+ Konuya Cevap Yaz
3 sonuçtan 1 ile 3 arası gösteriliyor
 1. #1
  sinan35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  14 Aralık 2014
  Şehir
  İzmir
  Yaş
  35
  Mesajlar
  384
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Lightbulb Silaj Rehberi  Faydalı ve çok iyi bir rehber, forum ve google arama sonuçlarında görüntülenmesi için bir kısmını burada paylaşıp, dosya olarak ekliyorum, umarım faydalı olur.

  İçindekiler:

  SİLAJ NEDİR? FAYDALARI NELERDİR?
  SİLAJ NASIL YAPILIR?
  Silo Yeri Nasıl Seçilir?
  Silo (Kabı) Nedir? Özellikleri Nelerdir?
  Silo Kabı Çeşitleri Nelerdir?
  Silo Büyüklüğüne Nasıl Karar Verilir?
  Hangi Yemler Nasıl Silolanır? Bu Yemlerin Özellikleri Nelerdir?
  Yemler Silolanmak Üzere Nasıl Hazırlanır?
  Dolum Aşamasında Siloya Hangi Katkı Maddeleri Eklenir?Neden?
  Silo Nasıl Örtülür?
  Silolama Sırasında Besin Madde Kaybı Olur mu?
  Silo Kabı Nasıl Açılır ve Silaj Nasıl Korunur?
  Silaj Kalitesi Nasıl Tayin Edilir?
  SİLAJLA BESLEMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  SİLAJ NEDİR?
  FAYDALARI NELERDİR?
  Silaj (=silo yemi= turşu), suca zengin yemlerin, beton, taş, tahta veya plastik malzemeden hazırlanan silo kabı içinde havasız ortamda süt asidi (laktik asit)bakterilerinin etkinliğine bırakılarak fermente edilmeleriyle elde edilen yemdir. Yani hayvanlar için suca zengin yemlerden hazırlanan bir çeşit turşudur.
  İyi bir silolama ile silolanan yemlerin bozulmadan ve besin madde içeriklerinde önemli bir kayıp olmadan saklanması sağlanır. Böylece hayvanların kaba yem gereksinimlerinin karşılanması açısından yıl içinde süreklilik sağlanabileceği gibi ekonomik bir besleme uygulamak da mümkün olabilir. Silo yeminin hayvan beslemeye ve işletme
  ekonomisine getireceği yararlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  1. Suca zengin kaba yemlerin yetişmediği dönemlerde hayvanların suca zengin kaba yem gereksinimlerini karşılar.

  2. İklim koşullarının yeşil otların kurutulmasına olanak tanımadığı bölgelerde silolama, yani yeşil yemlerden silaj hazırlama en uygun saklama yöntemidir.

  3. Suca zengin yemlerin her türlü iklim koşullarında saklanmasına imkan sağlar.

  4. Yeşil otları kurutarak saklamaya göre silaj yaparak saklamada yemlerin besin madde kaybı daha az olur, yani yeşil yemler besin madde içerikleri açısından fazla bir kayba uğramadan uzun süre saklanabilirler.

  5. Silaj, hayvanların hoşlanacağı koku, tat ve yumuşaklığa sahip olması nedeniyle hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve hayvanların iştahlarını açar.

  6. Silolanacak yem içine karışmış her türlü yabancı ot silolama ile hayvanlara zararsız hale gelir, toksik etkili bazı bitkiler, fermantasyon nedeniyle bu etkilerini yitirirler ve daha kaliteli ve sindirilebilirliği daha yüksek kaba yem elde edilir.

  7. Başka metotlarla saklanması zor olan veya mümkün olmayan suca zengin yem kaynaklarının saklanmasına imkanı sağlar.

  8. Kurutma işlemiyle saklamaya göre silolayarak saklama, çiftlik içinde daha kolay, küçük hacim ve mekanlarda depolama imkanı sağlar. Örneğin bir ton kuruot depolamak için 14m3 alan gerekirken, aynı miktar silajı depolamak için 1.5-2m3 alan yeterlidir.

  9. Silolama, silo kapları açılmadığı sürece suca zengin yemlerin dış çevre koşullarından etlkilenmeden ve bozulmadan 2-3 yıl gibi uzun süre ile saklanmasına imkan sağlar.

  10. Silolanacak yemler erken biçileceği için işletme ekim alanlarının daha rasyonel kullanımına imkan sağlar.

  11. Yem maliyeti açısından kuru madde bazında kuruotlara göre çok daha ucuz kaba yem teminine imkan sağlar.

  12. İleri düzeyde mekanizasyona imkan tanıdığı için işçilik giderlerinde azaltır ve böylece işletme ekonomisini olumlu yönde etkiler.
  Söz konusu bu yararlar, işletmede uygulanan üretim tekniği, yem ve hayvan kaynaklarına göre daha da çoğaltılabilir.

  Özetle, silolayarak saklama yani silaj yapımı, özellikle kaba yem kaynakları sınırlı olan ülkemizde sığır yetiştiricileri için hem ekonomik hem de dengeli besleme açısından büyük faydalar sağlayabilecek potansiyeldedir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi, silaj
  yapma işleminin daha yakından tanınması ile mümkündür.

  SİLAJ NASIL YAPILIR?
  Silaj üretiminde çok ileri düzeyde teknik bilgi ve donanıma gerek yoktur. Ancak kaliteli silaj üretimi için gerekli temel bilgi ve donanımın mutlaka sağlanmasında fayda vardır. Kaliteli silaj üretimi için öncelikle silo yeri için uygun mekanın seçimi, silo kabının seçimi, işletmede gereksinim duyulan silaj miktarının tespiti, yani silo büyüklüğünün
  hesabı, silolanacak yem veya yemlerin miktarı ve seçimi, yemlerin silolaya doldurulmak üzere hazırlanması, yemlerin siloya doldurulması, silolama olayının kolaylaştırılması ve silaj kalitesinin artırılması amacıyla siloya katkı maddeleri eklenmesi, silonun kapatılması
  ve silaj oluşumu için bekleme ve silo kabını açma, silaj yapımında bilinmesi gereken temel bilgilerdir. Bu bilgiler aşağıda sunulmuştur.

  Silo Yeri Nasıl Seçilir?
  Silaj yapmak amacıyla kurulacak silo kapları için uygun yer seçimi son derece önemlidir. Silo kapları için yer seçimi yapılırken aşağıda belirtilen faktörlerin göz önüne alınması ve buna göre yer seçilmesi gerekir.
  1. Silo yemi her gün hayvan barınağına taşınacağından öncelikle siloların buraya yakın olmasına özen göstermek gerekir. Silolanacak materyalin üretildiği tarlaya yakınlık, ikinci derecede dikkate alınması gereken unsurdur.
  2. Silo kaplarının doldurulması, boşaltılması ve hayvan barınaklarına
  taşınmasının kolaylaştırılması için tüm iklim koşullarında taşıtların ulaşımına elverişli; ancak barınak içerisine silaj kokusu sinmeyecek, şekilde hakim rüzgarın ters istikametinde bir yer seçilmelidir.
  3. Silo yapım yerinin taban suyu düzeyi dikkate alınarak silo derinliği
  ayarlanmalıdır. Ayrıca silo yeri temel için yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
  4. Silo kapları, silo içerisine sızma olasılığı nedeniyle şerbet çukurları ve gübreliklerin yakınında yapılmamalıdır.
  5. Silo suyu drenajını sağlamak için silo yerinin en az %1-2 eğime sahip olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla eğimli araziler kullanılabileceği gibi,düz arazilerde silo tabanında %1-2 eğim oluşturulması gereklidir.
  6. Silolar yapılırken işletmenin ilerdeki genişleme durumu mutlaka gözönüne alınmalıdır. Silo yemine gereksinimin artması halinde, yeni siloların yapımına olanak verecek yeterli alan olmalıdır. Ayrıca yemlerin, kolay doldurulup boşaltılması için taşıma araçları trafiğine uygun boş alan bulunmalıdır.
  Siloların mimari yapıları çiftliğin genel görünümünü bozmayacak şekildeplanlanmalıdır.

