Bu konu serbest köşe bölümüne taşındı
fiat ' la ilgisi yoktur.