Belkıs Üner, Yazarlar
tarimgozlem Yorum Yok
Yükselen değer organik tarım

Dünyamızın bu kadar kirlendiği bir ortamda bizler iyi tarım arayışları içine girmek zorunda kaldık. Sularımızın, topraklarımızın kirlendiği bu günlerde çocukluğumuzda derelerden su içtiğimiz günleri hatıra olarak anıyoruz. Kirlenmiş bu bölgeleri eski günlere döndüre bilir miyiz ne yazık ki çok uzun zaman alacak bir durumdur. Bizler ancak kirlenmemiş olan veya az kirlemiş bölgeleri kurtarabiliriz. Organik tarım ve geçiş döneminde iyi tarımı aktif hale getire biliriz. Nüfusun hızlı artışı gıda ihtiyacını arttırmaktadır, organik tarım da verim kalitesi artarken birim alandaki ürün miktarında azalma olacaktır. Fakat insan, hayvan, çevre sağlığına olan etkileri küçümsenmeyecek kadar fazladır.

Bizim ülkemizde de tarım il müdürlükleri tarafından organik tarım destek pirimler verilerek teşvik yapılmaktadır. Bakanlıkça onaylanmış sertifikasyon firmaları kendilerine bağlı olan üreticileri denetlemeye tabi tutarlar ve aynı zamanda eğitimlerde verirler. Üreticiyi kendi kendine yetebilecek duruma getirmek amaçlarıdır. Organik tarımda konvansiyonel ürünler kullanılmaması sözleşmesi yapılır. Eğer firma ani denetlemelerinde tespit ederse üreticinin sertifikasyonunu iptal edebilir. Firmalar ürün pazarlama kısmında da pazarı kendileri bulduğu için üreticiye ürününü pazarlama konusunda yardımcı olmaktadır. İhraç ürünlerde de 1985 yılında itibaren çeşitlilik artmıştır. Yurt içinde organik pazarlara talep artışının olduğundan dolayı zamanla büyüme görülmekte. Türkiye’de büyük şehirlerinde talep olduğu için özel pazarlar kurulmaktadır. Bazı hastalıklarda vücut direncini arttıra bilmek için organik tarım ürünleri tüketilmesi önemlidir.

Ekolojik tarım

Ekolojik Tarımın sağlıklı ve dengeli büyümesini sağlamak, araştırmak, eğitimi, destek sağlanması amacıyla 1992 yılında ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu)Derneği kurulmuştur. Bugün meyve, sebze, yem, gübre, tohum, toprak, çiçek, hayvansal ürünler ve pamuğa kadar üretim mevcuttur. Tohum bankasının kurulması ve tohum şenlikleri ile hibrit olmayan çok eski zamanlardan kalma tohumların değeri anlaşılıp üreticiler arasında takas yapılmakdadır. Avrupa ülkeleri özellikle organik tarıma önem vermektedirler.1999 yılında Belçika kâğıt ağartmakta kullanılan klor kimyasal maddesini geri dönüşüm yağlarında kullanmış bu yağlarda hayvan yemlerine karıştırılınca tüm hayvansal ürünlerinde toksik ve kanserojen etki oluşmuştur. Sağlıksız tüm ürünler imha edilmiş ihracat durmuş ve başka Avrupa ülkelerinden hayvansal ürünler ithal etmiştir.2004 yılında Hollanda patates ayıklama havuzların da kullandığı kil maddesinde bu dioksin kimyasalı bulunduğunu sonrada tespit etmiştir. Patatesler hayvan yemi olarak kullanılmış burada da hayvansal ürünlerde bulaşma görülmüş birçoğu imha edilmiştir. Ülkeler arası ithalatlarda bu konuların önemini daha iyi anlamış durumdayız.

Organik tarımın teşvik ve desteklerini arttırıp halkın tüketimini arttırırsak satış fiyatların da düşme olacaktır. Toplum genelde pahalı olduğu için bu ürünlere ulaşamamaktadır. Gelecek neslin organik tarıma daha önem vereceğine inanıyorum.