30.10.2014 - 02:30 | Son Güncelleme: 29.10.2014-22:53

Milliyet.com.tr »
Ekonomi »
Haber


‘Büyükova’ya dokunma!
Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için gelecek yıl hayata geçecek “Büyükova” projesiyle tarım arazileri sit alanları gibi dokunulmazlığa kavuşacak.

ANKARA AA

Gelişmekte olan Türkiye’de sanayi, turizm, yerleşim ve benzeri amaçlar için arazi kullanım talepleri artıyor. Genellikle planlamaların tarım arazileri üzerinde yapıldığı gerçeğinden hareketle, Türkiye’nin tarım arazileri üzerinde ülke ve bölge planlarına uygun olarak tarım, orman, mera, turizm, yerleşim ve diğer alanların planlanması gerekiyor.

5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” kapsamında tarımsal potansiyeli yüksek araziler belirlenerek, bu alanlar sayısal olarak haritalara işlenecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2015 yılında hayata geçecek projesiyle bakanlık tarafından belirlenen tarım arazileri sit alanları gibi dokunulmazlığa sahip olacak.

Tarım arazilerinin çoğunlukla taban arazilerinin yoğunlukta olduğu ovalarda yer almasından dolayı belirlenen alanları “Büyükova” olarak nitelendirecek bakanlık, böylece belirlediği “büyük ovalar”ı bütünlük içerisinde tarımsal üretimde tutacak ve bu ovaların kullanım kararı tamamen bakanlığa ait olacak.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar, bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenecek.