+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1/2 12 SonuncuSonuncu
35 sonuçtan 1 ile 20 arası gösteriliyor
 1. #1

  Üyelik Tarihi
  22 Nisan 2009
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  218
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Hayvancilik Fizibilite  Bu konu hakkinda Yorum yapacak isletme Sahipleri varmi?

  FİZİBİLİTE DENEMESİ
  (Güncelleme - 14 Haziran 2014)  ÖNSÖZ

  Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yönünden en zayıf toplum kesimi olan çiftçimiz son zamanlarda bayağı bir ilerleme gösterdi. Evvelce okuyucu sayısını belirlemek için yazılarımıza numaratör koymamıştık.Şu anda okuyucu sayısı 150187, Fizibilite Denemesi adlı yazımın okuyucu sayısı 59289. Toplumumuzun en cahil ve en az okuyan kesimi bile bir arayış içinde.

  Çiftçimizin, bilhassa hayvancımızın arayış içine girmesi, teşvikler kadar Damızlık Birlikleri, Süt Birlikleri yanında eğitim veren kuruluşlarımızın rolü inkar edilemez . Damızlık Birliklerinin Vilayet (il) bazında teşkilatlanması , ihtiyacı olan ilçelerin merkezden izin alma prosedürü sebebiyle sürtüşmelere sebep olmakta; Süt Birliklerinin İlçe bazında teşkilatlanmaları onları daha faal kılmaktadır.

  Köy-Koop’lar, Pancar kooperatifleri , köyünden kopamamış ticaret veya sanayici lerin teşvikiyle meydana gelen STK’lar çiftçinin arayışlarına öncülük etmişlerdir.

  Fizibilite Denemesi makalemde, o gün için değişmeyen sağlam para olarak görülen DOLAR ile hesap-lamalar yapmıştım. En çok okunan makalem sebebiyle ANALİZlerimi Türk Lirasına çevirmem ısrarla istenir oldu. Ancak, Türk Lirasına çevirmeye başladığımda birçok şeyin değiştiğini gördüm.TÜRK LİRASINI dolardan daha sağlam yapanlara şükran borçluyuz.
  Her şeyden evvel Hayvancılığımızın ileri ülkeler kadar olmasa da çok ilerlediğini görüyoruz. Mesela süt verimi altı tondan sekizbuçuk tona çıkmış bulunuyor. Tahıl silajında Tritikale-Macar fiği denemelerin-de yedi tona çıktığını MÜJDELEYEN okuyucularım oldu.Yine üçüncü nesil hayvancılık yapan bir arkad-aşım bahar aylarında yağmura tutulmuş yulafın hayvanlar tarafından daha çok tüketildiğini söyledi.

  Bazı Damızlık Birlik Başkanları otuz yıldır o makamdan indirilemiyor. Şüphesiz tecrübe kazanan makamda daha faydalı olacağı için tercih edilmelidir. Ancak, BABADAN MİRAS gibi görüp kanunun arkasına sığınıp, sırf aidat toplamak idarecilik değildir. Firmamız, devamlı yenilik peşinde ve yalnız kendi buluşu olan makineleri imal etmektedir. Zor doğumlarda kullanılan İNEK DOĞUM arabası ilk bu-luşlarımızdandır. 25-30 adet talep edildiğinde kendi servisimizle bila bedel götürüyoruz. Buna rağmen iki misli fiyat isteyen birlikler oluyor. Tek-tek isteyen, kargo parasına rağmen sipariş veren hayvancıla-rımıza satışımıza kızan birlikler oluyor. Bazı birlikler de PATENTİ bize ait olan bu malın taklitçilerinden olan firmalardan alarak akılları sıra bizi cezalandırmaya kalkışıyorlar.

  Müşavirlik teklifiyle müracaat edenlere cevap vermiyorum .Bilgi paylaştıkça çoğalır, ALLAH RAZI OLSUN diyenler bana yeter. Kafatasında kalıp, öldüğünde toprağa karışaçak bilginin sahibine ne faydası olacak ki !!!!

  DENEMELER makalemde, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı sırasında 9-14 yıl askerlik yapanların tarım bi-gilerinin nasıl unutulduğunu, Osmanlı’nın hüküm sürdüğü bölgelerde bazı bilgilerin nasıl hayata geçiri-ldiğini ortaya koymak bendenizi en çok sevindiren konular olmuştur.
  Niyet hayır, akıbet hayır inşallah !!!

  14 Haziran 2014

  Bir hayvancılık işletmesinde karlılık hesabının yapılabilmesi işletme politikasına, yer, sermaye, pazar ve işletme kabiliyetine bağlı çok bilinmeyenli ve değişkenli bir problemdir. Problemi çözebilmek için faktörleri sırayla gözden geçirelim.

  Birinci faktör olarak yetiştirilecek hayvanın tarifi ile işe başlayalım: İşkembeli ,geviş getiren hayvanlardan olan inek yiyecek zincirinin en son halkası olan ve insanların tüketemeyeceği ot, yaprak, selüloz evsaflı organik maddeleri insanoğlunun en sevdiği et ve süte dönüştüren, yaratılışı itibariyle işkembesi ve bağırsaklarındaki faydalı mikroorganizmalarla uyum içinde çalışan canlı bir fabrikadır. Bu fabrikanın hammaddesi olan bitki yerine tahıl verilmesi dengeyi bozduğu gibi maliyeti de arttırmaktadır.

  Taze, bol ve ucuz bitki bulmanın en kolay yolu, mevsiminde hasat edip bunları bozulmadan uzun süre saklayarak depolamak yani. silaj yapmaktır. Bitkileri kurutarak depolamak hem masraflı hem de kayıpları ve riski çoktur. Hayvan yiyeceklerinin havasız, oksijensiz ortamda saklanması, konserve edilmesi demek olan silaj ülkemizde de süratle yaygınlaşmaktadır. Ancak, devlet üretme çiftlikleri dışında mısır haricinde, bilhassa tahıl silajı yapımı yaygınlaşmamıştır. Bunun sebebi de uygun makine imalatının yerli olarak yapılamamış olmasıdır. Ülkemiz yağış rejimi ve iklim şartları sebebiyle mısır yetiştirilemeyen yerlerde silaj için tek alternatif bitki tahıldır. Ayrıca maliyeti itibariyle en ucuz silaj malzemesi de tahıllardır.

  BİR DÖNÜM MISIR SİLAJININ MALİYETİ  Tohum fiyatı
  50 TL
  Sürüm masrafı 15 lt mazot x 4.35
  65 TL
  Gübre( 3x15)
  60 TL
  Üre
  90 TL
  Sulama 200m damlama boru
  120 TL
  Yabancı ot ilacı
  15 TL
  Çapa işçiliği
  15 TL
  Silaj işçiliği
  15 TL
  Kira bedeli
  80 TL


  TOPLAM 510 TL / Dönümüne 5.000 kg hesabıyla
  Kilogramı ortalama maliyeti 0.10 TL (10 kuruştur).

