Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

· Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

· Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

· Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

· Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.

· Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

· Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

· Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır

Alıntıdır