  Silo (Kabı) Nedir? Özellikleri Nelerdir?

  Silolanacak suca zengin yemlerin içine sıkıştırıldığı beton, taş, tahta veya plastik malzemeden mamul kaplara silo veya silo kabı adı verilir. Silo kabının en önemli özelliği içerisinde bulunan yem ile dışarıdaki nem ve hava arasında tam bir izolasyon sağlamasıdır. Bu sağlanamazsa elde edilecek silo yemi veya silaj hayvan besleme
  açısından iyi bir yem özelliği taşımayacağı gibi hayvanlar için zararlı etkilere de sahip olacaktır. Özetle silo kabı, içine konan yemlerin fermentasyonunu hayvanların severek yiyecekleri sınırlar arasında tutacak nitelikte olmalıdır. Buna göre, silo kapları hangi
  malzemeden yapılırsa yapılsın aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
  1. Silo yapı malzemesi yem suyunu emmemeli ve yem suyundan
  etkilenmemelidir. Kullanılan malzeme yemin kalitesinin ve bozulmasına nedenolmamalıdır.
  2. Yapı elemanları hava ve suyu içeriye sızdırmayacak özellikte olmalıdır.Duvarların iç yüzeyinde hava boşluğu oluşumuna yol açacak girinti, çıkıntı veköşeler bulunmamalıdır.
  3. Silo duvarları ve tabanı yem kitlesinin yaptığı yatay ve dikey basıncı
  karşılayabilecek dirence sahip olmalıdır. Silo yapımında kolay temin edilebilirve ucuz malzeme kullanılmalıdır.

  Silo Kabı Çeşitleri Nelerdir?
  Silolar özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılabilirler. Yapılış şekillerine göre silolar,düşey veya yatay, toprak üstü veya toprak altı, silindirik veya hendek silolar şeklinde sınıflandırılabilirler. Kullanılan yapı malzemesinin cinsine göre de kargir (taş, tuğla, biriket,
  betonarme), çelik, ahşap silolar şeklinde sınıflandırılabilir. Aynı şekilde geçici veya sürekli oluşlarına göre de sınıflandırılabilirler.
  Bütün bunlar dikkate alınarak silolar genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

  A- Toprak üstü silolar
  1. Toprak üstü silindirik silolar (kule tipi silolar)
  a. Toprak üstü silindirik-sürekli silolar: Ahşap, tuğla, beton ve metal silolar.
  b. Toprak üstü silindirik geçici silolar: Çit ve demet silolar.
  2. Toprak üstü yatay silolar
  a. Sürekli yatay silolar-Bank silolar-Betonarme
  b. Geçici yatay silolar-Plastik bez silolar, sosis tipi silolar, ahşap duvarlı silolar
  B- Toprak altı (derin) silolar
  1. Toprak altı silindirik silolar: Çukur veya silindirik silolar: beton, taş, tuğla
  2. Toprak altı yatay silolar: Hendek silolar: beton, taş, tuğla, ahşap
  Silindirik silolarda yapı malzemesi olarak en fazla beton kullanılmakla birlikte,briket, taş, tuğla ve sac da kullanılabilir. Ahşap veya sacdan yapılmış silindirik silolar çok dayanıklıdır. Çelik sacla yapılan silolarda, hava ve su ile teması olan kısımlar kolay
  aşındıklarından, iç kısmın koruyucu bir madde ile kaplanması zorunluluğu doğar. Silindirik silolar için en uygun yapı malzemesi galvanizli oluklu sacdır. Ahşap malzeme ile yapılan siloların yatay basınca karşı dirençleri, duvar dışına yerleştirilen çelik halkalarla sağlanır.
  Silaj suyu, kereste yapı malzemesinin dayanıklılığını koruyucu bir madde gibi arttırır.
  Ancak, duvar dış yüzeyinin yağış sularına karşı boyanarak korunması gerekir.

  Kargir silo yapımında, duvar iç yüzeyi silaj suyunun etkisine dayanıklı malzeme ile sıvanmalıdır. Ayrıca silonun boş olduğu zamanlarda duvar iç yüzeyi her sene veya iki senede bir yağlanmalıdır. Aksi halde betonarme duvarların içindeki demir döşeme aşınır.
  Yapı malzemesi olarak tuğla kullanılan silolar silaj etkisine daha dayanıklı olmakla birlikte duvar harcı silaj suyundan etkilenir. Bu yüzden harçla oluşturulan yüzeyin koruyucu bir madde ile kaplanması önerilir.

  Kuyu veya çukur silolar, silindirik siloların toprak içine gömülmüş şeklidir. Bu tip silolar yağmur sularının kuyu çevresine sızma olasılığı bulunmayan yerler için uygundur.
  Kuyu siloların duvarları da dik, pürüzsüz ve kaygan olmalıdır. Kuyunun çevresi 120-150cm yükseklikte bir çitle çevrilerek insan veya hayvanların düşmesi önlenmelidir. Çukur siloların kuruluş maliyetleri düşük olmakla birlikte, her yerde yapılma olanağı yoktur. Bu
  siloların en büyük eksikliği, yemin günlük olarak çıkarılmasının zor oluşudur. Yem en kolay şekilde elavatörler kullanarak çıkarılır. Yem çıkartırken silo içerisinde oluşabilecek bazı zehirli gazların boğucu etkilerine karşı dikkatli olmak gerekir.
  Yer düzeyinin altında veya üstünde yatay bir şekilde fazla yükseklik veya derinlik uygulanmadan yapılmış silolara yatay silolar denir. Bunlardan yer üstünde olan silolara bank silolar, yer düzeyinden aşağıda olanlara da hendek silolar denir. Duvarlar hariç,
  inşaat tekniği her iki tipte de aynıdır. Aradaki fark hendek siloların duvarlarının toprakla temasta olması, buna karşın bank silolarda ise toprak üzerinde istinat duvarlarının bulunmasıdır.
  Hendek silolar, gerek yapılışlarının basitliği, gerekse doldurma ve boşaltmanın kolay olması nedeniyle yaygın bir silo tipidir. Duvar yüzeyleri kaplanmayan hendek silolar,yalnız işçilik masrafı ile yapılabilirler. Hendek silolar, duvar yüzeyleri kaplanmadan bir iki
  yıl kullanılabilir. Geçici hendek siloların duvar yüzeylerinin kaplanmalarına gerek yoktur.
  Hendek siloların, yağmur sularının sızmasına olanak vermeyecek şekilde bir yamaç eteğine yerleştirilmeleri gerekir. Silonun yağış sularından bu şekilde korunması, silo tabanında biriken silaj suyunun drenajını sağlar. Yüzey sularının silo içine akışını
  önleyecek oluk şeklinde hendeklerin silo yanlarında oluşturulması daha da uygundur.
  Hendek silolardan silaj, silonun bir ucundan alınabileceği gibi, her iki ucundan da çıkarılabilir. Hava teması nedeniyle oluşacak bozulmayı engellemek için, açılan uçtan hergün ortalama olarak sadece 10 cm kalınlığında bir yem kitlesi çıkarılır ve tekrar kapatılır. Hendek siloların yan duvarlarına 1/3 oranında bir eğim verilir. En çok uygulanan
  taban genişliği 2-3 m kadardır. Kazı toprağının taşınmasında, silo yeminin boşaltılmasında ve sıkıştırılmasında kolaylık sağlamak için, eğimli arazide bir uç, düz arazide ise her iki uç rampalı olarak kazılmalıdır. Sürekli hendek siloların duvar yüzeylerinin taş, tuğla, beton, briket, demirli beton,katranlanmış ahşap gibi malzemelerle döşenmesi gerekir. Siloların doldurulması sırasında traktör ve benzeri ağır vasıtalar kullanılmıyorsa, silo tabanının döşenmesi
  zorunlu değildir. Tabanın döşenmesinde beton, taş ve çakıl kullanılabilir. Silo tabanı döşenmişse veya su geçirmez killi topraktan oluşmuşsa, tabanın duvarlara yakın kısmında dren olukları yapılmalıdır. Taban kumlu veya suyu sızdıran bir cinstense,
  drenajla ilgili herhangi bir önleme gerek yoktur.
  Ülkemizde küçük tarım işletmeleri hakim olduğu için kule tipi sürekli silolar pek bulunmamaktadır. Özellikle kurak bölgeler için küçük boyutlu sürekli yada geçici kuyu ve hendek siloların uygun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca sap ve saman balya
  siloları, tahta ve çit silolar ile plastik bez silolar maliyetlerinin düşük olması nedeniyle ülkemiz için önerilebilecek silo tipleridir.

