+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1/2 12 SonuncuSonuncu
25 sonuçtan 1 ile 20 arası gösteriliyor
 1. #1
  Ağır Abi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28 Aralık 2007
  Şehir
  Isparta
  Yaş
  29
  Mesajlar
  22,633
  Adı geçen
  6 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Kanuna göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük olamayacak

  - Anlaşma sağlanamaması durumunda mirasçıların dava açtığı mahkemenin hakimi, tarımsal arazi mülkiyetinin; tespit edilen ehil mirasçıya, birden çok bulunması halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya, ehil mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek

  - Mirasçılardan, diğer mirasçılarının paylarını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların, bu ödemeleri yapmak için bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek

  - Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya kamulaştırabilecek. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle arazi sahiplerine, bu kişiler satın almadığı takdirde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine satılacak

  TBMM (AA) - Tarım arazilerinin toplulaştırılmasını sağlamayı, tarımsal üretim ve kalkınmayı artırmayı amaçlayan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu ' nda kabul edildi.

  Kanuna göre, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ' nca belirlenecek. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanacak.

  Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek.

  Bakanlık, asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre arttırabilecek. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek ve hisselendirilemeyecek. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere, pay ve paydaş adedi arttırılamayacak. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda, arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecek.

  -Mülkiyet devri esas olacak

  Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacak.

  Mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra terekede bulunan tarımsal arazi ve işletmenin mülkiyeti hakkında; bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya, Türk Medeni Kanunu ' na göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçılarının tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları bir limited şirkete ve mülkiyetin üçüncü kişilere devrine karar verebilecek.

  Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda sulh hukuk hakimi, tarımsal arazi veya işletmenin mülkiyetinin; tespit edilen ehil mirasçıya devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması halinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek.

  Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğüne ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla, hakim tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğü aranmaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilecek.

  -Hakim satışa karar verebilecek

  Mirasa konu tarımsal işletmenin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hakim satışına karar verebilecek. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılacak.

  Tarımsal işletme mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren 20 yıl içerisinde bu işletmeye ait arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanacak. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devir alan mirasçı tarafından ödenecek.

  -Bakanlık devir için 3 ay süre verecek

  Kamu kurum ve kuruluşları ile finans kurumları, tarımsal işletme mülkiyetinin belirtilen sürede devredilmediğini, Bakanlığa bildirecek. Bakanlık mirasçılara 3 aylık süre verecek. Verilen süre sonunda devir olmaması halinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesine dava açabilecek.

  Sulh hukuk hakimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere 6 aya kadar süre verecek. Belirlenen süreler içerisinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda hakim, tarımsal arazinin veya tarımsal işletmenin açık artırmayla satılmasına karar verebilecek.

  Mirasçılardan, diğer mirasçılarının paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların, bu ödemeleri yapmak için bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.

  Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması halinde hakim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini, dava sonuçlanana kadar mirasçılardan birine verebilecek.

  - Sınırdaş tarım arazi sahibi öncelikli alabilecek

  Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahip olacak. Tarımsal arazi sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamayacak. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması halinde, hakim tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verecek.

  Aile malları ortaklığı, kazanç paylı aile malları ortaklığı veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması halinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerin altında kalacak şekilde bölünemeyecek.

  Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya bu düzenleme kapsamında kamulaştırabilecek. Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki arazilerle birleştirilerek yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde yeni tarımsal araziler oluşturulabilecek. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde asgari büyüklükte tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine Maliye Bakanlığı ' nca doğrudan satılacak.

  Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, daha önceki kanun hükümlerine göre tamamlanacak. Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin açılan ve halen devam eden davalarda da önceki kanun hükümleri uygulanacak.

  Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesna olacak. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından 2 yıl uzatılabilecek.

 2. #2
  bartu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  06 Mart 2010
  Şehir
  Kırklareli-Lüleburgaz
  Yaş
  38
  Mesajlar
  4,551
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  hayırlı olsun...