  MISIR SİLAJININ protein değeri %5 ' dir. %5 protein değeri sebebiyle,
  MISIR SİLAJI PROTEİNİNİN BİRİM FİYATI 0.005TL’dır.

  BİR DÖNÜM ( ARPA BUĞDAY YULAF ÇAVDAR FİĞ) SİLAJININ MALİYETİ

  Ürün Dönüme ekilen Dönüm Maliyeti
  Tritikale
  1 kg
  2 TL
  Macar Fiyi
  6 kg
  8 TL
  Yulaf
  1.5 kg
  30 TL

  TOPLAM
  40 TL


  Sürüm masrafı 15 lt mazot x 4.35
  65 TL
  Gübre( 3x15)
  150 TL
  Silaj işçiliği
  40 TL
  Kira bedeli
  40 TL
  TOPLAM 335 TL / Dönümüne 4500 kg hesabiyle ORTALAMA KİLOGRAM MALİYETİ 0.075 TL ' dır. Ancak % 10 protein değeri sebebiyle

  TAHIL SİLAJININ protein değeri %10 ' dur. %10 protein değeri sebebiyle,
  TAHIL PROTEİNİN BİRİM MALİYETİ 0.0075 TL ' dır. Yani mısıra göre tahıl silajının maliyeti yarı yarıyadır.

  Et ve sütün yapı taşı olan proteinin maliyeti görüldüğü gibi küçümsenecek bir konu değildir. Mesela hayvancılıkta en çok kullanılan samanın sindirilebilir proteini % 1 ‘dir. Mevsiminde, harmanda samanın fiyatının bugün için en az 6 TL hesap edilse samandaki protein birim fiyatı 6 liradır. Öte taraftan kilogramı 0.9 TL olan %18 proteinli kesif fabrika yeminin protein birim fiyatı 0.9 liradır. Ülkemiz hayvancısı tarafından pek bilinmeyen ÇİĞİT (pamuk tohumu) %28 protein ve % 22 yağ oranı ile en ucuz yem hammaddesidir. Borsa fiyatı ile 8.5 liraya alınabilen çiğitin protein birim fiyatı ise 0.30 liraya gelmektedir.

  Aşağıdaki tablodan çeşitli maddelerin protein birim fiyatlarını karşılaştıralım:

  Hububat, çayır otu silajı

  0.075 TL

  Mısır silajı

  0.10 TL

  Yonca

  0.55 TL

  Çiğit

  0.85 TL

  Kesif Yem (%16 proteinli)

  0.9 TL

  Saman

  0.6 TL

  Protein değerine göre karşılaştırıldığında samanın en pahalı yem materyali olduğu gün gibi ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar bazıları hayvanların selüloz ihtiyacı sebebiyle samana ihtiyaç olduğu tezini ileri sürmektedir. Ülkemizde çok uzun süren hasat sebebiyle samandaki sindirilebilir selüloz nispeti de proteindeki gibi %1 ‘lere inmekte ve hayvanlarda fiziki doyum haricinde bir işe de yaramamaktadır. Aslında fiziki doyum, modern hayvancılıkta verimi düşürdüğü için istenmeyen bir konudur .

  Hayvancılıkta, proteinden sonra en mühim konu enerji’dir. Hayvanın hareket, ısı, et ve sütün bileşimindeki yağların meydana gelişi hayvanların işkembelerindeki bir gram rumen - işkembe ortamında 15-20 milyar mikroorganizma tarafından gerçekleştirilmektedir .Eğer ortam bozulacak olursa canlı bir fabrika olan hayvanın işçileri olan mikroorganizmalar ölür, arkasından hayvanın sağlığı ve verimi de tehlikeye girer. Bu sebepledir ki hayvan beslemede yem değişikliği ve rasyon dengesizliği ciddi sorunlar yaratır.

  Hayvancılıkta, enerji’nin temeli selülozdur. İşkembe mikroorganizmaları tarafından ,nişastaya ,nişasta şekere,şeker glikoza, glikoz da enerji veya yağa dönüşmektedir. İşkembedeki enerji maddeleri dengeli değilse verim hayal olur. Bu gün hayvancılıkta da ileri olan sanayi ülkelerinde inek başına 11 tona çıkan süt verimi, bir tona yaklaşan et verimi işkembedeki mikroorganizma dengesini gözeten besleme teknikleridir. Ot yemeğe göre dizayn edilmiş hayvanların yemlerini protein/karbonhidrat dengesini en uygun ve en ucuztemin etmenin yolu da silaj ile mümkündür.

  Silaj yapılacak maddeleri karbonhidrat ve protein değerlerine göre tasnif edelim:

  CİNSİ

  KARBONHİDRAT

  PROTEİN

  Mısır

  Çok yüksek

  Çok az

  Ot

  Yüksek

  Az

  Ot + Baklagiller

  Orta

  Orta

  Tahıl + Fiğ Karışımı

  İyi

  İyi

  Baklagiller + Ot

  Az

  Yüksek

  Baklagiller

  Çok az

  Çok yüksek

  Karbonhidratı yüksek malzemelerin silajı kolay, proteini yüksek malzemelerin silajı daha zordur. Nem,rutubet oranı silajın kalitesine en çok tesir eden faktördür. Türkiye‘de 30 bin ton kadar tahmin edilen bezelye-araka sapları protein yönünden ideal ve ucuz bir malzemedir. Ancak, rutubet nispeti % 85 gibi yüksektir ve blenderdan geçirilse kavanozda su gibi çalkalanır. Fabrikalardan devamlı çekilme mecburiyeti yüzünden rutubetin atılması için bekletilemez .Ancak, % 20 civarında kuru madde –saman, pamuk koza kapçığı- ilave edilerek, hayvanların çok sevdiği bir silaj yapılabilir. Mayısın son haftasıyla, haziranın ilk iki haftasında çalışan bezelye fabrikalarından faydalanabilmek için katkıda kullanılacak malzemenin bir yıl evvelinden tedariki gerekir.

  Böylesine kıymetli bir malzemenin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, domates, biber, fasulye, patates çalışan konserve fabrikalarının artıkları düzenli, devamlı ve ucuz malzeme depoları sayılır. Güney Marmara da konserve fabrikalarına yakın kurulacak bir çiftlik bu avantajdan faydalanabilir Ancak, bu artık maddelerin silaja uygun hale getirilmesi için tekrar parçalanması gerekir. Ülkemizde imalatı yapılmayan OTSU maddeler silaj makinesi çok pahalıdır. İtalyan FERABOLİ marka ot ve mısır ataşmanıyla birlikte teklif edilen fiyat 20.000$ ' dır. Bana göre ülkemiz hayvancılığının olmazsa olmazşartlarından sayılması gereken bu makine türlerinin kullanılmışlarından edinmek ve know-how alarak imalatına girmek gerekir. Bursa Kemal Paşa Holstein Yetiştiriciler Birliği Feraboli iki ataşmanlı silaj makinesi almış. Kendi traktör ve operatörüyle ortaklarına ve ortak haricine silaj yapmaktaymış. Sevindirici bir gelişme. Yeni kurulacak bir çiftlikte bu imkandan yararlanılarak:

  Traktör bedeli (100 beygir gücünde) olarak

  80.000 TL

  Silaj makinesi

  25.000 TL

  YEKÜN

  105.000 TL

  liralık geçici bir tasarruf sağlanır. Ancak, sorun sonsuza dek kira ile yürümez. Kaldı ki işletmenin demirbaşında başkasına muhtaç olan sonunda ona esir olur.

