Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/13) resmi gazetede yayimlanmis.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskile...0140514-14.htm