 3. #3
  ParaMiliter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  07 Şubat 2014
  Şehir
  %100 Türk
  Yaş
  35
  Mesajlar
  553
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Kanunun dezavantajları var:
  Mesela;
  -- mirasçılara 1 yıl içinde anlaştın anlaştın, anlaşamazsan devlet olarak satışa çıkarıyorum... denmesi adaletle, hakkaniyetle bağdaşmıyor.
  çünkü satış herkese açık, arazinin başkalarının eline geçme tehlikesi var.

  -- Arazi üzerinde anlaşılamaması zaten parasal bir konu. paydaşların yeterli parası ve hatta nakiti olmadığından anlaşamıyorlar. düşük faizli kredi sağlanırsa anlaşırlar. fakat kanunda satılmadan önce arazi alımıyla ilgili böyle bir faiz indiriminden bahsedilmiyor. satışa çıktıktan sonra kim alırsa ona indirim yapılabilir diyor. yani bakanlar kurulu böyle bişeyi yapmayadabilir. onların insiyatifine kalmış. üstelik başka birisinin alması durumda ona da verilebilir bu indirim.
  Arazilerin el değiştirmesine yönelik hazırlanmış bir kanun.

  -- devlet kamulaştırma ve toplulaştırma yapabilir diyor. yeni arazi oluşturup istediği kişiye satacak... küçük küçük arazileri toplayıp 500 dönüm 1000 dönüm arazi oluşturup verin para size satayım dese kim buna yetirebilir.? kimin bu kadar nakiti var??
  demek ki bu maddenin asıl amacı, değerli arazileri koylüden alıp, sermayeye satmak.... başka bir açıklaması yok şyt-*-sa

  -- sınırdaş arazinin önalım hakkı iyi bişey. fakat bu hak, sadece miras sonunda satılmasına karar verilen araziler için mi uygulanacak, yoksa şu anda bile satılan arazilerin sınırdaş arazilerin önalım hakkı var mı??
  burası açık değil. uygulama yönetmeliğinin de çıkması gerek...

  -- Ziraat odaları, tarım çiftçi kuruluşları bu kanuna niye müdahale etmedi. niye şöyle olsun, böyle olsun demedi....

  -- yapılan bütün düzenlemeler, arazilerin sermayeye, şirketlere verilmesi, -cahil, bilinçsiz - köylünün elinden bu arazilerin alınması gerektiği düşüncesi ile yapılmış bir kanun... şyt-*-sa kız-*sw at-*-* sop-*-sa

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  20 Şubat 2013
  Şehir
  ------
  Mesajlar
  606
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Her kanunda olduğu gibi bunda da herşey çok net değilse de bence gerekli bir kanundu...Bırakın bir yılı 3 4 nesil sonra bile hala sen ben kavgası yapan mirasçılar yüzünden desteklemeleri alınamayan verimli olarak kullanılamayan birsürü arazi var...Bunların önüne geçilebilir aklı selim mantıklı düşünebilen mirasçılar arazisini dışarıya sattırmadan 1 yıl içinde ehil olan mirasçıyla anlaşma yoluna gidecektir.Yoksa daha çok şehirde oturup birkere tarlaya adım atmamış adamlar desteklemelerden faydalanır ve tarla kiralama işi eziyete dönüşürdü... Dışarıya sattırmamak iyi de 1 yıl da anlaşamayan adamın tarlasının satılması, torunun torununa gelince işin arap saçına dönmesinden iyidir...

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  15 Aralık 2008
  Şehir
  balıkesir
  Yaş
  57
  Mesajlar
  1,729
  Blog Girişleri
  1
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Çok geç kalmış bir kanun yine de çok şükür.Tarım arazilerinin parçalanması ve gerçek çiftçilik yapanların lehine olacak bir çeşit arazi toplulaştırması.Araziler bir nebze olsun büyük parçalar haline dönüşecek.