  Silo Büyüklüğüne Nasıl Karar Verilir?
  Silo büyüklüğü veya silo hacmi, çitlikte yapılacak silaj miktarına bağlı olarak belirlenir. Silaj miktarı belirlenirken öncelikle,
  1. İşletmenin büyüklüğü, yani işletmede silajla beslenecek hayvan sayısı ve türü,
  2. Silajın hayvanlara verilme süresi,
  3. Üretilecek silajın yoğunluğu, yani 1m3
  silajın kg olarak ağırlığı,
  4. Silodan yararlanma oranının bilinmesi ve tüm bunlara göre işletmenin ihtiyacı olan toplam silajın ton olarak belirlenmesi gerekir.
  şletmede silajla beslenecek hayvanlar Büyükbaş Hayvan Birimi (BBHB) cinsine dönüştürülerek hayvan sayısı olarak standardize edilir.
  Büyükbaş Hayvan Birimi: 500 kg canlı ağırlıkta gelişmesini tamamlamış ergin sığır olarak tanımlanır. 1 BBHB’ne verilecek günlük silo yemi miktarı aşağıda verilmiştir.

  1 yaşından küçük sığır 0.12 BBHB
  1-2 yaş arası sığırlar 0.70 BBHB
  Gebe düve 1 BBHB
  Ergin sığır 1 BBHB
  Boğalar 1.4 BBHB
  Gebe koyunlar 0.1 BBHB
  Toklu 0.1 BBHB
  Kuzu 0.05 BBHB

  İşletme içindeki hayvan sayısının standardizasyonundan sonra, 1 BBHB’ne günde yaklaşık 20 kg silaj verilecek şekilde işletmenin günlük silaj tüketimi bulunur. Bu değer işletmede silajla beslemenin uygulanacağı gün sayısı ile çarpılarak, işletmenin o dönem
  için gereksinim duyduğu toplam silaj miktarı ton olarak bulunur. Bu değer silajın yoğunluğu ile çarpılarak, bu miktar silajın hacimsel büyüklüğü hesaplanır. Elde edilen bu hacimsel büyüklük, silo kullanım oranına bölünerek bu hacimsel büyüklükteki silajın üretimi için
  gerekli olan silo kabının hacimsel ölçüsü bulunur. Böylece silo kabının büyüklüğü hacimsel olarak hesaplanmış olur.

  Çeşitli Silajların Yoğunlukları
  Silajın cinsi kg/m3
  Çayır otu 680-800
  Üçgül 680-800
  Şeker ve hayvan parcarı yaprakları 700-900
  Şeker pancarı 900
  Patates 800-1000
  Mısır (hasıl) 650-750
  Yonca (% 25 kuru madde) 650
  Yonca (% 40 kuru madde) 400

  Yukarıdaki hesaplamada gerekli olan diğer bir bilgi de silo kullanım oranıdır. Silo kabından her zaman %100 yararlanmak mümkün değildir. Normal koşullarda silo kabından yararlanma oranı %80 civarındadır. Silo hacminin yaklaşık %20’si sıkıştırma
  sonucu oluşan hacim azalması nedeniyle kullanılamaz. Silo hacmine duyulan gereksinim hesaplanırken bunun mutlaka dikkate alınması gerekir.Öte yandan, yukarıdaki hesaplama yardımıyla silaj üretimi için ekimi yapılacak yeşil yem bitkisinin ekim alanı büyüklüğü de hesaplanabilir. Örneğin mısır silajı üretilecekse 1 dönümden elde edilecek silajlık mısır (süt olum döneminde) yeşil yem
  olarak yaklaşık 4250 kg civarındadır. Normal koşullarda silaj olum aşamasında bu ağırlığın yaklaşık %25-27’si kaybolacağından, 1 dönüm mısır ekim alanından elde edilecek mısır silajı miktarı yaklaşık 3200 kg'dır. İşletmenin bir dönemde 150 ton silaja gereksinimi varsa, bu miktar mısır silajı üretebilmek için 47 dönüm mısır ekimi yapılması
  gerekir.

  Ülkemiz açısından yapımı daha uygun olan toprak üstü betonarme bank silolarda silo kabı ölçüsü işletmenin silajlık yeşil yem üretimi ve silaj gereksinimine bağlı olarak değişir. Bununla ilgili bir örnek şu şekilde verilebilir. Yılda 660 ton silaj üretimine (200 baş
  sağmal süt ineği 165 gün, günde hayvan başına 20 kg silaj tüketimi için) gereksinim duyan bir işletme için işletmenin silo yan duvarlar yüksekliği yaklaşık 2 metre, silo eni (tabangenişliği) yaklaşık 3.5 metre ve silo kabı uzunluğu yaklaşık 20 metre olan 6 adet silo kabı
  yeterlidir Silindirik silolarda silo yüksekliği, silo çapının en az 2, en fazla 3-3.5 katı (5-20 m)olmalıdır. Günlük yem tüketimi fazla olan büyük işletmelerde, çok büyük bir silo yerine, iki
  veya daha fazla silo yapılması önerilir. Böylece silolama zamanı farklı olan çeşitli yembitkileri en uygun zamanda silolanabilecekleri gibi, herhangi bir şekilde silajla yemlemeye ara verilmesi halinde siloda artan silajın bozulması da önlenmiş olur.

  Hangi Yemler Nasıl Silolanır? Bu Yemlerin Özellikleri Nelerdir?
  Genel bir kavram olarak suca zengin kaba yemlerin hepsi silolanabilir; ancak bunların silolanabilme yetenekleri farklıdır. Silolanacak suca zengin yemlerin kuru madde içeriklerinin %25-35 arasında, kolay eriyebilir karbonhidrat içeriklerinin ise en az %3
  olması gerekir. Bitkinin türüne ve biçim zamanına bağlı olarak su ve kuru madde içerikleri
  değişmekle birlikte ideal biçim dönemindeki kimyasal yapılarına göre suca zengin yeşil
  yemler silolanma yeteneklerine göre 3 grup altında incelenir.
  I. Kolay silolanabilen yeşil yemler: Silolanmak için yeterli düzeyde kuru madde
  ve kolay eriyebilir karbonhidrat içeriğine sahip olduklarında bunların silolanmalarında
  herhangi bir katkı maddesine gereksinim duyulmaz. Bu yemler;
  1. Mısır hasılı, sudan otu (süt olumunda KM miktarı %20'nin üzerinde olacak)
  2. Lahana yaprakları
  3. Ayçiçeği (iyi doğranacak ve parçalanacak)
  4. Yer elması yeşil kısımları
  5. Şeker ve hayvan pancarı yaprakları (taze durumda ve temiz)
  6. Darı hasılı
  II. Orta derecede silolanabilen yeşil yemler: Kuru madde ve kolay eriyebilir
  karbonhidrat içerikleri orta düzeyde olduğundan bunların silolanmaları esnasında katkı
  maddesi olarak %1-2 tahıl kırması, %0.5-1 şeker veya %1-2 melas tavsiye edilir. Bu
  yemler;
  1. Çavdar hasılı
  2. Bakla
  3. Baklagil karışımları
  4. Lüpen çeşitleri
  5. Üçgül çeşitleri (çiçekte veya çiçeklenmeden sonra)
  6. Yeşil hardal
  7. Ayçiçeği (körpe)
  8. Çayır otu
  III. Silolanmaları güç olan yeşil yemler: Bunların kuru madde ve kolay eriyebilir
  karbonhidrat içerikleri düşüktür. Bunları silolamak için kuru madde ve/veya kolay eriyebilir
  karbonhidrat içeriğini artırıcı özelliklere sahip tahıl kırmaları (%3-4), melas (1-2), sapsaman
  (%1-2) vb. gibi katkı maddelerine ihtiyaç vardır. Bu yemler;
  1. Mer'a otları (körpe)
  2. Fiğ ve bezelye çeşitleri
  3. Üçgül çeşitleri (çiçeklenmeden önce)
  4. Tatlı lüpen
  5. Yonca

