+ Konuya Cevap Yaz
16 sonuçtan 1 ile 16 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  27 Nisan 2009
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,276
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Çiftçiye, 2014 yılında verilecek tarımsal destekler belirlendi.

  Bakanlar Kurulu ' nun ' ' 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ' ' ı, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete ' nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği ile mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

  Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarında dekar için 3,1 lira mazot, 4,3 lira da gübre desteği verilecek. Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarında dekar için 4,6 lira mazot, 6 lira gübre, yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,5 ' er lira gübre ve mazot destekleme ödemesi yapılacak.

  Bu yıl sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapanlara fark ödemesi desteğine ilave olarak dekar başına 10 lira ödenecek.

  Öte yandan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listesinde yer alan 30 tarım havzasında, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılacak. Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, zeytinyağı, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünleri, tarımsal veriler ve uydu görüntüleri; zeytinyağı tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek verim değerlerine göre, pamuk yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak desteklenecek.

  Buna göre, kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği, yağlık ayçiçeğinde 30 kuruş, kütlü pamukta 55 kuruş, soya fasulyesinde 50 kuruş, kanolada 40 kuruş, dane mısırda 4 kuruş, aspirde 45 kuruş, zeytinyağında 70 kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltik, kurufasulye, nohut ve mercimekte 10 kuruş, çayda ise 12 kuruş olarak belirlendi.

  Hayvancılık

  Hayvancılık desteklerinde ise Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az 5 baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı şartına bakılmaksızın bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılacak.

  Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50 ' sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak.

  Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların melezleri her anaç sığır için 225 lira, etçi ırklar anaç sığır 350 lira, anaç mandaya 400 lira, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soykütüğü ilavesinde 70 lira destekleme ödemesi yapılacak.

  E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için 75 lira, döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 lira, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara 75 lira destek verilecek.

  Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde bu yıl başlayacak. Sürü yöneticisi istihdamı desteği işletme başına 5 bin lira olarak 2015 yılı bütçesinden ödenecek.

  Koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere hayvan başına, tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftik başına 20 lira ödenecek. Ürettiği çiğ sütü süt işleme tesislerine satan birlik üyesi yetiştiricilere manda, koyun ve keçi sütü için litre başına 20 kuruş destek verilecek. İnek sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacak.

  Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde baş için 50 lira ödeme yapılacak.

  İpekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik) kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere de 30 lira ödenecek.

  Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olma şartıyla arı yetiştiricilerine kovan başına 10 lira, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı bombus arısı kullanan yetiştiricilere ise koloni başına 60 lira destekleme ödemesi yapılacak.

  Su ürünleri yetiştiricilerine, kilogram başına alabalık için 65 kuruş, çipura-levrek için 85 kuruş, yeni türler için 1 lira, midye için 5 kuruş ödenecek. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500 bin kilogram olacak. Yılda 250 bin kilograma kadar kısma bu miktarın tamamı, 250 bin 1-500 bin kilogram için ise yarısı kadar destekleme ödemesinde bulunulacak.

  Öte yandan su ürünleri ruhsat teskeresine sahip balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, 10-20 metrelik gemiler için 10 bin lira, 21-30 metre için 15 bin lira, 31-34 metre için 20 bin lira, 35-45 metre için 30 bin lira ve 46 metre ve üzerindeki gemilere 35 bin lira ödenecek.

  Yem bitkilerine ilave destek

  Çiftçi Kayıt Sistemi ' ne (ÇKS) kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde üretim yaptıkları yıl için ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına sulu yoncada 50 lira, kuru yoncada 30 lira, korungada 40 lira, tek yıllıklarda 35 lira, silajlık tek yıllıklarda 50 lira, silajlık sulu mısırda 75 lira, silajlık kuru mısırda 35 lira, yapay çayıra 100 lira ödenecek.