 6. #6

  Üyelik Tarihi
  23 Temmuz 2011
  Şehir
  osmaniye
  Yaş
  35
  Mesajlar
  1,945
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  ilginç detaylar var yazıda
  umarım zarar görmeyiz bu kanunla

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  26 Ocak 2014
  Şehir
  konya
  Yaş
  25
  Mesajlar
  409
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  hayırlı olsun ne diyelim eline sağlık

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  27 Mayıs 2008
  Şehir
  Kırıkkale
  Yaş
  46
  Mesajlar
  9,410
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  çok şey degişecek..ilçe bazlı en küçük bölünme şeklinde yasa yeniden düzenlenecek bakanlıkca..şuan davalı olan lar hariç yasa yayınlandıktan sonra geçerli olacaklarda çok şey degişecek..üstü kaplı çok yorum var..
  kardeş katlini vacib kılacak gibi...

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  06 Aralık 2007
  Şehir
  Ankara
  Yaş
  25
  Mesajlar
  13,626
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Gerekli bir kanun.Uygulamasını görmek lazım,nasıl uygulanacağı alt metinler çok önemli.

 10. #10
  anıltiraki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  14 Kasım 2008
  Şehir
  Tekirdağ;
  Yaş
  22
  Mesajlar
  1,249
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Hayırlısı olsun umarım kimse mağdur olmaz.

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  06 Ekim 2012
  Şehir
  Nevşehir
  Mesajlar
  773
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Arkadaşların Dediği Gibi Bazı Eksikleri Var Fakat Gerekli Bir Kanundu Eksikliklerin Düzeltilmesi Gerekir

 12. #12
  CELAL KARABULUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  22 Haziran 2012
  Şehir
  Denizli/Çivril-burdu
  Yaş
  20
  Mesajlar
  2,296
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  arkadaşlar dedemin 100 dekar kurak arazisi var çiftçikle sadece biz uğraşıyoruz babamlar 5 kardeş şimdi bu arazi beşe mi bölünecek 2 hektar= 20 dekar şeklinde yoksa sadece biz mi kullanacağız

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2009
  Şehir
  Bafra
  Yaş
  51
  Mesajlar
  2,380
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  aslında bir düzenleme gelmesi lazım,gerçekten traktör dönmeyen tarlalar var,ama işin öbür tarafıda var

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  25 Temmuz 2008
  Şehir
  Kırklareli
  Yaş
  38
  Mesajlar
  4,815
  Adı geçen
  8 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Her değişim insanı tedirgin eder , açıkçası bende tedgirginim.
  Uygulamayı görmek lazım , teoride evet bri şekilde bu bölünmelerin önüne geçilmeliydi diyoruz , fakat herşeyd eolduğu gibi kötüniyete açık , arazilerin büyüklerine eline geçmesininede sebep olabilir.

 15. #15

  Üyelik Tarihi
  11 Mayıs 2012
  Şehir
  elazığ
  Mesajlar
  114
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  kanun gerekli olabilir ama bu tür kanunlarda hep açık bir kapı bırakıyorki rant dönebilsin kanunda sorun olmasa bile uygulayıcısında problem olduğu için bence hiç hayra alamet değil... ahanda buraya yazıyorum bu kanun primitif akümülasyon için zemin hazırlamaktan başka birşey değildir olan yine gariban çiftçiye olacak...

 16. #16
  ParaMiliter - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  07 Şubat 2014
  Şehir
  %100 Türk
  Yaş
  35
  Mesajlar
  553
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Alıntı Cll_ford link=topic=75174.msg886562#msg886562 date=1399036986 Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar dedemin 100 dekar kurak arazisi var çiftçikle sadece biz uğraşıyoruz babamlar 5 kardeş şimdi bu arazi beşe mi bölünecek 2 hektar= 20 dekar şeklinde yoksa sadece biz mi kullanacağız
  1- dede hala sağ mı ? (Dedeye sahip çıkalım zuha-*-s )
  hala sağ ise, kanun yürürlüğe girdikten sonra vefat ederse yeni kanun uygulanacak.
  2- dede vefat etmişse, kanun yürürlüğe girmeden önce; o zaman eski kanunlar uygulanmaya devam edecek...

