Kanuna göre kefil olmak nedir?

Yeni Borçlar Kanunumuz da Kefillik ve Kefalet Sözleşmesi:

Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumuna kefillik denir, Birinin borcunu ödeyeceğine ilişkin olarak üçüncü bir kişinin alacaklıya güvence vermesi ise kefalettir.


Elbette yardımlaşmak güzeldir ve gereklidir. Fakat kendini, ailesini ve geleceğini felakete sürükleyecek davranışlar tamamen HATADIR.

Yukarıda kefil tanımına bakıldığında şunu anlarız. 'Bu kişi borcunu ne sebeple ödemezse, ben bütün borcu öderim her cezayı kabullenirim' demektir.

Çevrenize bakın, asıl borç sahibi sokaklarda gezerken kefiller hapiste veya bütün malları hacz edilmiştir. Bu yüzden çok insan İNTİHAR etmiştir.

Ödeyemeyeceğiniz borca kefil olmayın, başkalarını kendinize kefil edip GEBE kalmayın....!