Sebzenin 5’te biri seradan

22 Aralık 2014, Pazartesi

Türkiye’nin özellikle güneyinde yaygın bir şekilde uygulanan seracılık faaliyeti sayesinde üretilen gıda miktarı çok ciddi miktarlara ulaştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, 6 milyon tona yakın sebzenin, 333 bin ton meyvenin, 1,14 milyar adet süs bitkisinin örtü altında üretildiğini açıkladı. Bayraktar, “28,5 milyon ton sebzenin beşte birinden fazlası, 19,4 milyon ton meyvenin yüzde 1,7’si örtü altından sağlanıyor.” dedi. Seralarda kullanılan elektriğin yanı sıra seracılıkta temel üretim girdileri olan gübre, örtü malzemesi ile mazotta uygulanmakta olan KDV oranlarının indirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Üretimin sürdürülebilir kılınması, teknolojik yeniliklerin işletmelere aktarılması, mevcut seraların modernizasyonunun sağlanması, kısaca üreticilerimizin işletmelerine gereken yatırımı yapabilmeleri, yeterli gelir elde etmeleriyle mümkün. Ülkemiz iklim koşulları, pazarlara olan yakınlığımız, jeotermal enerji potansiyeli gibi imkânlara sahip. Bunların eğitim, yayım ve denetim faaliyetleriyle desteklenmesi gerekir.” dedi.