yazının tamamı burda..

http://www.tarimpusulasi.com/yazarla...ye-gidiyor/11/

****
Organik Tarımın ne olduğunu kısaca bir hatırlayalım.
Organik tarım, bitki nöbetleşmesi, yeşil gübre, kompost, 'biyolojik zararlı kontrolü'nü içeren ve toprak üretkenliğini sağlamada mekanik işlemeye dayanan; sentetik gübre, pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını reddeden veya sınırlayan tarım yöntemidir. Organik tarımda toprak ve su gibi doğal çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engellemek, temiz malzeme ve teknikler kullanılarak üretilen tarım ürünleri ile insan, hayvan ve çevrenin sağlığı üzerinde olumlu katkı sağlamak amaçlanır. (link)
1972 ' de kurulan IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements - Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu) tarafından oluşturulmuştur.
IFOAM, organik tarımın amacını şöyle tanımlamıştır:
'Organik tarım toprakların, ekosistemin ve insanların sağlığının sürdürülmesini sağlayan bir üretim sistemidir. Olumsuz etkilere yol açan girdilerin kullanımına karşı ekolojik süreç, biyoçeşitlilik ve bölgesel koşullara adapte olmuş döngüye dayanmaktadır. Organik tarımın hedefi gelenek, yenilik ve bilimi birleştirerek paylaştığımız çevreye faydada bulunmak ve adil ilişkilerle yaşamın içinde yer alan herkes için iyi bir hayat sağlamaktır.' (link)
Dünya da Organik tarım Organik Tarım Araştıma Enstitüsü (Research Institute of Organic Agriculture -FiBL) / Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu ' nun (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) 2009 yılı anketine göre, 160 ülkede organik tarım yapılmaktadır. Dünyada toplam 37,2 milyon hektar organik tarım alanı (geçiş süreci alanları da dâhil olmak üzere) bulunmaktadır.
Ayrıca, tüm dünyada organik gıda ve içecek piyasası gelişmeye devam etmektedir. 2010 yılı başı itibariyle dünya organik tarım ticaretine ve iç pazar tüketimine konu olan değer 59 milyar dolardır. Bu değerin % 45’i Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilirken, bunu Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada izlemektedir. Dünyada kişi başına en çok ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Danimarka, Lüksemburg, İsveç, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa gelmektedir. (link)
Türkiye ' de üretilen organik ürünlerin büyük çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilmektedir. Ülkemizde organik tarımla süreç 90 yıllarda başlamış son 10 yılda hızla ilerlemektedir. Bu nedenle sırasıyla aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
Organik tarım faaliyetleri 1986 yılında öncelikle ithalatçı ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak yapılmıştır.