  Silaj malzemeleri karbonhidrat/protein karşılaştırma tablosundan da görüleceği gibi denge yönünden en mükemmel silaj çeşidi fiğ+tahıl karışımıdır. Ancak, hava şartları ve tarımın belirsizlikleri hayvancıyı devamlı tedbirli olmaya zorlar. Ayrıca çeşitli silajlar hayvanların iştahını arttırıcı tesirler yaratır. Modern hayvancılıkta verime dönüştürülen yem sarfiyatı arzu edilen bir şeydir.

  Rumenoloji, yani işkembe ilmi sayesinde ileri ülkeler, 1960-l962 yılları arasında 4,5 ton olan süt verimini 10 tonun üzerine çıkarmış bulunuyor. Asrımız uzaydan yer bilimlerine, oradan bilgisayarın açtığı müthiş ufuklarla, biyoloji ve canlılar aleminin bir çok bilinmeyenini çözmeye ;insanlığın üç bin yıllık bilgi birikimini 40-50 yılda defalarca katlamıştır. İlimlerde, sınırlama, engelleme yoluyla uzun müddet tekel oluşturmak mümkün değil. Ancak, ilmin tatbikatında müthiş farklar doğuyor. Bu, organizasyon farkıdır.Uzun soluklu, alternatifli plan ve proje yapmak, müzakere ve müşavere alışkanlığı kazanamamaktan dolayı TARIM ülkesi Türkiye’de ET ve SÜT dünyanın en pahalısıdır. Yeni başlayacakların yüksek fiyat avantajını kullanmaları için uzun soluklu, alternatifli plan ve projeleri usanmadan müzakere ve müşavere etmeleri gerekir. Daha işin başlangıcında, besmelesinde bugünkü değerle 100.000 lira yatırımdan bahsetmek moralleri bozmuş olabilir.

  Normal piyasa şartlarında kuruluşunu tamamlamış bir işletmenin karlılık durumunu ortaya koyarak, yatırımın hayvan adedi, ahırlar, depolar ,asgari arazi, makine ve ekipman donanımı ,silaj, yem stokları için gerekli sermaye hesabına geçilebilir. Bunun tersinden hareketle de rantabl bir sermaye hesap edilebilir

  Bir hayvancılık işletmesinin uzun vadede süt, et, damızlıkçı üç vasfı kazanması gerekir. Her ne kadar bazen et daha karlı olduğu için et maksatlı tercih edilmektedir. Bazı çiftçiler kışı boş geçirmemek için kışın besicilik yapıp yazın diğer tarım işlerine dönmektedirler Bir misalle konuyu açmaya başlayalım:.

  Yüz baş ineği olan entegre bir hayvancılık işletmesinde sene sonunda :

  Hayvan

  TL Birim Fiyat

  Toplam Tutar

  100 baş sağılır inek

  6000

  600.000

  50 “ kendi yavruları dişi düve

  2500

  125.000

  50 “ “ “ erkek tosun

  2500

  125.000  YEKÜN

  850.000

  hayvan mevcudu bulunmaktadır. Düveler sıfata verildikten sonra bir kısmı yaşlanmış, yozlaşmış, analarının yerini alacak, diğerleri yeni damızlıkçılara satılacaktır. Tosunlar ise (ortalama sekiz aylık) en iyi gelişme devresinde 12 aylık bir besi devresinden sonra kesime gönderilecektir. Hayat devam ettiğine göre inekler yine doğuracak, büyük ihtimalle yavruların yarısı dişi yarısı erkek olacaktır.

  Hayvanların yem ihtiyacı için:

  İneklere

  Günlük 24x100 = 2400kg silaj

  Yıllık 2.400 x 365 = 876.000

  Düvelere

  Günlük 16x 50 = 800kg silaj

  Yıllık 2.400 x 365 = 292.000

  Tosunlara

  Günlük 18x 50 = 900kg silaj

  Yıllık 2.400 x 365 = 329.000

  YEKÜN

  4.100 kg

  1.497.000 kg

  Yıllık silajın maliyeti:

  Tahıl silajı

  500 ton x 75 TL

  37,500 TL

  Silajın haricinde verim payı olarak hayvanlara yedirilecek yemler:

  Hayvan Cinsi

  Kesif Yem

  Çiğit

  Kuru Ot/Yonca

  İnekler

  2 x 100 = 200 Kg

  2 x 100 = 200 kg

  2 x 100 = 200 Kg

  Düveler

  1 x 50 = 50

  1 x 50 = 50

  1 x 50 = 50

  Tosunlar

  2 x 50 = 100

  2,5 x 50 = 125

  2 x 50 = 100

  YEKÜN

  350 kg

  375 kg

  350 kg


  Bu hesaba göre yıllık:

  Kesif yem ihtiyacı
  350 kg x 365 gün = 127.750 kg

  130.000 kg x 0.9 = 117.000 TL

  Çiğit “ '
  375 kg x 365 gün = 136.875 kg

  140.000 kg x 0.85 = 119.000 TL

  Kuru Ot-Yonca
  350 kg x 365 gün = 127.750 kg

  130.000 kg x 0.55 = 71.500 TL

  YEKÜN
  400.000

  307.500 TL

  Bu hesaba göre yıllık yem giderleri :

  Silaj maliyetimiz
  37.500 TL

  Kesif yem – kuru madde gideri
  307.500 TL

  YEKÜN
  345.000 TL


  Ağırlığı itibariyle silajın % 26’sı kadar olan kuru yemler maliyet itibariyle silajdan 2.5 kat daha pahalıdır . Ülkemizde, sanayi ülkelerine göre hayvansal gıdaların neden daha pahalı olduğu ortaya çıkıyor.