  Yemler Silolanmak Üzere Nasıl Hazırlanır?
  İyi bir silo yemi yapabilmek için silolanacak yemlerin belli kimyasal ve fiziksel
  yapıya sahip olması gerekir. Kimyasal yapı bakımından silolanacak yemlerin su ve
  karbonhidrat içerikleri açısından silolanmaya uygun olması veya uygun hale getirilmesi
  gerekir. Silolanacak yemler başlangıçta %80 civarında su içerirler, yani %20 kuru
  maddeye sahiptirler. İyi bir silo yem yapabilmek için yeşil yemlerin su içeriklerinin bir
  miktar düşürülmesi gerekir. Bunun için de bu yemlerin bir miktar soldurulması veya
  pörsütülmesi gerekir. Ancak mısır hasılı ve pancar yaprakları silolanmadan önce
  pörsütülmemelidir. Özellikle pancar yapraklarının pörsütülmemesinin 2 nedeni vardır.
  1. Zedelenmiş, kopmuş yapraklar pörsütme sırasında çabucak bozulacaklarından
  yani çürüyeceklerinden diğer sağlam yaprakları etkileyerek bozulmaya neden
  olur.
  2. Pörsütme sırasında pancar yapraklarının diğer yemlere göre çok fazla besin
  madde kayıplarına uğramasıdır.
  Mısır hasılının pörsütülmeme nedeni ise yüksek düzeyde kuru madde içermesidir.
  Bu nedenle doğrudan silolanabilir. Pancar yaprakları ve mısır hasılı dışındaki diğer yeşil
  yemler soldurularak silolanırsa ve tam soldurma yapılmışsa silo yeminin kuru madde
  içeriği %30-35’e kadar yükselir ve daha kaliteli silo yemi elde edilir. Daha yüksek kuru
  madde içeriğine sahip yemlerin silolanması uygun değildir. Materyalin fazla kuru ise iyice
  sıkıştırılamaz ve silo içinde hava kalır. Ayrıca fazla kuru materyal ölü olduğu için ilk 48
  saat içerisinde gerekli olan solunum bitki tarafından yapılamaz ve silo içinde kalan oksijen
  tüketilemez ve silaj kalitesi bozulur. Silolanacak materyalin su içeriği fazla ise
  fermentasyon sırasında fazla su açığa çıkacağından, bu su ile kaybolan besin madde
  miktarı da yüksek olur. Ayrıca silajlık materyal içindeki fazla su fermentasyonu sağlayan
  bakteri faaliyetini engelleyerek silaj kalitesini bozar. Tüm bu nedenlerden dolayı genel bir
  kural olarak silolanacak materyalin kuru madde içeriğinin %30-35 civarında olması arzu
  edilir.
  Başarılı bir fermentasyonun gerçekleştirilerek kaliteli silaj eldesi için gerekli bir
  diğer kimyasal özellik silolanacak yemlerin karbonhidrat içerikleridir. Çünkü
  fermentasyonu gerçekleştiren bakterilerin faaliyeti için enerji kaynağı olarak yeterli
  düzeyde kolay eriyebilir karbonhidratlara gereksinim vardır. Genel bir kural olarak
  silolanacak materyalin kolay eriyebilir karbonhidrat içeriğinin %3’den az olmaması ve ideal
  olarak %6 civarında olması gerekir. Yulaf, mısır, arpa, buğday gibi tahıl hasıllarının kolay
  eriyebilir karbonhidrat yönünden zengin olmalarına karşın yonca ve üçgül gibi baklagiller
  kolay eriyebilir karbonhidratlarca fakirdirler ve silolanmaları daha güçtür.
  Silolanacak materyalin kuru maddece ve/veya kolay eriyebilir karbonhidratlarca
  fakir oldukları durumlarda silo katkı maddelerinden yararlanılarak silo materyalinin
  kimyasal içeriğinin fermentasyona uygun hale getirilmesi gerekir.
  Silolanacak yemlerin silolama açısından bir diğer önemli özeliği de fiziksel
  yapısıdır. Öncelikle silolanacak materyal içi dolu saplardan oluşmalıdır. Aksi halde
  silolama sırasında içi boş saplarda hava kalacak, silaj kalitesi bozulacaktır. Silolanacak
  yemlerin bir diğer fiziksel özelliği de uygun sap uzunluğuna sahip olmaları, yani bunlara
  doğrama işlemi uygulanmasıdır. Yeşil yemlerin silo kabı içerisinde daha iyi sıkışıp kap
  içerisinde hava kalmasını engellemek ve birim hacme daha fazla yem sığdırabilmek
  açısından doğrama çok önemlidir. Ayrıca elde edilecek silajla beslenecek hayvanlar bu
  yemi parçalamak için fazladan enerji sarfetmeyeceklerinden silajın yarayışlılığı artacaktır.
  Silolamada en uygun doğrama uzunluğu tahıl hasılları için 5-7 cm, mısır hasılı için ise 2-3 cm’dir. Daha uzun doğrama uzunluğu amaca uygun değildir. Daha kısa olanlar ise iş
  gücünü artıracağından ve silo kabı içinde topaklaşmaya neden olacağından tavsiye
  edilmez.
  Öte yandan, günümüzde silajlık materyalin özel ekipmanlarla hazırlanması, uygun
  doğrama uzunluğuna ve iş gücünün ekonomik kullanımına imkan sağlamaktadır.
  Yemler Siloya Nasıl Doldurulur?
  Yemlerin siloya doldurulmasından önce silo kabının genel bakımının yapılması,
  yıkık veya dökük yüzeylerin onarılması, aside dayanıklı koruyucu maddelerle kaplanması
  gerekir. Hatta silo kabı duvarlarında yeterli izolasyonun yapılması yararlı olur. Gerekli
  onarım veya bakımdan sonra silo tabanı ve yan duvarlarının temizlenerek yem artıklarının
  uzaklaştırılması gerekir. Silo kabının genel temizliğinden sonra silo duvarları %10’luk
  sodalı su ile ve arkasından temiz su ile yıkanmalı ve doldurma işlemine hazır hale
  getirilmelidir. Ayrıca silo suyunun tahliyesini sağlayan kanal ve boruların da gözden
  geçirilmesi gerekir. Silonun tabanı toprak ise, yemler doldurulmadan önce tabana sapsaman
  ve kuruot gibi maddeler serilerek, toprakla karışma yüzünden oluşabilecek silo
  kayıpları azaltılmalıdır.
  Silonun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yemi en alt
  tabakadan başlayarak sıkıştırmaktır. Bu sıkıştırmayla bir yandan ortamdaki hava
  uzaklaştırıldığı gibi diğer yandan süt asiti bakterilerinin etkinlikte bulunacağı 30°C ortam
  sıcaklığı sağlanır. Büyük kapasiteli bank veya hendek siloların doldurulması birkaç gün
  sürebilir. Bu tür siloların doldurulmasında “Kama” yöntemi adı verilen bir doldurma
  yönteminin uygulanmasında yarar vardır. Bu yönteme göre, siloya hergün doldurulan
  yemler sıkıştırılarak birbiri üzerine yaslanmış kama şeklini almaktadırlar.

