Siew żyta z Zetorem Proximą 90: http://youtu.be/hMyKFQetWWo