BOTULİSMUS

Etioloji :
Etken Clostridium botulinum ' dur

Semptomlar :
1-) Önce çiğneme ve yutma hareketlerinde güçlükler ortaya çıkar
2-) Dil, masseter ve yutak kasları gevşer
3-) Hayvan yemini güçlükle alır
4-) Çiğneme zordur
5-) Yemi ağızdan düşürür
6-) Suyu yutamaz
7-) Aşırı salivasyon vardır
8-) Dil gevşemiş ve ağızdan dışarı sarkmıştır
9-) Ağız kolaylıkla açılabilir
10-) Yutulamayan lokmalara rastlanılır
11-) Göz kapakları düşer
12-) Pupillar refleks azalır
13-) Kulaklarını normal şekilde oynatamazlar, hareketleri zayıflamıştır
14-) Yürüyüş sallantılıdır
15-) Yere düşer ve bir daha ayağa kalkamaz
16-) Dışkı sulu kıvamdadır
17-) Bazı hastalarda idrarda proteinüri, glikoüri vardır
18-) Klinik semptomların görülmesinden 2-6 gün sonra hastalarda dolaşım bozukluğu ve solunum kasları felci ortaya çıkar, hayvanlar agoni haline geçmeden ölürler

Otopsi Bulguları :
1-) Ölen sığırlarda omazum içeriği tamamen kurumuş ve sertleşmiştir
2-) Hafif kataral enteritis
3-) Akciğer ödemi
4-) Kalpte ve seröz zarlarda hemorajik kanamalar gözlenir
5-) Beyinde perivasküler kanamalar
6-) Purkinje hücrelerinde parçalanma oluşmaktadır.

Tanı :
Şüpheli yemlerde, rumen içeriğinde toksinin saptanması ve hayvan deneyleri ile tanı kesinleştirilir.

Ayırıcı Tanı :
 Yalnız doğumdan sonraki birkaç günde görülmemesi, aynı yemi alan hayvanlarda şekillenmesi ve kalsiyum sağaltımına cevap vermemesiyle Süt Humması ' ndan
 Paraliz şekillenmeden önce eksitasyon tablosunun görülmemesiyle Kuduz ' dan
 Ateş, tek taraflı yüz felci ve panaphtalminin olmamasıyla Listeriozis ' ten
 Paralysinin olması ve yem yiyebilmenin olmamasıyla BSE ' den ayrılır

Prognoz :
Prognozu çok kötü olup, 1-4 gün içinde ölüm görülür.
Paresis ve paralysis bulguları geliştikten sonra sağaltım başarısızdır.

Sağaltım :
Sağaltımı çok güçtür.
Hastalığın yeni başladığı dönemlerde antitoksin serum uygulanması yararlı olabilir.
Sığırlar sonda vasıtasıyla beslenmeleri sağlanılır.
Toksinlerin etkisinin azaltılması için 5-10 litre su içinde 60-80 ml laktik asit içirilir.
Hastalara paranteral glikoz ve elktrolit sıvıları verilmelidir.
Kolinesteranın etkisini durdurmak amacıyla hayvana 100-150 mg Prostigmin im enjekte edilir.

Korunma :
Meralardaki kadavralar kaldırılıp, gömülmelidir
Dengeli besleme
Şüpheli yem maddeleri rasyondan çıkarmak
Hastalığın görüldüğü yerlerde yaz başlarında aşı yapılmalı
Tavuk gübresi içeren rasyonların kullanılmasından 3-4 hafta önce 10 gün ara ile 2 kez aşı yapılmalı
Sığır yemlerine katılacak tavuk gübresi ve diğer artıkların yeterli ısı işleminden geçirilmesi
Meraya tavuk leşlerinin atılmaması gerekir.