Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Üyesi Kıyasettin Taşkın, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’na sunduğu karara göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2014′te ilk kez çoban istihdamı destekleme kapsamına alacağını söyledi.KTB Yönetim Kurulu Üyesi Kıyasettin Taşkın, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi(DAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) gibi kalkınma bölgelerinde besiciliğe özel destek verileceğini bildirdi. Uzun zamandır yetililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda verilecek desteklerin sektörü sevindirdiğini açıklayan Taşkın, “2014 yılında Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteğinin ilk kez uygulanacak olması son derece olumlu bir gelişme olacak. Bu kapsamda Bakanlık çoban istihdam eden işletmelere yıllık 8 bin lira destek verecek. Hayvancılık işletmelerinin en büyük sorunlarından olan çoban bulamamaktı. 2015 bütçesinden ödenecek bu destek ile hayvancılık rahat bir nefes alacaktır. Bunun yanında kalkınma bölgelerinde ilk kez Besilik Materyal Üretim Desteği uygulanacak. Kalkınma bölgelerinde besi materyali üretenlere anaç sığır başına 350 lira, buzağı başına ise 150 lira destek verilecek. Kalkınma bölgelerine verilecek olan bu hayvancılık teşvikleri bölgelerin kalkınmasına da önemli bir katkı yapacaktır” dedi.Soy kütüğüne kayıtlı hayvanlar için 60 lira olan desteğin 70 liraya çıkarıldığını ifade eden Taşkın, “Hastalıktan ari işletmelerde ise hayvan başına 300 lira olan destek 375 liraya yükseltildi. Etçi ırklarda hayvan başına 350 lira, besi hayvanı için hayvan başına 300 lira olan destek bu yılda devam edecek. Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştirici Birliklerine yürüttükleri proje kapsamında hayvan başına 20 lira olan destek bu yılda aynen devam edecek. Manda sütü ile koyun ve keçi sütüne geçen yıl olduğu gibi litre başına 20 kuruş prim ödenecek. İnek sütüne verilecek prim ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından daha sonra belirlenecek” diye konuştu.Hayvancılığa verilen bu desteklerin olumlu olduğunu ifade eden Taşkın, hayvancılığın ekonomik olarak yapılabilmesi için önemli bir girdi olan kaba yemin de teşviklerinin artırılmasını beklediklerini kaydederek, “Sektör temsilcileri yem bitkileri üretim desteğinin de artırılmasını beklemektedirler. Bu konuda Bakanlığımızın bir çalışma yapması beklentisi hakimdir” dedi.