  Bu doldurma yönteminde yemin sıkıştırılmasında genellikle traktörlerden
  yararlanılacağı için kama şeklindeki yığının eğiminin traktörün rahat çalışmasını
  sağlayacak derecede olmasına özen gösterilmelidir. Silonun doldurulmasının birkaç gün
  sürmesi halinde, günlük doldurma işlemi tamamlandıktan sonra yemin üzeri plastik örtü
  ile geçici olarak kapatılarak sıkıştırılmış silajlık materyalin bünyesine hava işlemesi de
  engellenmelidir. Bank ve hendek tipi siloların yanısıra, silajın açık alanda plastik bez
  üzerinde yapımı sırasında da silajlık materyal “kama” şeklinde yığılarak ve traktörle
  çiğnenerek sıkıştırılmaktadır. Bu şekilde açıkta hazırlanan silajlık yem kitlesinin yan
  kenarları ve iki ucunun eğiminin 20° olması traktörle çiğnemenin gerçekleşebilmesi
  açısından gereklidir.

  Kuyu veya silindirik silolarda sıkıştırma daha çok insan gücü ile çiğnenerek yapılır.
  Çiğneme işi hiçbir zaman yürüme şeklinde değil, bir ayak diğer ayağın yanına basacak
  şekilde olmalıdır. Doldurma işleminin sonuna gelindiğinde, siloların duvar seviyesinin
  üzerini aşacak şekilde doldurulması ile çökme sonucunda silajın silo üst seviyesinin
  altına inmesi de önlenmiş olur. Bunun için özellikle kuyu tipi siloların üzerine portatif kısım
  eklenir ve yem çöktükten sonra bu kısım alınır.

  Sıkıştırma sırasında, yığının ön ve arka kısımlarının temiz olmasına dikkat
  edilmelidir. Sıkıştırma aracı olan traktör veya ağır taşıtın lastiklerinin toz-toprakla
  bulaşarak yemi kirletmesi önlenmelidir Bu amaçla yığının önüne ve arkasına (aracın
  manevra yapacağı yere) eski kilim, plastik örtü, sap-saman vb. materyal serilerek arac
  lastiklerinin yeme taş, toprak karıştırması engellenmelidir.
  Dolum Aşamasında Siloya Hangi Katkı Maddeleri Eklenir?
  Neden?
  Yeterli düzeyde kuru madde ve suda eriyebilir karbonhidrat içeriğine sahip suca
  zengin yemlerin silolanmasında katkı maddesine gereksinim yoktur. Bu yemler uygun
  uzunlukta doğranmışsa ve yeterli sıkıştırma ile depolanmışsa katkı maddesi olmadan
  silolanabilir. Siloda oluşan laktik asit bir çeşit sterilizatör işlevi görerek istenmeyen asetik
  asit ve butirik asit bakterilerinin çoğalmasını önler. Kuru madde içeriği düşük,
  karbonhidratlarca yetersiz veya proteince zengin yemler silolanırken bazı katkı
  maddelerini dışardan mutlaka katmak gerekir.
  Öte yandan, silaj kalitesinin artırılması ve bunun silo kabı açıldıktan sonra dahi
  kalitesinin uzun süre korunabilmesi içi silaj bakterileri bazı katkı maddelerinin hangi yemin
  silajı yapılırsa yapılsın silaj içinde kullanımı tavsiye edilmektedir.
  Silolamada kullanılan katkı maddeleri aşağıda sınıflandırılarak sunulmuştur.
  a) Karbonhidrat Kaynakları: Silajdaki fermentasyon olaylarını düzenlemek ve
  kaliteli silaj elde etmek amacıyla tahıl kırmaları, melas, peynir suyu, şeker, hayvan
  pancarı, şalgam, patates ve çeşitli tahıl unları karbonhidrat kaynağı olarak kullanılabilir.
  Tahıl Kırmaları: Arpa, buğday ve mısır gibi karbonhidratlarca zengin dane yem
  kırmalarının, silaj yapım aşamasında silajlık materyalin karbonhidrat içeriğine bağlı olarak
  %1-4 arasında kullanımı tavsiye edilir. Öte yandan, silolanması güç olan yemler için kolay
  ve hızlı süt asiti oluşumunu sağlamak amacıyla bu tahıl kırmaları yanında suda kolay
  eriyebilir karbonhidrat içeriği yüksek melas gibi ucuz karbonhidrat kaynaklarına da yer
  verilmelidir.
  Melas: Ucuz olması ve kolayca bulunması yanında kuru maddede %65 sakkaroz
  içermesi nedeniyle günümüzde en fazla kullanılan katkı maddesidir. Silolanacak yemin
  çeşidine göre %1-6 oranında katılması önerilir. Melasın siloya katılması (3-4 kat su ile
  seyreltildikten sonra), büyük silolarda makine ile küçük silolarda ise elle yapılmaktadır.
  Makine ile daha homojen bir karışım elde edildiğinden, istenen asitliğin sağlanması elle
  yapılanlara göre daha kolay olmaktadır. Melas katılması silajın süt asiti içeriğini artırırken,
  kuru madde kaybını azaltmaktadır. Son yıllarda tarlada namlu haline getirilmiş silajlık
  materyalin üzerine melas püskürtme yöntemi özellikle İngiltere'de yaygınlaşmıştır.
  Peynir Suyu: Yaklaşık %7 kuru madde ve %4.4 laktoz içeren peynir suyunun,
  proteince zengin yemlere %2-3 oranında katılması uygundur. Bu iş için kurutulmuş veya
  koyulaştırılmış peynir suyu belli bir yoğunluğa kadar sulandırıldıktan sonra katılmalıdır.
  Peynir suyunun içerdiği laktoz disakkariti bazı süt asiti bakterileri tarafından süt asitine
  fermente edilmektedir.
  Şeker: Hayvancılığı ileri ülkelerde özel olarak üretilmiş silo şekerlerini ucuz fiyatla
  piyasadan sağlamak mümkündür. Şekerin etkisi de diğer karbonhidratlarda olduğu gibi süt
  asiti, fermentasyonunu artırıcı yöndedir. Bu amaçla glukoz veya sakkaroz şekerleri
  üretilmektedir. Silaja katılacak şeker miktarının 10-20 kg/ton arasında olması gerektiği
  bildirilmektedir.
  Diğer Karbonhidrat Kaynakları: Bu gruba giren hayvan pancarı, şalgam, patates
  ve çeşitli tahıl unları, aynı amaçla kullanılabilir. Bununla beraber, patates ve tahıllardaki
  nişastanın fermentasyonu geciktiğinden, süt asiti oluşumu yeterli düzeyde olmamaktadır. Silolanması güç olan materyallerin silolanmasında süt asiti oluşumunu hızlandıran diğer
  karbonhidrat kaynaklarına da ağırlık verilmelidir.
  b) Yemlerin Su İçeriğini Düşüren Katkı Maddeleri Daha önce yemler
  silolanmadan soldurularak kuru madde içeriklerinin %30-35'e çıkartılması gerektiği
  belirtilmişti. Yemlerin su oranı fazlayken silolanmaları zorunlu ise, siloya fazla suyu
  emecek maddelerin konması gerekir. Bu iş için en fazla kuru pancar talaşı ve buğday
  kepeği kullanılmaktadır. Bunlar için katılması önerilen miktar bir ton silo yemi için 25-30 kg
  kadardır. Sap ve saman gibi maddeler silajın kalitesini düşürdüklerinden zorunluluk
  olmadıkça kullanılmaları önerilmez.
  c) Tuz (Öğütülmüş Kaya Tuzu)
  Tuzun silaj içine katılmasının iki nedeni vardır. Birinci neden, sodyum açısından
  hayvanların gereksinimini karşılayamayan suca zengin yeşil yemlerin sodyumca
  desteklenmesidir. İkinci neden ise tuzun silo içerisinde drenajı arttırarak, süt asiti
  fermentasyonunu hızlandırması, yani daha kaliteli silaj yapımına imkan sağlamasıdır. Silo
  yemlerine %1-1.5 kadar kalın öğütülmüş kaya tuzu katılması yeterlidir. Koyunlarda
  silajdan alınan kuru madde tüketimi tuz katıldığında değişmediği halde süt ineklerinde
  düşmektedir.
  d) Sterilizasyonu Sağlayan Katkı Maddeleri
  Karbondioksit, formaldehit, karbonbisülfit, kükürtdioksit, mineral ve organik asit gibi
  çeşitli kimyasal maddeler, siloda sıcaklık artışını ve oksidatif fermentasyonu engelleyerek
  silaj kalitesini olumlu yönde etkilemektedirler. Henüz deneysel aşamada olan bu
  maddelerin ekonomik manada silaj katkı maddesi olarak kullanımları konusundaki detaylı
  bilgiler daha ileride verilebilecektir.
  e) Bakteri Kültürleri veya Bakteriyel İnokulantlar:
  Bunların temel özelliği, iyi bir silo yemi oluşumu için fermentasyon aşamasında
  istenen düzeyde süt asiti üretimi sağlamasıdır. Genel olarak silaj inokulantları süt asiti
  üreten Lactobacillus, Streptococcus veya Pediococcus bakteri türleri ve homofermentatif
  (gaz üretmeyenler) canlı bakteri türlerinden oluşmaktadır. Bu bakteriler şekerleri (öncelikli
  olarak glükoz ve fruktoz) tamamıyla süt asitine dönüştürmekte ve oluşan süt asiti
  fermentasyonu ile besin madde kayıpları azalmaktadır. Silaj inokulantlarının etkinliği, silaj
  yapılacak üründeki faydalı bakteri varlığına, yemin kolay çözünebilir karbonhidrat
  içeriğine, tampon kapasitesine ve ayrıca inokulant mikroorganizmaların kalite (büyüme
  hızı ve çevresel adaptastonu) ve miktarına (her gram yeşil yemin canlı koloni oluşturan
  birimleri) bağlı olarak değişim gösterir. Soldurulmuş baklagiller veya yeşil yemlere
  (%30’dan daha fazla kuru madde içeren) fermente olabilir bakteri ihtiyacını karşılamak için
  yeterli düzeyde şeker katılmaktadır. %30’dan daha az kuru madde içeriğine sahip silajlık
  yeşil yem materyalinde ise fermentasyon süresi uzamaktadır.
  Hangi koşullar altında olursa olsun ve hangi yeşil yem kaynağı kullanırsa
  kullanılsın kaliteli silaj eldesi için silolama aşamasında inokulant takviyesi, gerekli
  ve pratik bir uygulamadır. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde kullanımı çok yaygın olan silaj
  üretiminde silo içerisinde fermentasyonun hızlı ve istenilen düzeyde gelişmesi, kısa
  sürede ve besleme değeri daha zengin, yüksek kaliteli silaj eldesi amacıyla silaj inokulantları çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Öte yandan orta düzeyde veya zor
  silolanabilen yeşil yemlerin silolanmasında ise başarılı ve kaliteli silaj üretimi için silaj
  inokulantları silaj yapımında vazgeçilmez katkı maddelerinin başında gelmektedir. Ayrıca,
  bakteri kültürleri sadece kaliteli bir silaj oluşumuna değil aynı zamanda silajın
  açıldıktan sonra uzun süre kalitesini yitirmeden stabıl bir şekilde kalmasına da
  imkan sağlamaktadır.
  f) Enzimler:
  Silajlara daha çok amilaz ve selülaz enzimleri katılarak silaj kalitesine etkileri
  incelenmektedir. Bu enzimlerin silaja katılmasının temel amacı bitki hücre duvarlarında
  bulunan selüloz ve benzeri polisakkaritlerin fermentasyonunu hızlandırarak laktik asit
  oluşumuna katkılarını sağlamak ve aynı zamanda silajın sindirilebilirliğini artırmaktır.
  Ancak henüz deneme aşamasındadır. Enzimlerin ekonomik manada silaj katkı maddesi
  olarak kullanım imkanları daha ileride ortaya çıkacaktır.
  g) Besin Etkili Katkı Maddeleri:
  Besin etkili katkı maddeleri silaj tüketen hayvanların bazı besin maddeleri
  gereksinimlerini karşılamak üzere silaja katılan maddelerdir. Bunlardan, melas, tahıl
  daneleri veya kırmaları, pancar posası, peynir suyunun özellikleri daha önce incelenmişti.
  Bu besin kaynaklarının yanında üre, amonyak, biüret gibi azot kaynağı bileşikler ile
  mineral madde kaynakları da aynı amaçla kullanılmaktadır. Azot kaynağı olarak ucuz ve
  kolay bulunması nedeniyle en çok üre katılmaktadır. Proteince fakir olan mısır hasılının
  silaj sak aşamasında silajın ham protein değerini artırmak için ürenin %0.5-2 arasında
  katılması önerilir. Mineral maddelerden, magnezyumlu bileşikler süt ineklerinde olası
  magnezyum noksanlığını (hipomagnesia) engellemek için silaja katılmaktadır. Kalsiyum
  kaynağı olarak kireçtaşı katılması ise silajda butirik asit düzeyinin yükselmesine neden
  olduğu için pek tavsiye edilmez.
  Silo Nasıl Örtülür?
  Doldurulan silonun üzeri örtülerek içindeki yemin hava ile ilişkisinin kesilmesinde
  çeşitli olanaklardan yararlanılabilir. Önceleri bu iş için çamur kullanılırken, günümüzde
  plastik örtüden yararlanılmaktadır. Silo kenarlarına iyice sıkıştırılan plastik örtü üzerine
  kum torbaları, otomobil, kamyon, traktör dış lastikleri konarak kum veya toprak dökülerek,
  hem plastik örtünün açılması önlenmiş olur, hem de silajın daha iyi sıkışması sağlanır. Bu
  şekilde dikkatlice kapatılan silo kabı, fermentasyona hazırdır ve yaklaşık 6 hafta sonra
  silaj elde edilebilecek durumdadır.


