Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının müşterek çalışması sonucu Kastamonu, 'Çevresel Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' ile proje kapsamına dahil edildi.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı 23.05.2014 tarih ve 29008 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kastamonu, Çevresel Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin uygulanmasına yönelik kültürel tedbirlerin alınması amacıyla Kastamonu dahil 43 İl ' de programa katılan ve hibe sözleşmesi imzalayan üreticilere, Bakanlık tarafından tarımsal destekleme ödemesi yapılacak. Projeye, Kastamonu dahil Karaçomak Baraj havzasından başlanacak. İlk uygulama program dahilinde 5000 dekar alanda uygulanacak.