  Hastalıklardan ari işletmelere ilave destek

  Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip süt sığırı işletmelerinde bulunan damızlık boğalar dışındaki 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 375 lira ödeme yapılacak.

  Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50 ' sine karşılık gelen tutar ödenecek.

  Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 50 lira ödeme yapılacak.

  Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara büyükbaş şap aşısı için 75 kuruş, küçükbaş şap aşısı için 50 kuruş, büyükbaş Brucellosis için 1,50 lira, küçükbaş Brucellosis için 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

  Sertifikalı tohum üretimi

  Kararla, yurt içi sertifikalı tohum kullanım destekleri de buğday için dekar başına 7,5 lira, arpa, tritikale, yulaf ve çavdar için 6 lira, çeltik ve yer fıstığı için 8 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 10 lira, susam, kanola ve aspir için 4 lira, patates için 40 lira, soya için 20 lira, korunga ve fiğ için 5 lira belirlendi.

  Standart bodur meyve, fidan türleri ile bahçe tesisi için dekar başına 150 lira, sertifikalı olanlar için 350 lira; yarı bodur meyve fidan türleri ve bahçe tesisi için dekar başına 150 lira sertifikalı olanlar için 300 lira, standart bağ ve meyve fidanları ile bahçe tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 230 lira; standart zeytinde yağlık çeşitleri ile bahçe tesisi için dekar başına 50 lira, sertifikalı olanlar için 100 lira; sertifikalı çilek fidesi desteği için dekar başına 300 lira, sertifikalı/standart antep fıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi için dekar başına 100 lira, sertifikalı olanlar için 230 lira destekleme ödemesi yapılacak.

  Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı veya standart fidan kullanımında ise alınan desteğin yüzde 50 ' si oranında ilave destek verilecek.

  Yurtiçi sertifikalı tohum üretim destekleri ise buğdayda 10 kuruş, arpa, tritikale, yulaf ve çavdarda 8 kuruş, çeltikte 25 kuruş, nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğde 50 kuruş, soyada 35 kuruş, kanolada 1,2 lira, susamda 60 kuruş, yoncada 1,5 lira ve yer fıstığında 80 kuruş olacak.

  Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Hatay ' da örnek seçilen ve ÇKS ' ye kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine işletme başına 375 lira katılım desteği ödenecek.

  Organik tarım ve iyi tarım desteği

  Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere hayvancılık desteklemelerine ilave belirlenen organik tarım destekleme ödemesi verilecek.

  Bu çerçevede, meyve ve sebzede organik tarım desteği dekar başına 70 lira, tarla bitkilerinde organik tarım desteği dekar başına 10 lira, anaç sığır mandada hayvan başına 150 lira, buzağıda 50 lira, anaç koyun-keçide 10 lira, arılı kovanda 5 lira, alabalıkta 35 kuruş, çipura levrekte 45 kuruş destek belirlendi

  Sebze ve meyvede iyi tarım uygulamalarına dekar başına 50 lira, örtü altı iyi tarım uygulamalarına da dekar başına 150 lira destek verilecek.

  Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 lira ödenecek.

 2. #2

  Üyelik Tarihi
  25 Eylül 2010
  Şehir
  Tekirdağ
  Mesajlar
  313
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  teşekkürler abi pek bi değişiklik yok artık bozdurur bozdurur harcarız bu destekleri..

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  27 Nisan 2009
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,276
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Alıntı onurs link=topic=74676.msg879048#msg879048 date=1397316405 Nickli Üyeden Alıntı
  teşekkürler abi pek bi değişiklik yok artık bozdurur bozdurur harcarız bu destekleri..
  tek fark aspir soya filan sözleşmeli ekene 10 tl destek veriyor dönüme.