  100 dekar arazi, tek parça / tek tapu ise, 5 kardeş arasında 20 ' şer dekar olarak bölünecek... benim kanaatim o yönde.
  çünkü çıkan kanunda 20 dekardan küçük tarla olamaz diyor, yani 40 dekar tarla 2 ' ye bölünebilir.
  mevcut tarlalar bölünemez demiyor...
  bölündüğünde 20 dekardan daha küçük parça ortaya çıkamaz diyor sadece.... amaç da bu zaten.

 17. #17

  Üyelik Tarihi
  18 Mayıs 2009
  Şehir
  Denizli
  Yaş
  39
  Mesajlar
  6,623
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  kanun diyor ki;

  paran varsa babandan kalan tarla senin. paran yoksa herşeyini kaybettin. Ailecek paranız yoksa paralı komşularınız sizin mirasınızı ele geçirecek.

 18. #18
  CELAL KARABULUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  22 Haziran 2012
  Şehir
  Denizli/Çivril-burdu
  Yaş
  20
  Mesajlar
  2,296
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Alıntı edirne22 link=topic=75174.msg886572#msg886572 date=1399039140 Nickli Üyeden Alıntı
  1- dede hala sağ mı ? (Dedeye sahip çıkalım zuha-*-s )
  hala sağ ise, kanun yürürlüğe girdikten sonra vefat ederse yeni kanun uygulanacak.
  2- dede vefat etmişse, kanun yürürlüğe girmeden önce; o zaman eski kanunlar uygulanmaya devam edecek...

  100 dekar arazi, tek parça / tek tapu ise, 5 kardeş arasında 20 ' şer dekar olarak bölünecek... benim kanaatim o yönde.
  çünkü çıkan kanunda 20 dekardan küçük tarla olamaz diyor, yani 40 dekar tarla 2 ' ye bölünebilir.
  mevcut tarlalar bölünemez demiyor...
  bölündüğünde 20 dekardan daha küçük parça ortaya çıkamaz diyor sadece.... amaç da bu zaten.
  dedem sağ Allah ômür versin daha devlet kredi veriyor ya bu konuyla ilgili diğer kardeşler arazinin değerini para karşılığı alsa bizde sadece araziyi krediyle alsak olur mu böyle bir şey

 19. #19

  Üyelik Tarihi
  25 Mayıs 2012
  Şehir
  Afyonkarahisar
  Yaş
  29
  Mesajlar
  439
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  herşey bi çiftçilikten anlamayan bi hakimin elinde yani çiftçiliğin bi diploması vs si yok nerden bilicek ehil olduğunu. tipine bakıp mı karar vericek. anlaşılan devlet satılamayan anlaşılamayan tarlalara el koyucak. büyütebildiğini sermaye sahiplerine satıcak.

 20. #20
  ismail_17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  17 Ekim 2010
  Şehir
  Çanakkale - Biga KARABİGA kasabası
  Yaş
  46
  Mesajlar
  4,393
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Tarım arazileri kanunu yasalaştı  Tarım arazileri miras yolu ile çok bölünmüş şimdiye kadar.
  Traktör ekipman günden güne büyürken tarlaların bölünmesi kötü .
  Kanun bu işe çözüm olur inşallah.

+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1/2 12 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tarım arazileri 0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek
  Konu Sahibi steyr5454 Forum Çiftlikler - Köyler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Haziran.2014, 19:13
 2. Tarım arazileri ‘kapatılıyor’
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Kasım.2013, 08:32
 3. Türkiye'nin en büyük tarım arazileri
  Konu Sahibi Hermiyas Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Eylül.2013, 18:59
 4. Türkiye, İlk Tarım Kanunu Bizimle Gördü
  Konu Sahibi Ağır Abi Forum Tarım ve Hayvancılık Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Eylül.2011, 11:21
 5. HERKESE LAZIM:Borçlar Kanunu Tasarısı yasalaştı
  Konu Sahibi köylü Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ocak.2011, 21:42

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status