HEYBE

Bir zamanların vazgeçilmezi.... Kıl, yün ve kendir lifinden dokunarak içine çeşitli şeyler konup, bir yerden bir yere taşımaya yarayan iki gözlü ev eşyâsı.

Heybe omuza veya at, eşek, bâzı bölgelerde de öküz sırtına konabilir. Heybenin iki gözü arasındaki kısmın ortası ekseriyetle yarık olur. At veya merkebin veya katırın sırtındaki eyerin kaşına takılıp, iki gözü yanlardan aşağı sarkıtılarak dengeli durması sağlanır. Omuz heybeleri ise daha küçük olup, delik kısmından boyuna geçirilir.

Heybenin bir gözü arkada bir gözü önde olur. Heybe daha çok köylerde kullanılır. Tarlaya, bağa, bahçeye giderken, yiyecek ve içecekler konduğu gibi küçük eşyâlar da konur. Pazardan alınan yiyecekler de heybeye konarak taşınır. Daha süslü heybelerin gözlerinin yüzüne halı kaplanır. Ağızları kilitli olanları da vardır.

[img width=600 height=600]http://i1170.photobucket.com/albums/r537/TALHA0632/heybe1_zpsm14xbtya.jpg[/img]

At üstünde bir anne ve yanında heybe içinde küçük çocuğu. Muhtemelen heybenin diğer gözünde erzak ve malzemeler. Arka tarafta Ağrı Dağı... Bu manzarayı eskiler iyi bilir 'Heybe uykusu'

[img width=738 height=600]http://i1170.photobucket.com/albums/r537/TALHA0632/Heybe-Uykusu_zps5q76xyry.jpg[/img]

Heybe dokuması artık yok sayılır. Turizm amaçlı üretimler sadece dekorasyon amaçlı. Fakat modern heybe kullanımı devam etmekte... Günümüzün demir atları motorsikletlerde....