 4. #4
  kubilay07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  27 Mayıs 2012
  Şehir
  Demre-ANTALYA
  Yaş
  23
  Mesajlar
  4,621
  Adı geçen
  15 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  paylaşım için teşekkürler abi örtü altı İTÜ uygulamalarına 50 lira zam gelmiş gibi polinasyon arıları için değişiklik söz konusu değil

  sayın onurs ' un dediği gibi bozdur bozdur harca kız-*sw kız-*sw

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  27 Nisan 2009
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  3,276
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Cok bozdurmayin dilenciler bile kabul etmez o ladar bozugu

 6. #6
  kubilay07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  27 Mayıs 2012
  Şehir
  Demre-ANTALYA
  Yaş
  23
  Mesajlar
  4,621
  Adı geçen
  15 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Alıntı Gökhan ÖZKAN link=topic=74676.msg879132#msg879132 date=1397328470 Nickli Üyeden Alıntı
  Cok bozdurmayin dilenciler bile kabul etmez o ladar bozugu
  ;D ;D

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  09 Mayıs 2012
  Şehir
  nevşehir
  Yaş
  32
  Mesajlar
  505
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  çiftçi halinden memnun bence,siyaset yapmak istemiyorum ama şikayet etmeye gerek yok,herkes halinden ve hükümetin tarım politikasından memnun ki her 2 kişiden biri hükümete destek veriyor

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  01 Mayıs 2009
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  24
  Mesajlar
  617
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Alıntı gölge84 link=topic=74676.msg879137#msg879137 date=1397328953 Nickli Üyeden Alıntı
  çiftçi halinden memnun bence,siyaset yapmak istemiyorum ama şikayet etmeye gerek yok,herkes halinden ve hükümetin tarım politikasından memnun ki her 2 kişiden biri hükümete destek veriyor
  ben çiftçinin halinden memnun değilim. 1 liraya ayçiçeği satıp 2,5 liraya 250 gram margarin almak koyuyor. 1 liraya süt satıp 17 liraya peynir almak koyuyo malesef.
  Allah çiftçiye yardım etsin diyorum başka şeyler aktarırsak konu uzar gider onada gerek yok.

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  09 Şubat 2014
  Şehir
  MALATYA
  Yaş
  33
  Mesajlar
  92
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  halklar hak ettikleri şekilde yönetilirler.

 10. #10
  aslan26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  10 Mart 2014
  Şehir
  Eskişehir
  Yaş
  24
  Mesajlar
  3,613
  Adı geçen
  5 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Bu desteklemelerin amacı çiftçiyi kalkındirmak ama desteklemeler verilmeye başladığından beri zengin gene zengin fakir gene fakir hiçbir fark yok.

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  03 Nisan 2011
  Şehir
  kırklareli Babaeski Mutlu Köyü
  Yaş
  36
  Mesajlar
  2,663
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  o kadar çok destek varki okumak bile zor geldi

 12. #12

  Üyelik Tarihi
  18 Nisan 2010
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  33
  Mesajlar
  6,771
  Adı geçen
  66 Mesaj
  Etiketlenme
  1 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Anaç koyun desteği 18 ' den 20 olmuş ama işini adam gibi yapan birçok kişiye büyük bir haksızlık oluyor.

  A şahsı 100 koyundan 200 kuzu çıkartırken B şahsı 200 koyundan 100 kuzu çıkartıyor.

  Sonuç verimsiz bir yetiştiricilik yapan B şahsı, işini ondan çok daha iyi yapan, çok daha az kaynakla ülkenin et açığına ve ülke ekonomisine 2 kat katkıda bulunan A şahsından daha çok destek görüyor. Hem de iki kat.

  Bu düzen üretmeyi değil, tembelliği destekler. Ürün başına verilen 3-5 kuruş fark hiçbir fayda sağlamaz.

  Alan bazlı değil, ürün bazlı destekleme, birim bazlı değil verim bazlı destekleme gelmedikte bu sorun giderilmez.