  Hesaplarımıza göre inekler günde 24 Kg silajla 10-12 Kg, 6 Kg kesif yem ,kuru ot veya yonca ile 16-18 Kg kuru madde almakta bu ileri ülkeler ve bizde Marmara standartlarına göre yıllık laktasyon müddetince 6.000 Kg süt verimine yeterlidir. Düveler 18 ayı tamamladıklarında boğaya veya suni döllemeye verilebilecek gelişmeye ulaşır, iki aylık gebeliklerinde de analarının değerini bulur. Tosunların aldıkları yeme göre günlük canlı ağırlık artışları 1.300 gr. civarındadır. Yılbaşında 140 kg olan canlı ağırlığa 470 eklendiği var sayılsa 610 kg canlı ağırlığın % 60‘ı kadar et demektir. Bu verilere göre:

  İneklerin Gelir/Gider Hesabı

  GİDER GELİR

  Kesif Yem

  2x100x365=73.000 x 0.9 TL= 65.700

  Çiğit

  2x100x365=73.000 x 0.85 TL= 62.050

  Kuru Ot/Yonca

  2x100x365=73.000 x 0.55 TL= 40.150

  Silaj

  876 000 Kg x 0.075 TL = 65.700

  Süt Hesabı

  8.500 Lt x100= 850.000 KG x 1.2 TL=1.020.000

  Dana Hesabı

  100 x 1.250 TL= 125,000  YEKÜN YEM GİDERİ 233.600 TL GELİRLER TOPLAMI 1.145.000 TL

  KÂR
  911.400 TL  Düvelerin Hesabı

  GİDER GELİR

  Çiğit

  50x365= 18.250 x 0.85 = 15,512

  Kuru Ot/Yonca

  50x365= 18.250 x 0.55 = 10.000

  Silaj

  292.000 Kg x 0.075 = 21,900

  Kesif Yem

  50x365 = 18.250kg x 0.9 = 16,425

  İki Aylık Gebe Düvelerin Satışından
  50 x 2.500 = 125,000  YEKÜN YEM GİDERİ 53,837
  DANA GİRİŞ BEDELİ 125,000


  KÂR
  71,163 TL  Yem Giderlerine Göre Brüt Gelir
  2.4 Katıdır

  Sermayeye “ “ “
  2.4 Katıdır

  Erkek Dana / Tosun Hesabı

  GİDER GELİR

  Kesif Yem

  2x50x365= 36.500 x 0.9 = 32,850

  Çiğit

  2,5x50x365= 45.625 x 0.85 = 38,780

  Kuru Ot/Yonca

  2x50x365= 36.500 x 0.55 = 20,000

  Silaj

  329.000 Kg x 0.075 = 24.675

  18 Aylık Besideki Danaların Ağırlığı
  610 Kg. %60 ile 18.300 Kg. Et elde edilir.

  Bugünkü fiyat ile

  18.300 kg x 16 TL= 292,800 TL

  YEKÜN YEM GİDERİ 116,305 TL
  DANA GELİRLERİ 292,800 TL


  KAR
  176.495 TL


  Çiftliğin kar/zarar hesabını bir arada görelim:
  Çiftliğin Kar/Zarar Hesabı

  GİDER GELİR

  İneklerin Yem Gideri

  233,600

  Düvelerin Yem Giderleri

  53,837

  Tosunların Yem Giderleri

  116,305

  Yem Giderleri Toplamı

  403,742

  Genel Giderler (Yem giderinin %30 ' u)

  121,122

  Süt Geliri
  1.020.000

  Düve Geliri

  71,163

  Tosun Geliri

  176,495 TL

  GENEL YEKÜN
  524,864 TL

  GENEL YEKÜN
  1,267,658 TL

  YIL SONU KÂRI 742,794 TL

  Fiiliyatta olduğu kadar literatürde de genel giderler yem giderlerinin %20 - %30 nispetinde hesap edilir. Şüphesiz her işletmeye göre farklı neticeler çıkabilir. Biz ise burada en yüksek oran olan %30’u aldık. Giderlere göre karımız %173,5’tur.

  Bu yazdıklarımız bir senaryodur. Gerçekleşmesi iyi rejisör seçen yapımcıya kalmıştır. Konularında söz sahibi imalat, pazarlama sahasında imrendiğim işletmeler gördüm. Bunların çoğunda yöneticiler her gün bir durum muhasebesi, analiz toplantıları yapıyor, konuları müzakere, müşavere ediyorlar. Tarım kesiminde bunu maalesef görmedim. Bir işin muvaffakiyeti takiple mümkündür. Günlük durum muhasebesi iş içinde aynı zamanda meslek içi eğitimdir.

  Süt inekçiliğinde sağım süresi yani laktasyon 305 gündür. 60 günlük boşlukta ineğin gebeliği ilerler. Yani ilk doğumdan 85 gün sonra ineğin boğaya verilmesi veya suni tohumlama yapılması gerekir. Takipsizlik sebebiyle laktasyon bazen 305 değil 465 gün bile olur. Tabii ki bu bir kayıptır. İş iyi takip edilirse tohumlama, doğum eşit aralıklara yerleştirilebilirse süt verimi eşit olur. Aksi taktirde bazı aylarda süt 3.000 litre, bazı aylarda 1.500 litreye iner. Tabii bu süt pazarlamasında sıkıntılara ve aynı zamanda nakit akışında zorlamalara sebep olur.

  Programın aksaması düve, tosun besleme ve satışlarında da büyük sorunlara sebep olur. Bu sebepledir ki idarecilerin profesyonel olması veya profesyonel düşünceyle hareket eden kimseler olması gerekir.

  Keza silaj ve yem giderlerinde programın aksaması sebebiyle büyük dalgalanmalar olur. Tam silaj yapma mevsiminde doğumların olması bu faaliyeti büyük ölçüde engeller. Bütün bir yıla tesir edecek neticeler yaratabilir. Aşağıda yatırımlar bahsinde göreceğimiz gibi bu işin çok iyi takip edilmesi için bilgisayar destekli programlara ihtiyaç vardır.

  Şimdi sırasıyla gerekli yatırımları gözden geçirelim:


  Barınaklar:

  Hayvan başına 3m2’den 600 m2 x 25.000.000 birim fiyatı ile 27.000$
  Doğumhane 1.000$
  Buzağı Odası 1.000$
  Revir 1.500$
  Sağım Ünitesi 10.000$
  Depolar 9.000$
  1.800 m3 Silaj Havuzu 36.000$
  YEKÜN 94.500$
  Ekipman Yatırımı:

  Bir adet iki ataşmanlı silaj makinesi 20.000$
  2 Adet Traktör 75.000$
  3 Adet Römork 20.000$
  1 Adet Yem Dağıtıcı 10.000$
  1 Adet Gübre Römorku 6.000$
  1 Adet Çizel 1.000$
  1 Adet Rotatiller 2.200$
  1 Adet Havalı Mibzer 5.000$
  1 Adet Ara Çapa 4.500$
  1 Adet Ön Kepçe 6.000$
  1 Adet Komple Değirmen 4.000$
  YEKÜN
  153.700$

  Binalar:

  4 Adet Veteriner ve İşçi Evi 10.000$
  1 Adet İdari Bina 6.000$
  Bilgisayar Sistemi 7.000$
  Asgari Çiftlik Arazisi (25 Dönüm x 400.000.000) 12.500$
  YEKÜN 35.000$
  SABİT YATIRIMLAR TUTARI 283.700$
  İLK DAMIZLIKLAR BEDELİ 190.000$
  GENEL YEKÜN 473.700$
  Senaryomuz 100 ineğe göre kurulmuştur. Görülüyor ki 100 ineklik bir çiftlik 200 hatta tosun ve düveler satılıncaya kadar 250 başa kadar çıkabilir.