  Siloda Oluşan Kimyasal Olaylar Nelerdir?
  Bitkiler büyümeleri sırasında topraktan aldıkları suyu, güneş enerjisinin katalitik
  etkisi altında havanın karbondioksiti ile fotosentez yoluyla birleştirerek karbon
  asimilasyonunu gerçekleştirirler. Bitki biçildiği anda fotosentez olayı da durur. Yeşil yemler
  biçildikten sonra bir süre daha canlılıklarını korurlar ve solunum yaparlar. Solunum
  sırasında aldıkları oksijen ile bünyelerindeki karbonhidrat, protein ve yağların bir kısmını
  parçalar, bu arada çıkan bir miktar enerji ısı enerji olarak ortama yayılacağından silo
  içerisinde sıcaklık artışı meydana gelir. Yemler biçildikten kısa bir süre sonra taşınır ve
  siloya doldurulurken de iyice sıkıştırılırsa, arada hava kalmayacağından, silo içerisinde
  meydana gelmesi olası solunum olayı dolayısıyla da sıcaklık artışı kontrol altında
  tutulmuş olur.
  Hücreler öldükten sonra, yani silo içerisinde solunum durduktan sonra yemlerin
  içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ gibi besin maddeleri, ortamın koşullarına göre
  çeşitli mikroorganizmaların etkisi altına girerler. Silo içinde faaliyet gösteren
  mikroorganizmalar; bakteriler, mantarlar ve mayalardır. Bu mikrorganizmaların bir kısmı
  oksijenli ortamda, bir kısmı ise oksijensiz ortamda yaşarlar. Bu mikroorganizmaların
  faaliyetleri sonucu silaj içerisinde asetik asit, propiyonik asit, butirik asit ve laktik asit gibi
  çeşitli organik asitler ile bazı alkoller oluşur. Silo kabı içinde silo yeminin bozulmadan
  kalmasını sağlayan en önemli organik asit süt asidi yani laktik asittir. Oksijensiz ortamda,
  süt asidi bakterileri tarafından üretilen laktik asit (süt asiti), bu bakterilerin sentezlediği
  laktasidaz enzimi yardımıyla yemlerdeki karbonhidratların parçalanması sonucu oluşur.
  Bu bakteriler aynı zamanda antibiyotik etkili maddeler meydana getirerek silo içerisinde
  çoğalması arzu edilmeyen asetik asit ve bütirik asit bakterilerinin gelişmesini ve
  faaliyetlerini engellerler ve böylece yemin bozularak çürümesi önlenir. Silaj kalitesini
  olumsuz yönde etkileyen bakteri faaliyetinin engellenmesi için silo içerisinde hava
  bırakılmamalı ve silo içi sıcaklığı kontrol edilmelidir.
  Uygun yem materyali ve doldurma ve depolama koşullarında hazırlanmış ve
  dışarıdan herhangi bir katkı maddesi katılmamış olan bir siloda birbirini izleyen silaj
  oluşum devreleri ve bu devrelerde oluşan değişiklikler şöyle özetlenebilir;
  Birinci devre; Canlı hücrelerin solunumlarına devam etmeleri nedeniyle, kolay
  çözünebilir karbonhidratların tüketilmesi, karbondioksit oluşması, bu biyolojik olay ve
  mekanik sıkışma nedeniyle su sızmasının görüldüğü devredir. Bu olaylar sırasında az
  miktarda sıcaklık artışı da meydana gelir. Bu devre yaklaşık 1-2 gün sürelidir.
  İkinci devre; Koli ve diğer bazı bakteriler grupları tarafından az miktarda asetik
  asitin oluşturulduğu devredir. Bu devre kısa süreli olup üçüncü devre içerisine karışıp
  gider.

