Sayın Üyemiz;TİGEM’den gelen 1781 sayılı yazıda, Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2014 yılı istihsali 200.000 kg balyalı hububat sap satışının partiler halinde 23/10/2014 tarihinde, saat 14:00’de açık artırma usulü ile gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.