  Bir çiftliğin büyümesi işten bile değil. Nitekim Bursa ve yöresindeki kazalarda bulunan damızlıkçılar içinde 10-15 hayvanla başlayıp bugün yüzlerce hayvana sahip pek çok çiftlik var. Yani büyümek kolay ancak devam bilgi, sebat ve cesaret isteyen bir iştir.

  Dikkat edilirse en mühim yatırım unsurunu yani çiftlik arazisini en sona yazdım. Çünkü en çok tartışılacak konu çiftliğin arsasıdır. Çünkü yol, su, emniyet, elektrik, meyil, rüzgar arsa seçiminde çok mühim rol oynar. Ayrıca müstakbel büyümeyi düşünmek gerek.

  Su ve giderler konusuna göz atalım. Hayvanlar günde ortalama 50 kg su tüketir. Bu durumda çiftliğe günlük ineklerin içme suyu olarak 10 ton, bir o kadar da temizlik vs için gerekir. Büyüme nazara alınırsa baştan suya ve giderlere dikkat etmek gerek.

  Şu ana kadar konu etmediğim gübre tali ürün sayılır. Bazen değeri, bazen de derdi çoktur. İyi planlanırsa bir gelir kaynağı olabileceği gibi silaj arazisi kiralamada avantaj sağlar. Çünkü hayvan gübresinin değeri köylümüz tarafından artık takdir edilmeye başlanmıştır. Bildiğiniz gibi 1.500 ton silaj ve 400 ton kuru yem tüketimimiz var. Su ile birlikte dışarı atılan bu maddelerin meydana getirdiği artık yani gübre en az 3.000 ton demektir. Yani 3.000 tonluk bir römork, bir diğer deyişle günde 3 römork gübredir.

  Biriktirilmesi, ıslahı ve satışı hem iş hem para demektir. AYTAÇ işletmesinde 2000 baş hayvanın gübresi maalesef yanlış planlama yüzünden hiçbir işe yaramamaktadır. Halbuki 60 km yakınındaki Ankara Belediyesi civar vilayetlerden gübre aramaktadır.

  Ülkemizde gittikçe artan ve hayvansal gübreye ihtiyacı olan seracıların aradığı biyogaz gübresi yapılacak tesislerle çok iyi paralar kazanılabilir. Biyogaz ünitelerinden çıkan gaz işletmenin bütün enerji ihtiyacını karşıladığı gibi bir sistemle enterkonnekte sisteme elektrik satmak mümkündür. Bugün Bursa Belediyesi eski çöplükten elde ettiği biyogazı elektriğe dönüştürüp enterkonnekte sisteme satmaktadır.

  İlgili herkesin bu hayali projeye tenkitlerini beklerim.

  Saygılarımla,

  Salih MERT
  20.05.2002

  Panayır Mah. Derman Cad. No: 65 BURSA
  (533) 695 4174


 2. #2

  Üyelik Tarihi
  04 Ekim 2013
  Şehir
  İZMİR(ödemiş)
  Yaş
  18
  Mesajlar
  476
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Çok güzel paylasim baştan sona merakla okudum

 3. #3

  Üyelik Tarihi
  31 Ağustos 2013
  Şehir
  update
  Yaş
  24
  Mesajlar
  93
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  güzel paylaşım ama yapılan bu çalışma 2002 yılına ait biraz eski çalışma şimdiki koşullar farklı

 4. #4

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2012
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1,129
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Teoride her şey güzel de Uygulamada?

 5. #5

  Üyelik Tarihi
  22 Nisan 2009
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  218
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı sklr68 link=topic=76516.msg904059#msg904059 date=1404521773 Nickli Üyeden Alıntı
  güzel paylaşım ama yapılan bu çalışma 2002 yılına ait biraz eski çalışma şimdiki koşullar farklı
  2014 te guncellenmis..

 6. #6
  CELAL KARABULUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  22 Haziran 2012
  Şehir
  Denizli/Çivril-burdu
  Yaş
  20
  Mesajlar
  2,294
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  güzel paylaşım arkadaşım ama böyle hesap yapar gibi makale yazan araştırmacılara tav oluyorum şu kadar yem şu kadar para şu ayda tak diye inek sütünü çeker şu ayda doğurur günde şu kadar kilo alır be arkadaş bu makinemi herşey standart tak diye olucak hastalığı, mastitisi, tırnak problemi, döl tutmama sorunu vs vs masa başında virgülüne kadar hesap yapıyorlar ama icraat olmadıktan sonra yaz babam yaz

 7. #7

  Üyelik Tarihi
  22 Nisan 2009
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  218
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Eger bu hesap guncel ise ben o zaman gurbet ellerde bosuna vakit gecirmisim demekki.. Bu tarim uzmanlari yatirimcinin kafasini karistirmakta birebir..

 8. #8

  Üyelik Tarihi
  02 Mart 2014
  Mesajlar
  186
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Hesap güncel ama bazı varsayımlar hatalı gözüküyor. Öncelikle 100 tane dana satışı geliri hesaplanmış sonrada 50 tane 2 aylık hamile düve satış geliri girilmiş. 100 tane dana satarsan 50 tane hamile düveyi nereden bulacaksın? Ayrıca 6kg kesif yemle hayvanlardan yıllık 8500 litre süt almak olası değil. En az 10-12kg kesif yem yedirmek gerekir.
  Yem giderlerine oranlayarak diğer giderler 120 bin TL denilmiş ama o işletmede çalışacak 2 bakıcı, 1 tekniker ve veterinerin yıllık maaşları toplamı 150 bin TL ' yi geçer. Sırf 150 tane hayvanın tohum masrafı 15-20 bin TL tutar. Bunun elektriği var, mazotu var, sigortası, ilacı, mekanik araçların bakımları, olası arızalar, ekip biçilen tarlada çalışacak adamların masrafları vs. varda var yani. Yıl sonu karı diye yazılan meblanın yarısı anca kalır elde. Tabi daha devlet amcamızın söke söke alacağı vergilere hiç değinmedik.

 9. #9

  Üyelik Tarihi
  01 Mart 2014
  Şehir
  KAYSERİ
  Mesajlar
  173
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  giderlerin çoğu yeralmıyor hayvan başına 3 m2 barınak yapmış sanki kedi yavrusu besliyoruz giderleri ikiyle çarparsak biraz daha gerçekçi olur

 10. #10
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Fizibilitede eksik taraflar yanlış hesaplar çok Hocam hayvancılık düşünüyorsak Konyalı olduğunuz için bu bölgenin maliyet ve ürün satış fiyatları üzerinden hesap yapın.

