Yemlerle, Yem Bitkileriyle ilgili Tanımlar, Tarifler

Tamamı Karıştırılmış Yem, TKY-Total Mixed Ration-TMR
Günlük (Karıştırılan) Yem; yem miktarları, yem oranları-rasyon, diet

1.Tahıl-thl, dane yem
Arpa thl
Mısır thl
Buğday thl
Tritikale thl

2.Yeşil kurutulmuş yem bitkisi-ykyb; kuru yem bitkisi-kyb-(hay), balya
Yonca kyb/ykyb
Çayır kyb/ykyb
Arpa kyb/ykyb
Buğday kyb/ykyb
Tritikale kyb/ykyb

3.Sarı saman -smn
Arpa smn
Buğday smn
Tritikale smn
Yulaf smn

4.yaş yem bitkisi-yyb; taze,yeni biçilmiş yem bitkisi (fresh cut), soldurulmuş yem bitkisi(wilted)
Mısır yyb
Yonca yyb
Çayır yyb
Arpa yyb
Bugday yyb
Tritikale yyb

5.Yaş saklanmış yem bitkisi-ysyb; silaj(silage)(haylage)
Mısır ysyb-mısır silajı
Yonca ysyb-yonca silajı
Çayır ysyb-çayır silajı
Arpa ysyb-arpa silajı
Bugday ysyb-bugday silajı
Tritikale ysyb-tritikale silajı

6. Kuru posa yemi-kpy; Küspe-kuru küspe-yağlı tohum kuru posası-yağlı çekirdek kuru posası-tahıl kuru posası
Ayçi-kpy-ATK (ATK-31)
Pamuk-kpy-PTK (PTK-solvent, PTK-mekanik)
Soya-kpy-SFK (soya-48, soya-44)
Arpa kpy (bira-viski sanayisi)-D-BG
Mısır kpy (alkol sanayisi)-D-DG
Pancar kpy (melaslı pancar posası)(şeker sanayisi)-MPP

7.yaş posa yemi- ypy; tahıl posası, kök (pancar) posası, sebze posası, meyve posası
Arpa-ypy (bira-viski sanayisi)-W-BGS
Mısır-ypy (alkol sanayisi)-W-DGS
Pancar-ypy (şeker sanayisi)-(YPP-yaş pancar posası)

8.sıvı yem-sym
melas (şeker sanayisi)

9.yan ürün yemi-yuy
buğday kepeği (un sanayisi)
mısır kepeği (homini) (mısır sanayisi)
mısır glüteni (mısır sanayisi)

10.çekirdek yemi-cky, çekirdek kabukları yemi-cky
Pamuk-cky, pamuk çekirdeği-lintli (çiğit)
Soya-cky, soya kabukları-soya hulls