  Üçüncü devre; Yeterli miktardaki karbonhidrat sayesinde laktabasil ve streptokok
  türü laktik asit bakterilerinin faaliyeti sonucunda süt asiti fermantasyonunun başladığı
  devredir.
  Dördüncü devre; Dinlenme devresidir. Süt asiti oluşumu en yüksek düzeye
  ulaşmıştır ve taze materyalin %1-1.5'unu oluşturur. Materyalin pH'sı sabittir ve 4.2'nin
  altındadır.
  Bu dört devre 17-21 gün arasında tamamlanır. İlk üç devrenin tamamlanması ise
  3-5 günü gerektirmektedir. Dördüncü devre sonunda 3 haftalık bir süre bitmiş ve silaj
  oluşumu büyük miktarda tamamlanmıştır. Ancak bir kural olarak 6 haftadan önce silo
  kaplarının açılması tavsiye edilmez. Silaj oluşumunda fermentasyon faaliyetini hızlandırıcı
  katkı maddeleri kullanımı ile silaj oluşum süresi daha da öne çekilebilir.
  Beşinci devre; Bütirik asit oluşturan mikroorganizmalar geriye kalan çözünebilir
  karbonhidratlara ve oluşmuş laktik aside hücum ederler. Bu olay, seyrek hallerde, amino
  asitlerin yıkılması; uçucu yağ asitlerinin, amonyağın, amin ve karbondioksidin
  fermentasyonu ile birlikte oluşur. Silaj oluşumunun tamamlanmasından sonra gelişen bu
  aşama, silaj iç koşullar kontrol edilemezse bir miktar besin madde kaybına neden olur.
  Ayrıca silo kabı açıldıktan sonra, yani tüketilmeye başlandıktan sonra her alım sonrası
  uygun şeklide kapatılmazsa silajın dış ortama maruz kalan bölümlerinde bozulma
  hızlanacak, silaj kalitesi düşecektir.
  Silolama Sırasında Besin Madde Kaybı Olur mu?
  Silolamada kuru madde ve dolayısıyla besin madde kayıpları oluşur. Bu kayıplar,
  silo yapısı ve silaj materyalinin çeşidi, hasat çağına, silonun dolduruluş şekline, silaj
  yapmada gerekli olan koşullara uygunluk durumuna göre değişir. Söz konusu kayıplar
  silolamanın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkar. Yeşil otların biçilmesi ve doğranması
  aşamasında tarlada, yemlerin silo kabına taşınması aşamasında yolda, fermentasyon
  aşamasında silo kabında oluşan kayıplar toplam yem materyalinin ağırlık olarak %25-
  30’na ulaştığı gibi önemli oranda da besin madde kaybını ortaya çıkarır. Bu kayıplar şu
  şekilde özetlenebilir;
  Mekanik Kayıplar: Biçim, pörsüme, ve siloya taşınma esnasında silolanacak
  yemde meydana gelen dal ve yaprak dökülmeleri, mekanik kayıpları oluşturmaktadır.
  Buradaki kayıplar, kuruot hazırlamaya göre daha azdır ve %1-4 arasında değişir. Yalnız
  mekanik kayıpların daha çok proteince zengin ve sindirilebilirliği yüksek yaprak
  kısımlarında söz konusu olduğu dikkate alınırsa, mekanik kayıpların da önemsenmesi
  gereken kayıplar arasında olduğu görülecektir.
  Solunum Kayıpları (Oksidasyon): Oksijenin neden olduğu kayıplar, bitki
  solunumu, yüzey kayıpları ve yemleme sırasında silajın açılması şeklinde ortaya çıkar.
  Solunum kayıpları biçim ve soldurma süresince tarlada 24 saatte silaj materyalinin kuru
  maddesinin yaklaşık %2-3'ü kadardır. Buna karşın silolama sırasında siloda kalan havanın
  neden olduğu kolay eriyebilir karbonhidratların oksidasyonu sonucunda ortaya çıkan kayıp
  yaklaşık kuru maddenin %0.3'ü düzeyinde olup, silaj içerisinde 2°C'lik bir sıcaklık artışına
  neden olur. Bu nedenle silaj sıcaklığında meydana gelen artış düzeyi, silo içerisinde kalan
  hava miktarının da göstergesi olmaktadır. Depolama süresince silo tipine göre değişmekle
  birlikte siloya sızan havanın etkisi sonucu ortaya çıkan kuru madde kaybı da yaklaşık %2'ye ulaşmaktadır. Özellikle iyi kapatılmamış yatay silolarda dışardan sızan havanın
  etkisi ile yüzeydeki silajın yapısı bozularak tüketilemeyecek kitle haline dönüşebilir.
  Silajın hayvanlara yedirilmesi aşamasında açılması sonucunda silaj içerisine sızan
  hava maya ve bakterilerin oksijenli ortamdaki aerobik fermentasyon etkinliğini arttırarak,
  kolay eriyebilir karbonhidratlar, laktik asit ve yapısal karbonhidratların parçalanmasına
  neden olarak siloda sıcaklığın artmasına ve bozulmaya neden olabilir. Marjinal koşullarda
  bu yolla kayıp, 10 gün içerisinde kuru maddenin %10'u düzeyine ulaşabilir. Silolarda,
  solunum yolu ile ortaya çıkan kayıp düzeyini etkileyen başlıca etkenler aşağıdaki gibi
  sıralanabilir.
  a. Silajın kimyasal bileşimi; Silajın asetik ve bütirik asit içeriğinin yüksek olması
  kayıp oranını azaltmaktadır.
  b. Silaj içerisindeki mikroorganizma sayısı; silaj içerisindeki mayalar 10/g'dan
  fazla ise solunum kaybı artmaktadır.
  c. Silajın fiziksel yapısı; fiziksel yapı özellikle silaj içerisine hava sızma oranını
  belirleyerek solunum kayıplarını etkilemektedir.
  Fermentasyon Kayıpları: Siloda homolaktik fermentasyonun hakim olması
  halinde eriyebilir karbonhidratların fermentasyonu sonucu kuru madde ve brüt enerji
  şeklindeki kayıplar sırasıyla %0 ve %1 olmaktadır. Buna karşın laktik asidin Clostridium
  türü bakterilerin etkinliği ile oluşması halinde ise kayıp oranları kuru madde için %51 ve
  brüt enerji için %18'e kadar çıkabilmektedir. Silolanan yeşil yemin toplam kuru maddesi
  esas alındığı zaman, fermentasyon yolu ile oluşan kayıplar düşük düzeyde kalmaktadır.
  Bunun da temel nedeni yeşil yemin fermentasyon ön maddesi olarak kullanılan besin
  maddeleri düzeyinin hiçbir zaman toplam kuru maddenin %20'sini aşmamasıdır.
  Silo Suyu Sızması ile Oluşan Kayıplar: Silajlık materyalin su oranının çok
  yüksek olması halinde, silo suyu sızması ile kuru madde kaybı %12'ye kadar
  çıkabilmektedir. Bu nedenle, silo suyu sızması ile kuru madde kaybını belirleyen en
  önemli etken silajlık materyalin kuru madde içeriğidir. Ayrıca bitki karbonhidrat içeriğinin
  yapısal ve suda eriyebilir yapıda olup olmaması, bitkinin parçalanma derecesi ve katkı
  maddelerinin kullanılıp kullanılmaması da silo suyu sızması ile kuru madde kayıpları
  üzerinde etkilidir.
  Silo Kabı Nasıl Açılır ve Silaj Nasıl Korunur?
  Silo doldurulup üstü örtüldükten sonra 3-6 hafta içerisinde kullanıma hazır hale
  gelir. Yalnız bu süre üzerine bitki türü, katkı maddesi kullanılıp-kullanılmadığı, silo dışı
  hava koşulları gibi bazı faktörler etki edebilir. Normal olarak silo yemi kışın kullanılacağı
  için ilkbahar ve yaza doğru yapılan doldurmalarda silo açımı için en az 4-5 aylık bir
  zamanın olacağı muhakkaktır. Bu zaman içinde silonun tamamen olgunlaştığı kesindir.
  Silolama süresi tamamlanan veya kullanımına başlanmak istenen silo kapları, önce
  üzerindeki örtüden tek taraflı başlanarak gayet dikkatli bir şekilde açılır veya aralanır. Üst
  tarafta çamur veya toprakla bulaşmış veya hava teması nedeniyle bozulmuş yemler
  ayrılmalı ve silodan uzaklaştırılmalıdır. Yüksek silolarda ve hendek tipi silolarda silo yemi,
  üst taraftan itibaren yatay olarak 5-10 cm, bank silolarda ise üst taraftan itibaren dikey
  olarak aşağıya doğru 40-50 cm'lik kesitler halinde bir kepçe veya kesici yardımıyla silo %2'ye ulaşmaktadır. Özellikle iyi kapatılmamış yatay silolarda dışardan sızan havanın
  etkisi ile yüzeydeki silajın yapısı bozularak tüketilemeyecek kitle haline dönüşebilir.
  Silajın hayvanlara yedirilmesi aşamasında açılması sonucunda silaj içerisine sızan
  hava maya ve bakterilerin oksijenli ortamdaki aerobik fermentasyon etkinliğini arttırarak,
  kolay eriyebilir karbonhidratlar, laktik asit ve yapısal karbonhidratların parçalanmasına
  neden olarak siloda sıcaklığın artmasına ve bozulmaya neden olabilir. Marjinal koşullarda
  bu yolla kayıp, 10 gün içerisinde kuru maddenin %10'u düzeyine ulaşabilir. Silolarda,
  solunum yolu ile ortaya çıkan kayıp düzeyini etkileyen başlıca etkenler aşağıdaki gibi
  sıralanabilir.
  a. Silajın kimyasal bileşimi; Silajın asetik ve bütirik asit içeriğinin yüksek olması
  kayıp oranını azaltmaktadır.
  b. Silaj içerisindeki mikroorganizma sayısı; silaj içerisindeki mayalar 10/g'dan
  fazla ise solunum kaybı artmaktadır.
  c. Silajın fiziksel yapısı; fiziksel yapı özellikle silaj içerisine hava sızma oranını
  belirleyerek solunum kayıplarını etkilemektedir.
  Fermentasyon Kayıpları: Siloda homolaktik fermentasyonun hakim olması
  halinde eriyebilir karbonhidratların fermentasyonu sonucu kuru madde ve brüt enerji
  şeklindeki kayıplar sırasıyla %0 ve %1 olmaktadır. Buna karşın laktik asidin Clostridium
  türü bakterilerin etkinliği ile oluşması halinde ise kayıp oranları kuru madde için %51 ve
  brüt enerji için %18'e kadar çıkabilmektedir. Silolanan yeşil yemin toplam kuru maddesi
  esas alındığı zaman, fermentasyon yolu ile oluşan kayıplar düşük düzeyde kalmaktadır.
  Bunun da temel nedeni yeşil yemin fermentasyon ön maddesi olarak kullanılan besin
  maddeleri düzeyinin hiçbir zaman toplam kuru maddenin %20'sini aşmamasıdır.
  Silo Suyu Sızması ile Oluşan Kayıplar: Silajlık materyalin su oranının çok
  yüksek olması halinde, silo suyu sızması ile kuru madde kaybı %12'ye kadar
  çıkabilmektedir. Bu nedenle, silo suyu sızması ile kuru madde kaybını belirleyen en
  önemli etken silajlık materyalin kuru madde içeriğidir. Ayrıca bitki karbonhidrat içeriğinin
  yapısal ve suda eriyebilir yapıda olup olmaması, bitkinin parçalanma derecesi ve katkı
  maddelerinin kullanılıp kullanılmaması da silo suyu sızması ile kuru madde kayıpları
  üzerinde etkilidir.
  Silo Kabı Nasıl Açılır ve Silaj Nasıl Korunur?
  Silo doldurulup üstü örtüldükten sonra 3-6 hafta içerisinde kullanıma hazır hale
  gelir. Yalnız bu süre üzerine bitki türü, katkı maddesi kullanılıp-kullanılmadığı, silo dışı
  hava koşulları gibi bazı faktörler etki edebilir. Normal olarak silo yemi kışın kullanılacağı
  için ilkbahar ve yaza doğru yapılan doldurmalarda silo açımı için en az 4-5 aylık bir
  zamanın olacağı muhakkaktır. Bu zaman içinde silonun tamamen olgunlaştığı kesindir.
  Silolama süresi tamamlanan veya kullanımına başlanmak istenen silo kapları, önce
  üzerindeki örtüden tek taraflı başlanarak gayet dikkatli bir şekilde açılır veya aralanır. Üst
  tarafta çamur veya toprakla bulaşmış veya hava teması nedeniyle bozulmuş yemler
  ayrılmalı ve silodan uzaklaştırılmalıdır. Yüksek silolarda ve hendek tipi silolarda silo yemi,
  üst taraftan itibaren yatay olarak 5-10 cm, bank silolarda ise üst taraftan itibaren dikey
  olarak aşağıya doğru 40-50 cm'lik kesitler halinde bir kepçe veya kesici yardımıyla silo
  Eklenen Dosyalar Eklenen Dosyalar