  Kısaca 1 sağmal inek üzerinden hesap yapalım ortalama 25 lt süt hesabından gidelim yani
  305 x 25 =7625 lt

  Konyada güncel süt fiyatıtemmuzdan itibaren 1250 tl artı %8 kdv alırsanız 1250+80=1330 tl desteği hariç 70 tl süt desteği olsa (bu dönem dönem değişiyor ama ortalama 70 tl diyelim)
  Süt fiyatı destek dahil 1400 tl
  -7625x1400=10675 tl süt cirosu

  1 yıllık hayvan maliyetini hesaplıyalım

  günlük ortalama 20 kgr silaj yese 3,5 kgr yonca yese 1,5 kgr saman yese ortalama 25 lt verim için günlük 10 kgr karma yem yese
  Burada hesabı şöyle yapalım 12 aylık dönemde yem hesabından 1 ay düşelim 2 aylık kuru dönemde yem maaliyeti laktasyon döneminde günlük masrafın yarısına anca gelir o yüzden 1 ay düşelim toplam 11 ay için yem masrafı hesaplayalım

  Mısır silajı 20 kgr-fiyat 125 tl -20x125=2500 lr
  Yonca balyesi 3.5 kgr fiyat 550 tl -3.5x550=1925 lr
  SAMAN balyesi 1,5 kgr fiyat 300 tl -1,5x300=450 kr
  Kesif yem 10 kgr fiyat 1000 tl -10x1000=10000 tl

  Günlük toplam 14,875 krş yem maaliyeti olur yem maddelerinin kgr birim fiyatlarınıda bölge fiyatlarından yüksek tututk.

  11x30=330 gün ---330x14,875=4,908 tl

  Süt cirosu 10675-4908=5765 tl kar

  Ortalama bir hayvan için 500 tl sağlık gideri yazalım suni tohumlama vs bu kadar tutmaz ama yinede yazalım.Yıllık ortalama hayvan başı 250 tl bakıcı masrafı yazalım
  500+250=750 tl

  Yani bu günkü şartlarda konyada 1 inekten yılda 5000 tl kar edilebilir buzağı karı hariç.

 11. #11

  Üyelik Tarihi
  22 Nisan 2009
  Şehir
  Konya
  Yaş
  43
  Mesajlar
  218
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı hacimmet link=topic=76516.msg904285#msg904285 date=1404674134 Nickli Üyeden Alıntı
  Fizibilitede eksik taraflar yanlış hesaplar çok Hocam hayvancılık düşünüyorsak Konyalı olduğunuz için bu bölgenin maliyet ve ürün satış fiyatları üzerinden hesap yapın.

  Kısaca 1 sağmal inek üzerinden hesap yapalım ortalama 25 lt süt hesabından gidelim yani
  305 x 25 =7625 lt

  Konyada güncel süt fiyatıtemmuzdan itibaren 1250 tl artı %8 kdv alırsanız 1250+80=1330 tl desteği hariç 70 tl süt desteği olsa (bu dönem dönem değişiyor ama
  ortalama 70 tl diyelim)
  Süt fiyatı destek dahil 1400 tl
  -7625x1400=10675 tl süt cirosu


  1 yıllık hayvan maliyetini hesaplıyalım

  günlük ortalama 20 kgr silaj yese 3,5 kgr yonca yese 1,5 kgr saman yese ortalama 25 lt verim için günlük 10 kgr karma yem yese

  Burada hesabı şöyle yapalım 12 aylık dönemde yem hesabından 1 ay düşelim 2 aylık kuru dönemde yem maaliyeti laktasyon döneminde günlük masrafın yarısına anca gelir o yüzden 1 ay düşelim toplam 11 ay için yem masrafı hesaplayalım  Mısır silajı 20 kgr-fiyat 125 tl -20x125=2500 lr
  Yonca balyesi 3.5 kgr fiyat 550 tl -3.5x550=1925 lr

  SAMAN balyesi 1,5 kgr fiyat 300 tl -1,5x300=450 kr
  Kesif yem 10 kgr fiyat 1000 tl -10x1000=10000 tl


  Günlük toplam 14,875 krş yem maaliyeti olur yem maddelerinin kgr birim fiyatlarınıda bölge fiyatlarından yüksek tututk.

  11x30=330 gün ---330x14,875=4,908 tl


  Süt cirosu 10675-4908=5765 tl kar  Ortalama bir hayvan için 500 tl sağlık gideri yazalım suni tohumlama vs bu kadar tutmaz ama yinede yazalım.Yıllık ortalama hayvan başı 250 tl bakıcı masrafı yazalım
  500+250=750 tl


  Yani bu günkü şartlarda konyada 1 inekten yılda 5000 tl kar edilebilir buzağı karı hariç.


  Tessekkurler Hacimmet..Bence Bu sartlarda cok rahatlikla yatirim yapilabilinir o zaman..Benim 500 dekar(1000m2) sulu arazim var..Yilda 120 dekarina pancar ekiyoruz..Mekanizasyon eksigi yem bitkileri icin gerekli birkac alet disinda yok..Gerekli sermayede var.,Bu sartlarda 100 baslik bir isletme yatirimi mantiklimi yoksa daha kucuk capta bir isletmemi mantikli?

 12. #12
  CELAL KARABULUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  22 Haziran 2012
  Şehir
  Denizli/Çivril-burdu
  Yaş
  20
  Mesajlar
  2,294
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  bu fizibiliteyi yazan araştırmacıya inek kaç memeli diye sorsan bilmez Allah ne verdiyse yalan yanlış döşemiş kağıda

 13. #13

  Üyelik Tarihi
  02 Mart 2014
  Mesajlar
  186
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Hacimmet hocam, sizin hesap daha doğru ancak sizde sağmallar dışında ki hayvanların giderleri unutmuşsunuz. 100 baş sağmallık işletmede yaklaşık 100-150 tanede süt vermeyen genç hayvan bulunur, bunlarında beslenme masraflarını unutmamak lazım. Fizibilite şeklindeki hesaba dayalı örneklerdense aşağıdaki linkteki gibi gerçek durumlara bakmak daha mantıklı.

  iibfdergi.uludag.edu.tr/download_pdf.php?id=109&f=109_rev1.pdf

  Bu makale 100 başlık yeni bir işletmenin 1 yıl boyunca ne masrafı varsa kalem kalem gösteriyor.

 14. #14

  Üyelik Tarihi
  07 Temmuz 2009
  Şehir
  Konya-Sivas
  Yaş
  21
  Mesajlar
  1,696
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı hacimmet link=topic=76516.msg904285#msg904285 date=1404674134 Nickli Üyeden Alıntı
  Fizibilitede eksik taraflar yanlış hesaplar çok Hocam hayvancılık düşünüyorsak Konyalı olduğunuz için bu bölgenin maliyet ve ürün satış fiyatları üzerinden hesap yapın.

