılı içerisinde hazırlanan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) programı, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı ' nca kabul edilmesiyle Kastamonulu çiftçilere yeni bir destek daha sağlanacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ' nden yapılan yazılı açıklamada, 'Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla; faaliyette bulunan üreticilere alan bazlı destekleme ödemesi yapılmaktadır. Kastamonu ' da ÇATAK programına alınması ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzce geçtiğimiz yıl rapor hazırlanarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunuldu. Bakanlıkça ön incelemesi yapılan rapor, olumlu bulundu. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Kastamonulu çiftçilere yönelik yürütülecek proje çalışmaları için İl Müdürlüğüne 2014 yılında 6 bin 350 TL ödenek ayrıldı. Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanacak. İl proje uygulama komisyonu tarafından uygun görülen alanlarda aşağıdaki kategorileri gerçekleştirenlere dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılacak. Birinci kategoride, tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılması sağlanacak. İkinci kategoride, toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj, jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması yapılacak. Üçüncü kategoride ise, aşağıda belirtilen çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde tatbik edilecek. Bunlar, su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin kullanılması, çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı ve organik tarım veya iyi tarım uygulamalarıdır' denildi