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2009
  Şehir
  EDİRNE KEŞAN
  Yaş
  47
  Mesajlar
  2,332
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Ülkemiz de Tarım bence tam anlamıyla elden geçirilmeli.
  sebazios
  doğru yazıyorsun da mesela bende biraz hazine yerini işliyorum. Ecirmisilini ödediğim halde ÇKS de kullanamıyorum.
  miras hukuku vakit geçirilmeden çıkarılmalı.
  Tapulaştırma bir an önce yeniden yapılmalı.
  Amma en önemlisi ben kelimesini bırakıp BİZ kelimesine geçmeliyiz. yoksa işimiz sakat derim.

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  18 Nisan 2010
  Şehir
  Tekirdağ
  Yaş
  33
  Mesajlar
  6,771
  Adı geçen
  66 Mesaj
  Etiketlenme
  1 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Alıntı FEHİM link=topic=74676.msg879283#msg879283 date=1397364397 Nickli Üyeden Alıntı
  Ülkemiz de Tarım bence tam anlamıyla elden geçirilmeli.
  sebazios
  doğru yazıyorsun da mesela bende biraz hazine yerini işliyorum. Ecirmisilini ödediğim halde ÇKS de kullanamıyorum.
  miras hukuku vakit geçirilmeden çıkarılmalı.
  Tapulaştırma bir an önce yeniden yapılmalı.
  Amma en önemlisi ben kelimesini bırakıp BİZ kelimesine geçmeliyiz. yoksa işimiz sakat derim.
  İşte ben de aynı şeyi diyorum Fehim Abi.

  Desteklemeler üretimi artırmak, teşvik etmek için dağıtılması gerekiyor ama sen o hazine yerinden üretim yapmana rağmen destek alamıyorsun. Haksızlık bu.

  Biliyorsun devlet 2012 saman krizinden sonra yem bitkilerine olan desteğini artırdı. Yem bitkisi üretene, hele çok yıllık yonca, suni çayır gibi bitkilere çok çok güzel destek veriyor.

  Biz geçen yıl bir askeri kışlanın ot ihalesini aldık. İçerisinde normal koşullarda değerlendirilemeyen çayırları biçip, kurulup paketledik ve adalar dahil tüm Matmaraya çayır otu verdik. Ayrıca bölgemizde bulunan birçok dikili (cevizlik, zeytinlik gibi) alanda da çalışarak bu arazilerdeki otları değerlendirerek hayvancılığa katma değer kazandırdık.

  Yani değil Şarköy, Trakya ' da en çok ot üreten birkaç üreticiden biriydik.

  Gel gelelim bu üretimden ne 1 kuruş mazot desteği, ne ürün desteği, ne de herhangi bir taşvik gördük.

  Bu nasıl adalet? Üretmekse, üretiyoruz ama gören yok.


 15. #15

  Üyelik Tarihi
  16 Kasım 2011
  Şehir
  MALATYA
  Yaş
  25
  Mesajlar
  1,750
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Bunada sukur demek gerekiyor bazen

 16. #16
  YUSUFTUYLUOGLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  12 Kasım 2010
  Şehir
  Erzurum
  Yaş
  41
  Mesajlar
  9,786
  Adı geçen
  80 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarımsal Destekler 2014 Açıklandı  Bu sistemde üretmeye karar vermek büyük sermaye istiyor artık.
  Destek miktarları zayıf kaliyor..
  Ama genede hic yoktan iyi.

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Çiftçiye 2015'te verilecek tarımsal destekler belirlendi
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 09.Nisan.2015, 11:16
 2. Tigem 2014 Tohumluk Fiyatları Açıklandı
  Konu Sahibi Gökhan Özkan Forum Diğer Tarla Bitkileri
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 19.Ağustos.2014, 18:37
 3. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı Haziran 2014
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2014, 14:03
 4. 2014 Kırsal Kalkınma Hibe Makina Ekipman Destekleri Açıklandı ...
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 67
  Son Mesaj : 09.Haziran.2014, 20:55
 5. Tarımsal destekler 'Parsel Verim Modeli'ne göre ödenecek
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Nisan.2013, 16:12

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status