  Kısaca 1 sağmal inek üzerinden hesap yapalım ortalama 25 lt süt hesabından gidelim yani
  305 x 25 =7625 lt

  Konyada güncel süt fiyatıtemmuzdan itibaren 1250 tl artı %8 kdv alırsanız 1250+80=1330 tl desteği hariç 70 tl süt desteği olsa (bu dönem dönem değişiyor ama ortalama 70 tl diyelim)
  Süt fiyatı destek dahil 1400 tl
  -7625x1400=10675 tl süt cirosu

  1 yıllık hayvan maliyetini hesaplıyalım

  günlük ortalama 20 kgr silaj yese 3,5 kgr yonca yese 1,5 kgr saman yese ortalama 25 lt verim için günlük 10 kgr karma yem yese
  Burada hesabı şöyle yapalım 12 aylık dönemde yem hesabından 1 ay düşelim 2 aylık kuru dönemde yem maaliyeti laktasyon döneminde günlük masrafın yarısına anca gelir o yüzden 1 ay düşelim toplam 11 ay için yem masrafı hesaplayalım

  Mısır silajı 20 kgr-fiyat 125 tl -20x125=2500 lr
  Yonca balyesi 3.5 kgr fiyat 550 tl -3.5x550=1925 lr
  SAMAN balyesi 1,5 kgr fiyat 300 tl -1,5x300=450 kr
  Kesif yem 10 kgr fiyat 1000 tl -10x1000=10000 tl

  Günlük toplam 14,875 krş yem maaliyeti olur yem maddelerinin kgr birim fiyatlarınıda bölge fiyatlarından yüksek tututk.

  11x30=330 gün ---330x14,875=4,908 tl

  Süt cirosu 10675-4908=5765 tl kar

  Ortalama bir hayvan için 500 tl sağlık gideri yazalım suni tohumlama vs bu kadar tutmaz ama yinede yazalım.Yıllık ortalama hayvan başı 250 tl bakıcı masrafı yazalım
  500+250=750 tl

  Yani bu günkü şartlarda konyada 1 inekten yılda 5000 tl kar edilebilir buzağı karı hariç.
  mehmet abi güzel bilgiler 100 veya 50 başlık bir süt sığırcılığı işletmesi benimde planlarım arasında kaba yemi kendimiz karşılamak istesek ortalama kaç dekar sulu araziye sahip olmamız gerekir bide 100 başlık bi işletmeden ne kadar kuru gübre çıkar?

 15. #15
  hacimmet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  01 Şubat 2010
  Şehir
  Aksaray
  Yaş
  32
  Mesajlar
  5,812
  Adı geçen
  7 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı Osman Musaogullari link=topic=76516.msg904294#msg904294 date=1404677033 Nickli Üyeden Alıntı

  Tessekkurler Hacimmet..Bence Bu sartlarda cok rahatlikla yatirim yapilabilinir o zaman..Benim 500 dekar(1000m2) sulu arazim var..Yilda 120 dekarina pancar ekiyoruz..Mekanizasyon eksigi yem bitkileri icin gerekli birkac alet disinda yok..Gerekli sermayede var.,Bu sartlarda 100 baslik bir isletme yatirimi mantiklimi yoksa daha kucuk capta bir isletmemi mantikli?
  Hiç hayvancılık süt sığırcılığı deneyiminiz yoksa 100 hayvanla başlamak riskli olabilir 50 baş daha mantıklı bence işletme yapımında 100-200-300... başlık için planlanma yapılıp ileride ek binalar yapılabilir.Konya ipart kapsamında galiba TKDK nın hibelerine başvurulabilir bunun yanında yeni 35 ildeki proje kapsamında işletme yapılabilir.İşletme konusu bina yapımı vs. ap ayrı bir konu üzerinde teferruatlı düşünmek araştırmak maaliye kıyaslaması yapmak lazım.
  Hocam bu yatırımdaki en büyük risk şuan güncel damızlık düve yada genç sağılır inek fiyatları çok yüksek 6-7 binliraların üzerinde neredeyse yani bu gün 7 bine kaliteli damızlık alırsak yarın piyasa çekerse şayet bu hayvanlar 4-5 lere kadar düşebilir.Şuan yerli damızlıklar ithal fiyatı neredeyse.
  2013-2014 sezonu süt ve et piyasası yönünden istikrarlı geçiyor ama bunun garantisi yok daha öncesini hatırlarsak her iki sektördede büyük dalgalanmalar büyük krizler yaşandı.
  Sözün kısası bence Konya bölgesi için sizin şartlarınızda sulu tarım araziniz var makine parkınız var süt sığırcılığı ve besi sığırcılığı yapmak karlı ve mantıklı bir yatırım olur.
  Alıntı vasago link=topic=76516.msg904301#msg904301 date=1404678581 Nickli Üyeden Alıntı
  Hacimmet hocam, sizin hesap daha doğru ancak sizde sağmallar dışında ki hayvanların giderleri unutmuşsunuz. 100 baş sağmallık işletmede yaklaşık 100-150 tanede süt vermeyen genç hayvan bulunur, bunlarında beslenme masraflarını unutmamak lazım. Fizibilite şeklindeki hesaba dayalı örneklerdense aşağıdaki linkteki gibi gerçek durumlara bakmak daha mantıklı.

  iibfdergi.uludag.edu.tr/download_pdf.php?id=109&f=109_rev1.pdf

  Bu makale 100 başlık yeni bir işletmenin 1 yıl boyunca ne masrafı varsa kalem kalem gösteriyor.
  Tabiki hocam 100 sağmallık bir çiflikte normal dönemde belki 250-300 hayvana kadar sayı arta bilir ama! Sağmallar harici saydığımız hayvanlarında ekonomik değeri var ve süt karının haricinde büyük bir karı var süt hayvancılığında aylık gelir olduğu için dana,düve,buzağı gibi hayvanların bakımı bu kar içinden karşılanır sonuçta bu hayvanlar ya işletmeye damızlık dişi metaryal yada kesilecek besi hayvanı olarak veya damızlık satılacak düve olarak gelir sağlayacak yani yılda ortalama 40-45 dana kesilse 40-45 düve satılsa yada sürüye dahil edilse bu karıda göz önünde bulunduralım bu hayvanların karı yukarıda ön gördüğümüz karın extrası.
  Alıntı İsmail Pelit link=topic=76516.msg904318#msg904318 date=1404680020 Nickli Üyeden Alıntı
  mehmet abi güzel bilgiler 100 veya 50 başlık bir süt sığırcılığı işletmesi benimde planlarım arasında kaba yemi kendimiz karşılamak istesek ortalama kaç dekar sulu araziye sahip olmamız gerekir bide 100 başlık bi işletmeden ne kadar kuru gübre çıkar?
  Sağmal hayvanın kaba yem ihtiyacı için 2000 m2 sulu tarım yapılan alan yeterli olur,gübre kanusunda bişey diyemeyeceğim.

 16. #16
  entelmaganda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  03 Nisan 2010
  Şehir
  ödemiş
  Yaş
  23
  Mesajlar
  1,257
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  bahsettiğimiz şey inek canlı bir varlık . makine değil ki ağzından soktuğunu memesinden direkt alasın. bu hayvana bakmadıktan sonra bütün hesaplar yalan oluyor. bu yazılanlar ancak yabancı yatırımcıyı cezbeder işin içindeki insana cazip gelmez hiç.

