Tarım Kredi Kooperatiflerince vadesinde ödenmeyerek kanuni takibe aktarılan çiftçi borçları için 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödeme kolaylığı getirildi.

ANKARA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu, Tarım Kredi Kooperatiflerince vadesinde ödenmeyerek kanuni takibe aktarılan çiftçi borçları için ödeme kolaylığı getirildiğini belirtti.

31 Ocak itibariyle borçlu olanlar da faydalanacak

Kutlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 31 Ocak itibariyle kanuni takipte borcu bulunan ortakların borçlarını defaten ödemeleri, 1 Ocak 2011 itibariyle takip hesaplarında borcu bulunan ortakların veya borçla ilgililerin indirim yapılan tutarın en az yüzde 20 ' sini peşin ödemeleri halinde kalan borçlarını 3 yıl taksitlendirecek ve temerrüt faizi uygulamayacaklarını ancak hayvancılık kredilerinde ise 31 Ocak itibariyle kanuni takipte borcu olanların da bu uygulamadan faydalanabileceklerini ifade etti.

Yüzde 50 ' sini peşin ödeyenlerin kalan borcu 3 yıla bölünecek

Kefil ve teminat bulamayan borçlu ve borçla ilgililerden en az yüzde 50 ' sini peşin ödemeleri halinde kalan borçları için 3 yıl taksit yapacaklarını vurgulayan Kutlu, şunları bildirdi:

'Kooperatiften kredi kullanan ortaklar borçlarını vadesinde ödemedikleri takdirde borçları önce idari takibe sonra kanuni takibe aktarılmakta ve haklarında icra işlemi başlatılmaktadır. İcra takibi başlatılan alacaklar için ise borç miktarına göre yüzde 10 ile yüzde 12 arasında değişen oranlarda avukatlık vekalet ücreti alınmaktadır. Bu da ortaklara ek bir yük getirmektedir'

Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurmaları gerekiyor

Borcunu ödeme isteği bulunan ortakların borçlarının ödenebilir hale getirilmesi için Tarım Kredi Kooperatiflerinin tüm imkanlarını zorladıklarını belirten Kutlu, kanuni takipteki alacakların kooperatif-ortak ilişkilerinin bozulmadan tahsil edilebilmesi için bu alacaklara vadelerinden itibaren uygulanan temerrüt faizi yerine normal faiz uygulayarak bu borçları ödenilebilir hale getirdiklerini kaydetti. Bu bağlamda, temerrüt faizi yerine normal faiz oranı üzerinden basit usulde hesaplama yapılacağını belirten Kutlu, 31 Aralık 2014 ' te sona erecek ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen ortakların bağlı oldukları Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.