venka 1 buğdayı hakkında olumlu ve ya olumsuz görüşleri olan yazabilirmi