 17. #17

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2012
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1,129
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı eeemreee link=topic=76516.msg904373#msg904373 date=1404727046 Nickli Üyeden Alıntı
  bahsettiğimiz şey inek canlı bir varlık . makine değil ki ağzından soktuğunu memesinden direkt alasın. bu hayvana bakmadıktan sonra bütün hesaplar yalan oluyor. bu yazılanlar ancak yabancı yatırımcıyı cezbeder işin içindeki insana cazip gelmez hiç.

  Makine bile arıza yapıyor İnek hastalanmaz mı? Gerçi burada ortalama değerler hesap edilmiş ve hastalıklar hesaba dahil edilmiş. vasago ' nun verdiği linkte her şeyiyle yazılmış aslında. Güzel bir fizibilite. Hastalık vs. giderleri, ıskartaya ayrılabilecek inekler vs.

  Ama yine de hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor... Ben her zaman derim, işin içine insan ya da canlı girdiğinde belirsizliklere hazır olacaksın diye... Bak Kosta Rika ' ya Gruptan 9 puan alarak çıktı

 18. #18

  Üyelik Tarihi
  04 Ekim 2013
  Şehir
  İZMİR(ödemiş)
  Yaş
  18
  Mesajlar
  476
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı DeHLiZ link=topic=76516.msg904380#msg904380 date=1404728344 Nickli Üyeden Alıntı

  Makine bile arıza yapıyor İnek hastalanmaz mı? Gerçi burada ortalama değerler hesap edilmiş ve hastalıklar hesaba dahil edilmiş. vasago ' nun verdiği linkte her şeyiyle yazılmış aslında. Güzel bir fizibilite. Hastalık vs. giderleri, ıskartaya ayrılabilecek inekler vs.

  Ama yine de hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor... Ben her zaman derim, işin içine insan ya da canlı girdiğinde belirsizliklere hazır olacaksın diye... Bak Kosta Rika ' ya Gruptan 9 puan alarak çıktı
  çok doğru haklısınız hee bu arada Kosta Rika gruptan 7 puanla çıktı son maçta ingiltere ile berabere kaldılar

 19. #19

  Üyelik Tarihi
  03 Nisan 2013
  Şehir
  edirne
  Yaş
  30
  Mesajlar
  71
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı hacimmet link=topic=76516.msg904285#msg904285 date=1404674134 Nickli Üyeden Alıntı
  Fizibilitede eksik taraflar yanlış hesaplar çok Hocam hayvancılık düşünüyorsak Konyalı olduğunuz için bu bölgenin maliyet ve ürün satış fiyatları üzerinden hesap yapın.

  Kısaca 1 sağmal inek üzerinden hesap yapalım ortalama 25 lt süt hesabından gidelim yani
  305 x 25 =7625 lt

  Konyada güncel süt fiyatıtemmuzdan itibaren 1250 tl artı %8 kdv alırsanız 1250+80=1330 tl desteği hariç 70 tl süt desteği olsa (bu dönem dönem değişiyor ama ortalama 70 tl diyelim)
  Süt fiyatı destek dahil 1400 tl
  -7625x1400=10675 tl süt cirosu

  1 yıllık hayvan maliyetini hesaplıyalım

  günlük ortalama 20 kgr silaj yese 3,5 kgr yonca yese 1,5 kgr saman yese ortalama 25 lt verim için günlük 10 kgr karma yem yese
  Burada hesabı şöyle yapalım 12 aylık dönemde yem hesabından 1 ay düşelim 2 aylık kuru dönemde yem maaliyeti laktasyon döneminde günlük masrafın yarısına anca gelir o yüzden 1 ay düşelim toplam 11 ay için yem masrafı hesaplayalım

  Mısır silajı 20 kgr-fiyat 125 tl -20x125=2500 lr
  Yonca balyesi 3.5 kgr fiyat 550 tl -3.5x550=1925 lr
  SAMAN balyesi 1,5 kgr fiyat 300 tl -1,5x300=450 kr
  Kesif yem 10 kgr fiyat 1000 tl -10x1000=10000 tl

  Günlük toplam 14,875 krş yem maaliyeti olur yem maddelerinin kgr birim fiyatlarınıda bölge fiyatlarından yüksek tututk.

  11x30=330 gün ---330x14,875=4,908 tl

  Süt cirosu 10675-4908=5765 tl kar

  Ortalama bir hayvan için 500 tl sağlık gideri yazalım suni tohumlama vs bu kadar tutmaz ama yinede yazalım.Yıllık ortalama hayvan başı 250 tl bakıcı masrafı yazalım
  500+250=750 tl

  Yani bu günkü şartlarda konyada 1 inekten yılda 5000 tl kar edilebilir buzağı karı hariç.

  ayrıca hayvan başına 225tl desteklemeyide koyalım herkes daha hesabı azaltmaya çalışırken 100 hayvan * 225tl= 22.500 destekleme bunu da gider yazsak hesap rahatlar bir hayvandan 5000tl kazanç garantiye girer

 20. #20

  Üyelik Tarihi
  30 Aralık 2012
  Şehir
  İstanbul
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1,129
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Ynt: Hayvancilik Fizibilite  Alıntı mydonose2 link=topic=76516.msg904395#msg904395 date=1404734031 Nickli Üyeden Alıntı

  ayrıca hayvan başına 225tl desteklemeyide koyalım herkes daha hesabı azaltmaya çalışırken 100 hayvan * 225tl= 22.500 destekleme bunu da gider yazsak hesap rahatlar bir hayvandan 5000tl kazanç garantiye girer
  Desteklemeyi niye gider olarak yazdın hocam gelir o hoş bence desteklemeleri ilk başta yazmaya karşıyım ben. Belli olmuyor o. Yarın bugün.desteklemeleri bir keserlerle...

+ Konuya Cevap Yaz
Sayfa 1/2 12 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Süt Hayvancılığı Fizibilite ''06.10.2015'' GÜNCEL ( Holstein )
  Konu Sahibi bantun111 Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 06.Ekim.2015, 17:12
 2. (Holstein)Fizibilite Tecrübeli Arkadaşlar??
  Konu Sahibi bantun111 Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 20.Şubat.2015, 23:04
 3. bakmadan geçme ..fizibilite..
  Konu Sahibi camkinoz Forum Çiftçi Muhabbetleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Eylül.2011, 14:33
 4. hayvancilik
  Konu Sahibi mustafa7777 Forum Süt Hayvanclığı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2011, 23:13
 5. Fizibilite Çalışması için Yardım Talebi
  Konu Sahibi oktay11 Forum Diğer Tarım Ekipmanları
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 25.Kasım.2010, 18:15

Arama Motoru Etiketleri

traktör, tarım, çiftçilik, tarım makineleri, tarım aletleri SEO Blog

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status