[size=large]Kış Aylarında Besicilik

Kış aylarında besicilik ne yazık ki ülkemizde danaların kapalı yerlere tıkılması anlamına
geliyor. Danalar bir nakliye sonucu besi damına getirildiklerinde, nakliyeden dolayı strese
giriyorlar. Stres hormonunun salgılanmasıyla direnç sistemleri geriliyor.
Nakliye her zaman “öksürük” demektir. Danalar yolda ne kadar konforlu gelirlerse gelsinler,
yol ne kadar yakın olursa olsun öksürük kaçınılmazdır. Nakliye mesafesinin uzak olması,
danaların sıkışık, konforsuz koşullarda nakledilmesi ise öksürük probleminin daha erken ve
daha şiddetli olarak karşımıza çıkmasına neden olur. Barınağa konulan danalar, 3-10 gün
içinde öksürmeye başlayınca besiciler “üşüttü” diyerek ahır içerisindeki en ufak delikleri bile
kapatmaya kalkarlar. Hayvanların bulundukları ortamda hidrojen sülfit, metan, karbondioksit
ve amonyak gibi zararlı gazlar birikmektedir. Bu gazların ortamdan derhal yok edilmesi
gerekirken, aksine ortamda daha çok birikmesi için elden gelen yapılır. Böylece nakliye
stresinin üzerine bir de “kötü hava” eklenir. Öksürük giderek artar ve ahır içerisinde yayılır.
Sonuçta besici antibiyotiğe sarılır. Para kazanmak için yapılan besicilik daha başladığı
günlerde para kaybettiren bir iş haline gelir. Öksüren danalar kilo almaz, hatta kilo
kaybederler. Bunun yanı sıra harcanan antibiyotiklerin masrafları kayıplara eklenir.
Antibiyotikler kullanılsa ve tedavi şansı olsa bile, koşullar düzelmedikçe nüksler ortaya
çıkacak, yani tedavi edildiğini sandığımız danalar bir süre sonra tekrar öksürmeye
başlayacaklardır. Demek ki; öksürüğün sebebi üşüme değil, nakliye ve nakliyeyi takip eden
kötü havalı barınak koşullarıdır.
Besicilikte, daha doğrusu sığırcılıkta temiz hava yem kadar önemlidir. Üstelik ücretli
değildir.
Sığırların işkembeleri kalorifer kazanı gibidir. Sığırlar işkembeleri çalıştığı sürece üşümezler.
Yem, kalorifer kazanına giren yakıt gibi danayı ısıtır. Ayrıca; dananın üzerinde kalın bir kürk
vardır. Üşüyeceğini düşünerek kapalı ahırlarda hayvanları zararlı gazlara maruz bırakmak
besicilikte yapılan en hatalı iştir.Besicilikte önerimiz nakliye sonucu barınağa getirilen danalara “profesyonel yardım” da
bulunmaktır. Dananın yaşadığı stresi en kısa sürede atlatması için vitamin, mineral, enerji
içeren ve işkembeyi çalışır halde tutmaya yarayan destek ürünleri kullanarak bu kritik dönemi
aşabiliriz. İşkembe yararlı mikroorganizmaların sindirim sağladığı bir ortamdır. Yararlı
mikroorganizmaları işkembede bolca tutarsak danalar streslerini çabuk atlatır, yediklerini
sindirir, kilo almayı sürdürürler ve hasta olmazlar.[/size]


Alıntı Fakat Bulamayanlar Okuyamayanlar İçin Belki Az da olsa Yararı Olucaktır.