  Atatürkçü, yeniçiftçi teşekkür etti.

 2. #2
  Atatürkçü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  08 Ekim 2015
  Şehir
  (çanakkale-gelibolu
  Mesajlar
  1,607
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Silaj Rehberi  Faydalı bir paylaşım.

 3. #3
  AhmetErarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  25 Kasım 2012
  Şehir
  Kayseri
  Yaş
  20
  Mesajlar
  85
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu

  Cevap: Silaj Rehberi  Güzel bir paylaşım ama çoğu bildiğimiz ve her yerde bulabileceğimiz bilgiler kendi deneyimlerini paylaşsanız daha verimli olurdu çünkü kolay kolay kimse bunu okumaz şahsen bende az bir kısmını okudum. Kendi denetimin varsa bunları duymayı daha çok isteriz.

+ Konuya Cevap Yaz

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Arama Motoru Etiketleri

ideal bir silaj silosu

kabaktan silaj olur mu

SEO Blog

Konu Etiketleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  
Yukarı Çık
Hakkımızda
TrakKulüp, Türkiye'nin en büyük çiftçi paylaşım sitesidir. Sitemizde traktörler, biçerdöverler, tarım makineleri, tarım aletleri, çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile ilgili 1.000.000'dan fazla mesaj bulunmaktadır.

62.000 üyemiz gibi sizi de aramızda görmek isteriz.
Bizi Takip Edin
trakkulup@trakkulup.net
DMCA.com Protection Status