Pamuk eylem planı bu yıl hayata geçirilecek

Pamuğa eylem planı geliyor. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, Pamuk Eylem Planı’nın pamuktaki sorunların çözümü için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, planın bu yıl içinde hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü söyledi

Ana Sayfa» Güncel
15.01.2015 03:39

ARZU ALP

İZMİR - Hükümetin 2010 yılında hayata geçirdiği İDÜS (İhracata Dönük Üretim Stratejisi) ve bunun alt bileşeni GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) kapsamında hazırlıkları süren “Pamuk Eylem Planı”nın bu yıl hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu plan kapsamında “Pamuk destekleme mekanizmasının etkinliğini artıracak çalışmalar” için görevlendirilen Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) üzerine düşen görevlerin büyük bir kısmını yerine getirdi.

UPK Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, Pamuk Eylem Planı’nın hazırlanarak uygulamaya konulmasının pamuktaki sorunların çözümü için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, “2015 yılında hayata geçirilmesi öngörülen Pamuk Eylem Planı sayesinde ülkemiz pamuk üretiminde arzulanan gelişmelerin sağlanacağına ve kararlı bir sürdürülebilirliğin tesis edileceğine inanıyor ve bu inançla söz konusu çalışmaları destekliyoruz” dedi.

Pamuk Eylem Planı’nda her kuruluşun üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlatan Kocagöz, UPK olarak üzerlerine düşen görevlerin yüzde 90’ını yaptıklarını söyledi.

Eylem planında maliyetlerin doğru hesaplanması, Türkiye’de pamuk üretimi ve sorunlarıyla ilgili ulusal toplantılar ve bütçe imkanları dahilinde pamuğun önemine ilişkin kamuoyunda farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenlenmesi gibi sorumluluklar üstlendiklerini hatırlatan Kocagöz, “Rekoltenin hesaplanmasında direkt ilgili değildik ama ciddi katkı yaptık. Pamuk üretimi ve sorunlarıyla ilgili her yıl zirve düzenliyoruz. Eylem planı kapsamında bazı önemli gelişmeler de oldu. Bunların başında da lisanslı depoculuğa verilen destek geliyor. Henüz gerçekleş- Pamuk eylem planı bu yıl hayata geçirilecek meyenler de var. Özellikle vurguladığımız girdilerle ilgili reel anlamda bir destek henüz yok. Ulusal tohum çeşitleri konusunda gelişmeler var ama yetersiz” diye konuştu. Üstlendikleri eylem hazırlıklarından sadece sektörün ihtiyaçları dahilinde UPK tüzük değişiklik teklifinin geçirilmesinde eksik olduklarını vurgulayan Kocagöz, bu konuda öneri teklifini bakanlığa tekrar ileteceklerini belirtti . Kocagöz, Ekonomi Bakanlığı’ndan diğer kuruluşlar gibi kendilerinden görevlerin hangilerini yerine getirip getirmediklerine dair bilgi istendiğini söyledi.

Eylem planı kapsamında 1.4 milyon ton seviyelerinde olan, orta vadede 2 milyona 2023’te 4 milyon tona çıkması öngörülen yurtiçi pamuk talebinin tümüyle yerli üretimle karşılanmasında yetersiz kalacağını vurgulayan Kocagöz, bunu sağlamak üzere, ülke pamukçuluğunun sorunlarının çözümü konusunda 8 öneri hazırladıklarını bildirdi.

Sorunların çözümü için UPK ' dan 8 öneri paketi

1-Ülkemiz pamuk üretiminin yakın dönemde 1.5 milyon ton, orta vadede 2 milyon ton, 2023 yılı itibariyle 4 milyon tona çıkarılması hedef olarak belirlenmeli ve ilgili plan ve programlar buna göre hazırlanıp uygulanmalı.

2-Destekleme primleri en az beş yıllık dönem için belirlenmeli; ayrıca dönem başında ilan edilerek dönem boyunca kararlılıkla uygulanmalı.

3-Anılan prim miktarları her yıl en az pamuk üretim maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranında artırılmak suretiyle destek mekanizmasının işlevi korunmalı.

4-Yerli pamuk kullanan sanayicilerimiz desteklenmeli.

5-Pamuk çiftçileri ürettikleri pamuk miktarına endekslenecek üst limitli mazot ihtiyaçları oranında, bu üretime ilişkin mazot fatura tutarları üzerinden ödenecek ek primlerle desteklenmeli. Gübre, ilaç ve makine başta olmak üzere, üretim girdilerinden alınan KDV oranlarının % 1 ' e çekilmesi stopaj tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV hesabı tutmayan üreticiler için daha adaletli olacaktır.

6-Pamuk üretim ve rekoltesi doğru ve gerçekçi belirlenmeli. Pamuk kalitesi iyileştirilmeli.

7-Kurumlar arası eş güdüm sağlanmalı, işbirliği geliştirilmeli.

8-Gübre, ilaç ve makine başta olmak üzere, üretim girdilerinden alınan KDV oranlarının % 1 ' e çekilmesi stopaj tahakkuku ile vergisini ödeyen, ancak KDV hesabı tutmayan üreticiler için daha adaletli olacaktır.